+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 8/2022

Úvodník

Vážení čtenáři,

ani s koncem roku neklesá enormní zájem domácností o zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů a někteří dodavatelé se tak dostávají za hranici svých kapacit. Ne zřídka se stane, že seriózní firma raději na několik týdnů pozastaví příjem nových zakázek, protože by nedokázala udržet kvalitu poskytovaných služeb ani následného zákaznického servisu.

Několikaměsíční čekací lhůty a rostoucí ceny za realizaci zakázek část nedočkavých zájemců vyřešila po svém – v případě domácí fotovoltaiky na sociálních sítích již nějakou dobu operují početnébskupiny, které svým členům radí, kde sehnat komponenty, jak postupovat při montáži, a dokonce i samotném zapojení. Kdo by si lámal hlavu se složitou problematikou přepěťové ochrany, ochrany před bleskem, projektem autorizované osoby nebo zprávou revizního technika?
Mnozí z těchto kutilů, vybaveni ideovými schématy obkreslenými z technických listů výrobců, se tak mimo jiné například dobrovolně připravují o státní dotaci. Nesplní totiž podmínky zákona o hospodaření energií, kdy instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory, může provádět pouze osoba disponující osvědčením o profesní kvalifikaci. V našem případě tedy elektromontér fotovoltaických systémů. Inu, komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

Klidné svátky, pevné zdraví a vydařený vstup do nového roku našim čtenářům, partnerům a spolupracovníkům za celou redakci přeje,

Alena Malátová
malatova@topin.cz

Image 1

 

Obsah