+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vytápění vodíkem: technologie blízké budoucnosti

03.02.2022 Firma: VIESSMANN, spol. s r.o. Časopis: 8/2021

Aby EU byla schopná do roku 2050 dosáhnout svého cíle v podobě klimaticky neutrální Evropy a čistší planety v rámci Zelené dohody, bude muset vytvořit plně integrovaný energetický systém a upravit celkové dodávky energie. Přechod EU k zelenému hospodářství by se měl uskutečnit v kombinaci s přístupem k čisté, cenově dostupné a bezpečné energii pro podniky i spotřebitele.

Image 1

Takto ambiciózní plán se však podaří pouze v případě, že se podaří v maximální míře omezit spalování fosilních paliv. Topný olej a především zemní plyn budou jistě ještě mnoho dalších let dodávat potřebnou energii pro vytápění, o tom není pochyb. Naděje, jak dosáhnout vytyčených cílů však aktuálně spočívá v energetickém nosiči neutrálním z hlediska skleníkových plynů: vodíku.

Viessmann Group je součástí tohoto energetického obratu a jako přední výrobce špičkových technologií, ať z oblasti vytápění či klimatizační techniky, se aktivně angažuje v roli odborného poradce pro politiky stejně jako iniciátory tohoto významného kroku pro budoucnost naší planety.

Vodík – energetický nosič s budoucností

Vodík (H2) je nejlehčí a nejrozšířenější prvek na Zemi. Na rozdíl od zemního plynu a topného oleje má nejvyšší hustotu energie na kilogram (vodík 33,3kWh·kg–1, zemní plyn 13,90kWh·kg–1, topný olej 11,4kWh·kg–1). Jeho zásadní výhodou je, že při jeho spalování vzniká především voda v podobě vodní páry. To je jedna z předních vlastností, která z vodíku dělá ideální náhradu za fosilní energetické nosiče a není proto pochyb, že při dodávkách energie bude hrát významnou roli.

Existují různé typy vodíku, které odlišuje výrobní proces a s tím i vyprodukované emise skleníkových plynů. Čistý vodík (nebo také obnovitelný vodík či zelený vodík) se vyrábí elektrolýzou vody pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Během jeho výroby nevznikají žádné skleníkové plyny.

Velký význam, který se vodíku coby energonosiči budoucnosti přikládá, ukazuje i pohled do politiky. Například německá Spolková vláda oznámila, že investuje devět miliard € do dalšího cíleného vývoje vodíkové infrastruktury. Spolu s 21dalšími státy EU aNorskem si z tématu vodík vytvořilo „Projekt společného evropského zájmu“. Až do roku 2024 má evropská výroba vodíku s obnovitelnými energiemi činit milion tun a do roku 2030 deset milionů tun.

Image 2Obr. 1 • Koloběh zeleného vodíku: s obnovitelnou elektřinou vyrobí elektrolyzér z vody (H2O) vodík (H2) a kyslík (O2), topná zařízení H2 Ready vodík velmi účinně spalují

Viessmann: vedoucí postavení ve vývoji

Využití vodíku bude probíhat postupně, například zvýšeným napájením do sítě zemního plynu. Jako přední inovátor v oblasti vytápěcí techniky umožňuje firma Viessmann již dnes vysoký podíl vodíku jako energetického nosiče. Všechny plynové kotle Viessmann mohou využít až 20 % podílu vodíku.

Vodík se při spalování výrazně odlišuje od zemního plynu. Hustota energie u plynného vodíku vztažená na objem při normálním tlaku a teplotě s cca 3,0 kWh·m–3 tvoří pouze sotva třetinu vůči zemnímu plynu (9,97 kWh·m–3). Tyto vlastnosti vodíku mají praktický dopad na téměř všechny parametry technického spalování plynového topného zařízení. Sem patří mimo jiné: výkon, poměr paliva a vzduchu, emise, účinnost.

Ve středisku Technikum, vývojovém a výzkumném centru Viessmann Group, se již intenzivně prozkoumává vhodnost běžných plynových kondenzačních kotlů na směsi zemního plynu a vodíku s podílem až 30 % vodíku. Výsledky na zkušebním zařízení jsou více než přesvědčivé – u 30 % příměsi vodíku byla zcela splněna všechna zkušební kritéria. Ve vývojové a zkušební fázi jsou momentálně plynové kotle a palivové články pro provoz se 100 % vodíku.

Image 3Obr. 2 • Ve středisku Viessmann Technikum se momentálně testuji první prototypy na vhodnost pro 100 % příměsi vodíku

Literatura:

[1] Obnovitelný vodík: Jaké výhody přinese na cestě ke klimaticky neutrální Evropě? (online). Evropský parlament. 17-05-2021 (cit. 19-11-2021). Dostupné z: <https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/ 20210512STO04004/obnovitelny-vodik-jake-vyhody-prinese- na-ceste-ke-klimaticky-neutralni-evrope>.

Firemní článek