+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Venkovní ohřev s kabely ECOFLOOR překvapí šíří možných aplikací

26.10.2020 Firma: FENIX Trading s.r.o. Časopis: 6/2020

Společnost FENIX, založená v roce 1990, vyrábí a dodává své topné kabely ECOFLOOR už od roku 2001 a i díky nim se z české rodinné firmy stal největší evropský výrobce elektrických topných systémů. Ohřev interiérových podlah s kabely a rohožemi zná odborná veřejnost velmi dobře, exteriérové aplikace s těmito topnými kabely však nejsou tak všeobecně známé. Společnost FENIX má s nimi přesto řadu zajímavých realizací v mnoha zemích světa.

Image 1

Pomocí topných kabelů ECOFLOOR lze chránit jakoukoliv komunikační plochu – chodník, cestu, schodiště

K těmto aplikacím se používají speciální topné kabely robustní konstrukce se slaněnou rezistencí a příkony 20–30 W·m–1. Vyhřívání lze provést z topného okruhu i topné rohože. U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů, teras apod. do lepicího tmelu. U pojízdných komunikací je jednoznačně potřeba umístit topný prvek do asfaltu nebo betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením při zatížení komunikace automobilem.

Image 2

Systémy protimrazové ochrany s kabely ECOFLOOR v okapových žlabech a svodech patří k žádaným aplikacím

Díky jednoduchosti řešení, a v podstatě nulovým požadavkům na údržbu, mají pro ochranu okapových žlabů a svodů výsadní postavení elektrické topné kabely ECOFLOOR. Z důvodů ceny se pro vyhřívání okapů a střešních svodů používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely. Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30–40 W·m–1, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W·m–1 a více (po posouzení místních podmínek). Je výhodnější použít kabel s nižším příkonem a instalovat jej do okapu nebo svodu dvakrát, nebo i třikrát (je tím pokryta větší plocha) než použít výkonnější kabel a instalovat jen jednu žílu. K upevnění kabelu ve žlabu i svodu se používají plastové příchytky nebo ocelová lanka s příchytkami. Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech, apod. Zde se kabel obvykle instaluje tzv. 'pilkováním' a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W·m–2, u nadmořských výšek blízkých 1000 m pak minimálně 250 W·m–2. K fixaci kabelu na střechách nabízí výrobce kabelů střešní úchyty 'C' a plastové lišty, které je možné přilepit pomocí oboustranné lepicí pásky.

Image 3

Jednou z posledních referencí je loni otevřené rekonstruované Národní muzeum v Praze, které má na střeše kabely ECOFLOOR pro ohřev do žlabů a odtoků

Není to přitom žádná výjimečná instalace, naopak. Topnými kabely ECOFLOOR jsou například vyhřívány venkovní plochy a střecha Knihovny prezidenta Nazarbajeva v hlavním městě Kazachstánu Astaně. Tyto topné rohože a kabely jsou také pod venkovními plochami a na střeše nového vlakového nádraží Nurly Zhol v Astaně, které bylo slavnostně otevřeno před ­zahájením světové výstavy EXPO. Kabely z Jeseníku vyhřívají nejen křesťanské kostely v Itálii či u nás – venkovní plochy pravoslavné katedrály Uspensky ­Cathedral ohřívají také topné rohože ECOFLOOR. I u astanské mešity The Hazret Sultan Mosque se v plné míře uplatnily výhody topných rohoží, které vyhřívají v zimním období venkovní plochy a střechu mešity. A je toho samozřejmě mnohem víc – protimrazovou ochranu vinic v oblasti Champagne zkouší francouzská a španělská pobočka naší skupiny.

Image 4

Kromě vytápění objektů a ohřevu vnějších ploch nachází v posledních letech tyto topné kabely velké uplatnění i v ohřevu fotbalových hřišť

V našich podmínkách doposud dominují teplovodní ohřevy trávníků a dobrou reklamu elektrickému vytápění stadionů neudělaly ani některé neodborné instalace, které skepsi tuzemských trávníkářů jen posílily. Přesto jde o spolehlivou, odzkoušenou a, ve srovnání s teplovodním ohřevem trávníků, velmi efektivní a ke kvalitě trávníku maximálně ohleduplnou cestu vytápění. Mimořádně silnou pozici si postupně budují na evropském trhu v segmentu ohřevu hracích ploch s umělou trávou. Kromě realizací vytápění fotbalových trávníků v Turecku se objevují další zajímavé reference z Francie, Slovenska a dalších evropských zemí. V našich a severnějších zeměpisných šířkách dominuje ohřev stadionů s umělou trávou, a to jak v tréninkových centrech (například u nás), tak i na hlavních stadionech (zejména na severu Evropy).

Velmi úspěšně se uplatňuje ohřev fotbalových stadionů s kabely ECOFLOOR například v Norsku. V roce 2018 dodala firma FENIX topné kabely na 4 fotbalová hřiště s umělou trávou, v roce 2019 proběhlo už 11 instalací s topnými rohožemi z Jeseníku. Průměrná spotřeba je 216 ks rohoží/hřiště, plošný příkon je 97 W·m–2 a celkový instalovaný příkon na jedno hřiště je přibližně 700 kW. Odezvy od norských klubů jsou zatím velmi dobré, hráči podle zpráv preferují trénink na hřištích s elektrickým vytápěním, na kterých se jim lépe hraje. V Norsku je také velkým tématem ekologie. Protože se u teplovodního vytápění ­používá jedovatý glycol, který je v případě úniku hrozbou pro hráče i životní prostředí, chtějí od teplovodního vytápění hřišť upustit a přejít postupně výhradně na elektrické vytápění.

Image 5

Použití topných kabelů ECOFLOOR při urychlení zrání betonu v průběhu zimních měsíců ve Finsku

V zimě 2018–2019 se tady instalovalo cca 50 000 ks! Topné kabely PDS1P 40 W·m–1 se vyrábí v délkách od 3,3 do 85 m a řadí se do výrobků pro speciální aplikace. V tomto konkrétním případě jde o kabely krátkodobého jednorázového použití v zimním období pro urychlení vyzrání a vytvrzení betonu. Díky topným ­kabelům je betonáž možná až do –10 °C. Kabely se ­instalují na kari síť (objemově mají kabely příkon cca 900–1200 W·m–3) a po ukončení procesu vyzrání se odpojí (odstřihnou) a zůstanou v betonové desce jako tzv. ztracené. Kabely PDS1P jsou určeny výhradně pro průmyslové použití a jsou vyráběny ve shodě s IEC 60800. Topný okruh (IP 67) je ukončen přívodní šňůrou H05RR-F v délce 2 m se zalisovanou Uni-Schuko vidlicí (IP 20). Připojuje se na napětí 230 V.


Podrobný přehled kabelů ECOFLOOR a další informace o venkovních aplikacích s těmito topnými ­kabely (včetně mnoha tuzemských a zahraničních referencí) najdete zde.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy