+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2023

Úvodník

Vážení čtenáři,

18. května se v tisku objevilo zjevení v podobě článku, jehož titulek zněl „Ministerstvo chce zakázat prodej kamen na uhlí“. V Třeboni tou dobou právě začínal druhý přednáškový den konference Vytápění. O chystané novele zákona o ochraně ovzduší, která v jednom z bodů navrhuje zákaz uvádění spalovacích zdrojů na uhlí o jmenovitém příkonu do 300 kW na trh již od ledna 2025, neměl tušení patrně nikdo z přítomných odborníků. Text tak mnozí zprvu považovali za novinářskou kachnu, omyl nebo dezinterpretaci znění návrhu. Informace se však ještě téhož rána ukázala jako pravdivá. Pokud se takto zásadní zprávu dovídají vedoucí představitelé oborových organizací nejprve od novinářů, namísto od zástupců Ministerstva životního prostředí, evidentně se nic nezměnilo na tom, že Achillovou patou naší vlády stále zůstává komunikace.

V sousedním Německu zašel ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck na své nekompromisní cestě ke splnění zelených cílů ještě dál, když přišel s návrhem, který by od 1. ledna 2024 zakázal instalaci kotlů na bázi zemního plynu a topného oleje. Že to byl krok špatným směrem, poznal záhy. U vyděšené německé veřejnosti, která jinak cíle zelené transformace svorně podporuje, narazil na tvrdou kritiku a odpor. Obavy Němců o stabilitu, sociálně-ekonomickou únosnost a hospodářskou konkurenceschopnost země se také okamžitě projevily na prudkém poklesu popularity strany Zelených i samotného Habecka.

Zde se jen potvrzují myšlenky jaderného fyzika Vladimíra Wagnera, že společnost musí být připravena na využití nových technologií, ale tento vývoj nelze předbíhat prostým politickým rozhodnutím. Závěrem si dovolím citovat předsedu spolku Realistická energetika a ekologie Jaroslava Čížka:

„Po 300letém budování prosperity lidské civilizace založené na masivním využívání dostupných zdrojů včetně uhlíkových by jejich tvrdé a uspěchané omezení v zájmu kontroverzních klimatických cílů otřáslo samotnými základy západních demokratických zemí. Politici musí nikoli ideologicky, ale na základě výsledků vědy a výzkumu, praxe s ověřenými dopady přijmout společensky konsensuální a efektivní řešení pro společné úsilí o udržitelný život na naší planetě. Toto úsilí bude mít nejlepší výsledky jen v rukou ekonomicky zajištěných, vzdělaných a prosperujících občanů, kteří s těmito cíli budou souznět, a nikoli v nevoli nad politikou podléhat svodům populistických lídrů. Musíme přestat šířit ideologické poučky a místo toho se soustředit na fakta, čísla, přírodní zákony a naslouchat těm, kdo přinášejí racionální řešení.“

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah