+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Budoucnost tepelných čerpadel – 2. část

23.10.2020 Autor: Ing. Radek Červín Firma: DZD Dražice člen skupiny NIBE Časopis: 6/2020

Možnosti vzdálené správy pro montážní firmy a její využití za účelem poskytnutí dokonalých služeb koncovým uživatelům.

Úvod

Prodej tepelných čerpadel v Čechách stále exponen­ciálně roste. Těch, která jsou v provozu, je již výrazně přes 100 000 [1]. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu budou již nyní přetížené instalační firmy řešit ještě více požadavků nejen na výměnu tepelných čerpadel, ale také na jejich servis. Vzhledem k nemalé ceně za instalaci systému s tepelným čerpadlem zákazníci očekávají dodávku otopné soustavy v maximální kvalitě, stejně jako vysoký standard montáže jako takové. Samotnou montáží to však nekončí a koncový uživatel samozřejmě vyžaduje stejnou podporu i po instalaci.

Problémy při uvádění do provozu

Uvádění soustav s tepelnými čerpadly do provozu je důležitou součástí instalace a většina problémů nastává právě během spouštění nebo krátce po něm. Může se jednat jak o problémy technické (zavdzušnění soustavy, a s tím spojené potíže s průtokem, nevhodně zvolená topná křivka či nastavení přípravy teplé vody apod.), ale také o problémy související s obsluhou zařízení koncovými uživateli. Především starší lidé mohou mít zpočátku obavy z ovládání nového technického zařízení, a vyžadují tak častou pomoc od montážních techniků, například v [2] přiznala počáteční problémy s ovládáním pětina dotázaných. Všechny tyto úvodní komplikace musí montážní firma řešit. Ne vždy je však možné všechny zvládnout či diagnostikovat vzdáleně, a často se tak na instalaci musí technici opakovaně vracet. Což samozřejmě zvyšuje náklady celé instalace.

Provoz a údržba otopné soustavy

Tepelná čerpadla jsou oprávněně považována za téměř bezúdržbová zařízení bez nároků na časté změny nastavení. Nehledě na zdroj tepla však otopné soustavy vyžadují každoročně alespoň základní údržbu a kontrolu. Jeden z mála dostupných výzkumů na téma servis a údržba otopných soustav říká, že 3 ze 4 uživatelů absolvovali nějaký servisní zásah na jejich soustavě za posledních 5 let, z čehož byla většina z důvodu údržby. Jedna čtvrtina uživatelů má hrazený pravidelný každoroční servis [4]. Ačkoli potřeba ­servisních zásahů z důvodu poruchy je v pětiletém horizontu relativně nízká, nastane-li problém, uživatel jej velmi často potřebuje řešit okamžitě, což, vzhledem k vytíženosti montážních a servisních firem, může být komplikované. Většina servisních zásahů je totiž časově náročná a najít volný termín je tak často složité.

Řešení NIBE

Z našich dosavadních poznatků se ukazuje, že více než 20 % servisních výjezdů je zbytečných, protože se jedná o poruchy či problémy způsobené nesprávným nastavením systému koncovým uživatelem, kdy nelze problém vyřešit pouze telefonicky.

Abychom snížili potřebu servisních zásahů a co nejvíce je usnadnili, s řadou NIBE „S“ jsme, kromě aplikace pro koncové uživatele myUplink, představili aplikaci určenou pouze pro montážní a servisní firmy s označením myUplink PRO. Zásadním rozdílem proti běžné verzi je možnost měnit veškeré parametry dané soustavy. Díky kompletnímu přístupu k zařízení a jeho historii je tak možné velmi snadno odhalit většinu problémů a upravit veškeré nastavení a parametry. Aplikace myUplink PRO nabízí přístup přes webové rozhraní a montážní firmy si zde mohou přidat libovolný počet instalací. Ty je pak možné zobrazit jak v běžném seznamu, tak přímo na mapě, jak je ukázáno na obr. 1. Díky tomu tak lze mít o všech svých zákaznících přehled.

Image 1Obr. 1 • Webové rozhraní aplikace myUplink PRO. Montážní a servisní firma může připojit libovolný počet systémů a mít vše přehledně na jediném místě jak v seznamu, tak podle polohy na mapě

Součástí myUplink PRO je také mobilní aplikace (obr. 2), která umožňuje většinu funkcí jako ta standardní.

Image 2Obr. 2 • Nová mobilní aplikace myUplink PRO určená pouze pro montážní a servisní partnery. Díky ní je tak možné nejen provést veškerá nastavení či diagnostiku tepelného čerpadla odkudkoli, ale umožňuje také přímé připojení k tepelnému čerpadlu na instalaci a jeho ovládání v reálném čase

Navíc však nabízí využití přímo při instalaci. Umožňuje totiž přímé, bezdrátové připojení k tepelnému čerpadlu bez nutnosti externí sítě. Zařízení tak lze pohodlně nastavit, snadno aktualizovat software nebo jej ovládat v reálném čase, dokonce od venkovní jednotky. Přístup do servisního nastavení z mobilní aplikace je na obr. 3.

Image 3Obr. 3 • Ukázka nastavení pouze pro montážní firmu v mobilní aplikaci myUplink PRO. Je zde možné provádět veškeré změny, jako ze samotné jednotky

Nová řada „S“ tepelných čerpadel NIBE nabízí ty nejmodernější komponenty s novými možnostmi. Například oběhová čerpadla využívají komunikačního protokolu LIN bus. Díky tomu jsou schopna dávat detailní zpětnou vazbu o svém stavu a poskytovat rozšířené informace (např. průtok, tlak, rychlost, stav). To lze využít mj. pro lepší kontrolu celé soustavy. Cílem do budoucnosti je, aby tyto informace regulátor dokázal využít pro případ, kdy by oběhové čerpadlo nepracovalo správně, a automaticky upozornil montážní firmu. Ta by po potvrzení budoucí závady mohla objednat náhradní díly a informovat zákazníka, ať si objedná servisní zásah s předstihem.

Více informací o nové řadě „S“ je na internetových stránkách www.nibe.cz/rada-s.
V další části o budoucnosti tepelných čerpadel budou představeny možnosti integrace tepelného čerpadla do tzv. chytrého domu.

Zdroje

[1] BUFKA, A., MODLÍK, M., VEVERKOVÁ, J. a HODBOĎ, J.:Trh tepelných čerpadel 1981 až 2019; druhy, vývoj, prodeje, výkony, tepelné faktory. TZB-info, 12. 6. 2020. [online]. Dostupné z <https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/19284-tepelna-cerpadla-v-letech-1981-2019-druhy-vyvoj-prodeje-vykony-tepelne-faktory>
[2] CHYBÍK, J., Vyhodnocení spokojenosti uživatelů pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, 27. 8. 2018. [online]. Dostupné z <https://stavba.tzb-info.cz/nizkoenergeticke- stavby/17806-vyhodnoceni-spokojenosti-uzivatelu-pasivniho- bytoveho-domu-pro-seniory>
[3] Seventhwave, Improving Installation and Maintenance Practices for Minnesota Residential Furnaces, Air Conditioners and Heat Pumps, Minnesota Department of Commerce, Division of Energy Resources, 2016.

Pokračování příště

Firemní článek
Související články
Související produkty
Související časopisy