+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2020

Úvodník

Vážení čtenáři,

po letní přestávce se vracíme nejen k povinným rouškám – v rámci zářijového vydání našeho časopisu navazujeme na rozsáhlý 3dílný seriál věnovaný vodoměrům, tentokrát se zaměřením na přetlak studené vody.

Často je to právě poddimenzovaný vodoměr u vodovodní přípojky, který bývá jednou z hlavních příčin nedostatečného tlaku studené vody u odměrných míst ve vyšších podlažích, jak se ostatně nedávno potvrdilo v praxi u několika bytových domů v Praze. Autor textu proto podrobně prezentuje způsob stanovení výpočtového průtoku a dimenzování vodoměrů s ohledem na jejich tlakovou ztrátu.

Pro zájemce, zejména z řad vedení SVJ a SBD, bude v online verzi článku na stránkách www.topin.cz zpřístupněna výpočtová tabulka, která umožní orientačně určit výpočtový průtok a minimální vnitřní dimenzi vstupního potrubí do rozvodu vody v závislosti na počtu bytů a průměrném počtu odběrných míst v jednom bytě.

Na straně 70 zveřejňujeme závěrečnou část seriálu o instalacích v půdních vestavbách, kde se autor zaměřuje na kanalizaci a plynovod. Protože nové půdní vestavby často vznikají ve stávajících budovách, upozorňuje článek na specifika napojování těchto nových instalací na instalace stávající.

Instalace jsou rovněž hlavním tématem pravidelné rubriky Karla Havlíčka věnované judikatuře pro topenářsko-instalatérskou praxi. Soudnička „O létajícím bojleru“ budiž příkladem, že poctivá instalatéřina sice na hmoždinkách nestojí, ale často na nich drží.

Legislativou se na straně 56 zabývá také kolega Vrána, kdy se v polemice s Nejvyšším správním soudem vrací k příběhu „Co skrývala voda“ zveřejněném v čísle 3/2019.

Závěr svého úvodníku bych ráda věnovala všem našim obchodním partnerům a inzerentům, kterým patří velký dík za intenzivní podporu Topinu i v těchto neklidných dobách.

Přeji klidné zářijové počtení, ať se Vám našich 100 topenářsko-instalatérských stran líbí.

Alena Malátová

Obsah