+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

DZ Dražice uvádí na trh energeticky nejúčinnější tepelné čerpadlo značky NIBE S1256 s nadstandardním sezónním topným faktorem až 6,22

Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, představila na letošním ostravském veletrhu Infotherma energeticky nejúčinnější tepelné čerpadlo značky NIBE S1256 s novým ekologickým chladivem R454B. Toto zařízení systému země-voda, určené k šetrnému vytápění, chlazení a ohřevu vody, je možné propojit s řadou prvků chytré domácnosti. Tepelné čerpadlo NIBE S1256 (a jeho příbuzný model bez zásobníku teplé vody S1156) se umí díky plynulé regulaci výkonu kompresoru přizpůsobit aktuální potřebě tepla v domácnosti a optimalizovat tak svou spotřebu energie. Dosahuje proto nadstandardního sezónního topného faktoru (SCOP) až 6,22 a energetické třídy A+++. Všechny součásti nutné pro jeho provoz (včetně frekvenčně řízeného kompresoru, 180litrového zásobníku teplé vody, přepínacího ventilu, oběhového čerpadla či doplňkového elektrokotle o výkonu 9 kW) se nacházejí v jediné kompaktní vnitřní jednotce s nadčasovým skandinávským designem.

Image 0

Tepelná čerpadla systému země-voda získávají energii ze čtyř základních zdrojů: ze skalního či jiného podloží (kolektor v hlubinném vrtu), povrchové vrstvy půdy (zemní kolektor), spodní vody (dvě studny) a z jezer nebo rybníků (plošný kolektor na dně vodní plochy). K jejímu absorbování ze země (a následnému předání tepelnému čerpadlu) slouží směs vody s nemrznoucí kapalinou, která cirkuluje v uzavřeném primárním okruhu1. Využití tohoto zařízení přispívá k úspoře až 80 % energie oproti vytápění elektrickou energií.

„Tepelné čerpadlo NIBE S1256 ve třech výkonových variantách (1,5-8 kW, 3-13 kW a 4-18 kW) je velmi stabilním a spolehlivým zdrojem vytápění a ohřevu vody, který je ideální pro objekty s vyšší energetickou náročností. Je totiž vybavené frekvenčně řízeným kompresorem pro plynulou změnu výkonu, který se vždy přizpůsobí aktuální potřebě tepla, a proto výrazně snižuje provozní náklady. Jeho model 1,5-8 kW je dostupný rovněž ve verzi s pasivním chlazením (PC): tedy se speciálním výměníkem, díky němuž je možné využít pro ochlazování chlad přímo z vrtů bez nutnosti zapínání kompresoru. Kromě výjimečného sezónního topného faktoru disponuje toto tepelné čerpadlo rovněž uživatelsky přívětivým dotykovým ovládáním, integrovaným bezdrátovým připojením a možností vzdálené správy přes mobily a PC,” konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE, a dodává: „Tepelné čerpadlo


1 Teplo je dále předáváno do výparníku tepelného čerpadla, kde je „přečerpáno“ na vyšší teplotní úroveň využitelnou pro vytápění. To se děje pomocí uzavřeného okruhu, který je poháněn kompresorem a v němž cirkuluje chladivo (v tomto případě je využito ekologické chladivo R454B). To mění skupenství střídavě z plynného na kapalné a naopak. Díky tomu dochází k odběru nízkopotenciálního tepla z primárního okruhu ze země a jeho předávání do sekundárního okruhu vytápění již s výrazně vyšší teplotou.

NIBE S1256 je navíc možné kombinovat s fotovoltaickým systémem, což ještě více posílí jeho nezávislost na veřejné distribuční síti.” 

Tepelná čerpadla NIBE disponují funkcí pravidelného přehřátí zásobníku teplé vody, které obvykle probíhá jednou za dva týdny: tím se zabrání riziku množení nebezpečné bakterie legionella. Model NIBE S1256 vyniká vysokou výstupní teplotou topné vody 65 °C, a proto dosahuje požadované teploty s pomocí vlastního kompresoru (bez nutnosti dohřevu elektrokotlem).

Image 1
 

Firemní článek