+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Instalace po topném období

29.08.2023 Firma: KAN-therm CZ-SK Časopis: 3/2023

Příprava otopné soustavy na letní období se skládá z několika kroků a závisí na typu použitého zdroje tepla. Pokud jste si už jistí, že v následujících měsících nebudete potřebovat vytápění, po úplném vypnutí soustavy proveďte samokontrolu podle následujícího postupu.

Vyprázdnění soustavy

V případě, že se v otopné soustavě používá neupravená voda, doporučuje se ji alespoň jednou ročně zcela vyměnit. Pokud tento krok zanedbáte a delší dobu budete používat neupravenou vodu, ve vodě se zvýší koncentrace nečistot a chemikálií, které se mohou usazovat na vnitřních stěnách potrubí.

Image 1

Destilovaná voda a teplonosné kapaliny nemají nepříznivý vliv na technický stav soustavy, ale musí být přesto vypuštěny. Důležité je také vědět, že i případné chyby lze snáze najít v případě vypuštěné soustavy.

Pokud soustavu naplníte antikorozní kapalinou, je třeba odebrat vzorek vody a zkontrolovat koncentraci antikorozní kapaliny pomocí kontrolních pomůcek běžně dostupných v prodeji – správná koncentrace minimalizuje riziko výskytu koroze na nechráněných částech soustavy.

Kontrola těsnosti soustavy

Věnujte zvláštní pozornost spojům potrubí a připojením radiátorů. Netěsnosti lze zjistit podle rzi na radiátorech a podle stop kapaliny na podlaze nebo v blízkosti potrubí. V případě zjištění netěsnosti zajistěte těsnost komponent soustavy, aby se předešlo nepříjemným situacím na začátku topného období.

Všeobecná opatření

Po vypuštění soustavy a kontrole potrubí postupujte dále následujícím způsobem. Aby se zamezilo vzniku koroze a tvorbě vodního kamene uvnitř potrubí, je třeba zařízení vyčistit. K tomuto účelu použijte speciální čisticí kapalinu, která má antibakteriální vlastnosti a rozpouští usazeniny vodního kamene a jiné nečistoty. Dezinfekce prováděná jednou za rok před údržbou efektivně vyčistí zařízení a ochrání jej před škodlivými usazeninami, které se vytvářejí v potrubí.

Nedílnou součástí otopné soustavy je řídicí automatika KAN-therm SMART a Basic+. Pomocí ní můžete regulovat teplotu svého domova, ovládat různé režimy vytápění a řídit provoz čerpadel a zdrojů tepla. Automatický systém obsahuje funkci ochrany ventilů a čerpadla, která chrání komponenty soustavy před delšími odstávkami.

Letní období je ideální pro zjišťování poruch, výměnu vadných dílů a opravu soustavy bez ohrožení tepelného komfortu, ke kterému by došlo v případě poruchy v zimním období. Právě proto je třeba využít toto období k důkladné kontrole všech dílů a v případě zjištění jakékoli poruchy je třeba ji co nejdříve opravit. Je to důležité zejména v případě, že byla soustava v zimním období intenzivně používána.

Všechny návody, dokument s názvem „Příručka projektanta a realizátora“ a protokoly o tlakových zkouškách jsou k dispozici na naší webové stránce. V případě potřeby kontaktujte naše technické oddělení.
cz.kan-therm.com

Image 0

Firemní článek