+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rubrika pro projektanty a energetiky

07.01.2022 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 8/2021

Společnost NRG flex s.r.o. vám představuje další díl rubriky, v níž se s vámi pravidelně dělí o své zkušenosti s častými problémy, s nimiž se setkává při realizaci jednotlivých projektů. Zároveň zde odpovídá na vaše dotazy a vysvětluje pojmy z technické praxe. 
V rámci otázek bychom se rádi zaměřili na konkrétní dotazy týkající se způsobu instalace a jejich specifik.

Svoje dotazy a postřehy můžete zasílat na adresu dotazy@nrgflex.cz. Pomůžete nám tak při přípravě dalších dílů rubriky, které budou zveřejněny v příštích číslech. Děkujeme.

Otázka:
Jak se spojuje plastové předizolované potrubí?

Plastové předizolované potrubí je lepší nejen v tom, že není třeba provádět tolik spojů jako v případě ocelového potrubí, ale také v rychlosti spoje lisováním. Proces lisování standardních trubek PE-Xa spočívá v tom, že se na samotnou trubku média nasune objímka. Následně se trubka roztáhne – natáhne a nasadí se spojka (nebo jiná tvarovka, např. přechod na vnější závit, koleno, T-kus apod.). Pomocí lisovacího zařízení se násuvná objímka přesune přes tvarovku, čímž se vytvoří těsný spoj mezi trubkou a tvarovkou na jednom konci trubky, a poté se to zopakuje na druhém konci trubky.

U předizolovaných plastových potrubních systémů NRG FibreFlex a NRG FibreFLex Pro s inovativní ­termoplasticky vyztuženou střední trubkou se používá nová generace lisování. Při tomto způsobu lisování není třeba trubky rozšiřovat, takže je spojování ještě o 25 % rychlejší. Těsnost lisovaného spoje je zajištěna vzájemným spojením tvarovky, trubky na médium, ­polymerové vsuvky a násuvné objímky během jediné operace. Tím také odpadá nutnost výměny nástavce na nářadí (z expandéru na lisovací čelisti).

Na obr. 1 vidíme části, které tvoří koncový spoj – navařovací přechod. Skládá se z tvarovky, polymerové vsuvky a násuvné objímky. Tento spoj je těsný a instaluje se za studena, v jedné operaci.

Image 1Obr. 1 • Připojení navařovacího přechodu pomocí lisování nové generace bez rozpínání v potrubí NRG FibreFlex Pro

Otázka:
Jaký je rozdíl mezi svěrným a lisovaným přechodem (spojem)?

V případě svěrných přechodů (spojů) není zapotřebí žádné speciální nářadí a potrubí se radiálně neroztahuje jako u běžného potrubí PE-Xa. Výhodou svěrného přechodu (spoje), zejména u spojů A-B, je jednoduchá montáž bez nutnosti použití speciálních lisovacích nástrojů. Svěrné tvarovky doporučujeme používat výhradně na koncích trubek jako připojovací prvek k vnitřnímu rozvodu (svěrné přechody na vnější závity).

Image 2Obr. 2 • Svěrné přechody na vnější závit

Otázka:
Jaké jsou možnosti realizace potrubí ve stávajících kanálech?

V místech, kde není možné vybudovat tepelné potrubí v zemi, je možné umístit předizolované potrubí do stávajících betonových kanálů. Stávající betonové kanály se dělí na průchozí a neprůchozí.

Při vkládání do stávajícího neprůchozího kanálu je třeba nejprve očistit dno od ostrých předmětů, zejména držáků a závěsů potrubí, aby nedošlo k poškození nového předizolovaného potrubí.

V projektu Bratislava Nové Mesto došlo k velmi zajímavé realizaci, kdy byly předizolované plastové trubky vtaženy do stávajících kanálů. Na trase se otevřelo pouze několik částí těchto kanálů. Ve vnitrobloku bylo nakonec pro montážní práce otevřeno pouze 40 m trasy. Tento projekt jsme brali jako výzvu a snažili jsme se přispět k tomu, abychom co nejméně narušili okolí obyvatel sídliště.

