+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hybridní peletový kotel BENEKOV H90–30. Unikátní technologie pro vytápění firemních objektů

07.08.2023 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 3/2023 , 8/2022

Firma BENEKOVterm s.r.o., ve spolupráci s Výzkumným Energetickým centrem VŠB a firmou Hot Jet, vyvinula unikátní zařízení pro vytápění firemních objektů, průmyslových hal nebo středně velkých objektů občanské vybavenosti. Nový produkt je výsledkem projektu č. FV40307 s názvem Inteligentní hybridní tepelný zdroj o výkonu do 100 kW, podpořený ze strany MPO.

Image 0

Zařízení spadá do kategorie tzv. hybridních zdrojů. Tato nová technologie na evropském trhu dynamicky roste, největší rozmach zažívá v oblastech Itálie a Německa.

Hybridní kotel BENEKOV H90–30 je tvořen těmito základními celky:

  • Peletový kotel o výkonu 90 kW.
  • Tepelné čerpadlo o výkonu 30 kW.
  • Akumulační nádrž o objemu 800 l.

Ovládání celku je řešeno pomocí sofistikované řídicí jednotky SIEMENS Climatix 7. Kromě řízení samotného hybridního kotle tato řídicí jednotka umí v základním uspořádání ovládat 2 směšované topné okruhy a přípravu TV. V případě potřeby lze k řídicí jednotce přiřadit rozšiřující modul, který zajistí ovládání dalších 3 směšovaných topných okruhů.

Kotel je určen pro spalování dřevních pelet. Je vybaven rotačním hořákem s automatickým zapalováním, takže umí sám automaticky palivo v hořáku zapálit a v průběhu provozu modulovat svůj výkon v rozmezí 26 až 90 kW tak, aby vyráběl právě tolik tepla, kolik jednotlivé spotřebiče vyžadují. A v případě, že od spotřebičů je požadavek na výrobu tepla ukončen, kotel se automaticky řízeně odstaví z provozu (vyhasne). Kotel z hlediska emisí hluboko podkračuje limity nejpřísnější třídy 5, jeho účinnost se v celém výkonovém rozsahu pohybuje v rozmezí 90 až 94 %.

Zásobník paliva má kapacitu 1 m3, což při jeho naplnění lze provozovat kotel na jmenovitý výkon po dobu cca 30h. Za normálního provozu v reálných podmínkách se přikládá palivo s frekvencí několika dnů.

Tepelné čerpadlo má výkon 30 kW při venkovní teplotě 0 stupňů Celsia. Je v provozu jako „doplňující zařízení“ peletového kotle. Uživatel vloží do řídicí jednotky informace o ceně za kWh elektřiny a ceně za 1 kg pelet. Řídicí jednotka si sama vyhodnocuje, kdy je ekonomicky výhodnější topit peletami a kdy je naopak výhodnější topit pomocí tepelného čerpadla. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo je v provozu jen když je to ekonomicky výhodnější než spalování dřevních pelet, tak je průměrné COP při provozu na úrovni mezi 4 až 5, tedy dosahuje účinnosti tepelného čerpadla země-voda i když používá výparník vzduch-voda. Provozní náklady na palivo jsou nižší než při použití pouze dřevních pelet nebo pouze tepelného čerpadla.

Zařízení lze napojit i na fotovoltaické elektrárny vybavené technologiemi BENEKOV. V kombinaci s vhodně dimenzovanou fotovoltaickou elektrárnou lze zajistit bez-provoz budovy i v případech výpadků dodávek elektřiny ze sítě.

Zařízení bude dostupné od roku 2023. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

Image 1

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy