+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2020

04.11.2020 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 6/2020

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 1Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za první pololetí roku 2020; její odchylka od normálu 1981 až 2010 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS

V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2020. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2.

Image 2

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet denostupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) TTS + (H – HS)·K1
  • b) PDSPDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

První pololetí jako celek bylo v Česku teplotně nadnormální (+1,3 °C), únor byl silně nadnormální s odchylkou +4,6 °C) a květen podobně jako loni podnormální (–2,0 °C).

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2019 do června 2020.

Image 4Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2019 až 6/2020

V tab. 3 jsou sumy měsíčního ­globálního záření s odchylkami od průměru. Nadprůměrné bylo v březnu a hlavně v dubnu, podprůměrné v červnu.

Image 3

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ·m–2] za první pololetí roku 2020; její odchylka dG [MJ·m–2] od průměru za období 1984 až 2016

Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2015/2016 až 2019/2020 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Image 5Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 2015/2016 až 2019/2020

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav-Hřiště. Zjistíme nadmořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav-Hřiště nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (3,5 °C) a počet denostupňů za březen (293 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K1 = –0,0062 a K2 = 0,1915.

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2020 pro Havlíčkův Brod:

  • T = 3,5 + (422 – 532)·(–0,0062) = 4,180917 » 4,2 °C

Počet denostupňů za březen 2020 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 293 + (422 – 532)·0,1915 =272,0326 » 272 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2020

Keywords: air temperature, climate data, degreedays