Na vtahování doporučujeme použít „punčochu“ – ochrannou síť připevněnou k začátku předizolovaného potrubí, která jednoduše zajistí a ochrání potrubí během vtahování. Tímto způsobem se tažná síla rozloží a trubka není namáhána, jako když je „tažena“ trubka na médium. Jedná se o podobnou metodu, jaká se používá i při mikrotunelování a vtahování, včetně kabelů. Tyto ochranné pomůcky jsou k dispozici k zapůjčení. Jedná se o součást služeb, které poskytujeme pro stavební projekty. Zajišťujeme školení na místě montáže, kde můžeme navrhnout technické řešení, které zajistí, aby bylo potrubí nainstalováno v souladu s předpisy a přinášelo dlouhodobé výhody.

Image 3Obr. 3 •

Otázka:
Jaké jsou požadavky na upevnění plastového potrubí při montáži na stěnu?

Doporučujeme zabezpečit podepření po celé délce potrubí, které je umístěno na stěně nebo pod stropem. Pokud to není možné, měly by být trubky upevněny vhodnými objímkami s gumovou vložkou. Je třeba dbát na to, aby upevňovací objímky byly dimenzovány na hmotnost trubky a obsah teplonosné látky. Rozteč upevňovacích objímek musí být 1–3 m podle rozměru.

Image 4

Mezi úspěšné projekty realizované v roce 2020 patří rozvodný systém, v jehož rámci bylo v průchozích energokanálech v areálu nemocnice nainstalováno 2685 m nového potrubí v dimenzích d25 až d110.

Pro vytápění byly použity trubky NRG HeatFlex s trubkou na médium PE-Xa a na teplou vodu inovativní ­termoplasticky vyztužené střední trubky NRG FibreFlex do max. 95 °C/10 bar s tenčí střední trubkou pro médium. Toto řešení výrazně zlepšilo manipulaci v energetických kanálech, zejména u větších rozměrů, což by u verze PE-Xa SDR7,4 (max. 95 °C/10 bar) pravděpodobně nebylo proveditelné nebo by vyžadovalo použití mnohonásobně většího počtu předizolovaných kolen.

Potrubí nahradilo stárnoucí ocelové a pozinkované potrubí, které bylo v nevyhovujícím stavu.

Image 5

Image 6

Otázka:
Lze instalace provádět i na potrubních mostech? Je plášť UV stabilní?

Ano, lze použít předizolované trubky, které mají v plášti příměsi stabilizující UV záření.

Rádi bychom vás upozornili na ocelové trubky NRG RADPOL UV PROTECT, které jsou vhodné pro venkovní instalace i pro potrubní mosty. Tento předizolovaný potrubní systém je odolný vůči UV záření, atmosférickým vlivům i chemickým látkám.

Vnější plášť potrubí NRG RADPOL UV PROTECT může být vyroben v libovolné barvě z palety barev RAL ve všech komponentech rozvodné sítě. Potrubí UV ­PROTECT COLOR má plášť ze speciálně upraveného HDPE, který je odolný proti UV záření a také proti mechanickému poškození, chemickým látkám a změnám okolních teplot. Zajišťují plnou těsnost po dobu nej­méně 30 let provozu.

NRG RADPOL UV PROTECT je alternativou k běžně používaným trubkám SPIRO. Výhodou je vyšší vodotěsnost a mechanická odolnost. Těsnění proti povětrnostním vlivům je také vhodnější pro těsné a vodotěsné spoje.

RADPOL vyrábí kompletní systém předizolovaných trubek v celém rozsahu průměrů až do DN 630 mm. Prvky potrubního systému UV PROTE COLOR v rozsahu průměrů plášťů až do DN/DA 400 mm si můžete objednat také s inovativní difuzní bariérou RADPOL na bázi EVOH.

V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici. Posoudíme konkrétní situaci a navrhneme Vám optimální řešení.

Firemní článek