+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové tepelně izolované rozvody vzduchu Zehnder ComfoTherm

21.08.2023 Firma: ZEHNDER Group Czech Republic s.r.o. Časopis: 3/2023

Energeticky efektivní přenos čerstvého vzduchu do interiéru bez tepelných ztrát a vzniku kondenzátu, garance splnění nejnáročnějších hygienických požadavků, mimořádně snadné a rychlé zapojení díky promyšleným spojovacím detailům, tvar uzpůsobený různým možnostem použití a kvalitní materiály s garancí. To jsou nové tepelně izolované rozvody vzduchu řízeného větrání Zehnder ComfoTherm.

Image 0

Další kvalitativní vylepšení díky tepelné izolaci  

Patentovaná technologie, výroba ze zdravotně nezávadného plastu, mimořádně hladký vnitřní povrch zabraňující usazování prachu Clinside a hvězdicovité uspořádání zajišťují rozvodům vzduchu Zehnder ComfoTube vysoce hygienické vlastnosti a výrazně snižují pracnost instalace. Pro ještě efektivnější přenos tepelné či chladicí energie bez zbytečných ztrát nabízí Zehnder nově kompletní systém tepelně izolovaných rozvodů vzduchu ComfoTube Therm se speciální izolační vrstvou zabraňující kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Image 1Tepelně izolované rozvody vzduchu Zehnder ComfoTube Therm zajišťují efektivní přenos energie beze ztrát.

„Systém tepelně izolovaných rozvodů vzduchu se skládá z kulatého potrubí ComfoTube Therm 90, plochého potrubí ComfoTube Therm Flat 51 a systému spojovacích prvků ComfoTherm. Ty umožňují velmi jednoduše, flexibilně, rychle a bez použití zbytečného nářadí potrubí spojovat do celku,“ popisuje úvodem Pavel Vořech, produktový manažer pro Komfortní větrání Zehnder, a dále pokračuje: „Tepelnou izolaci zajišťuje rozvodům po celém obvodu izolační materiál o tloušťce 9 mm. Jeho tepelná vodivost se pohybuje pouze okolo 0,035 W/m.K při teplotě +20 °C, a  eliminuje tak riziko vzniku kondenzátu, a to při současném zachování pružnosti potrubí.“ Tlakové ztráty jsou přitom v podstatě stejné jako u běžných rozvodů Zehnder ComtoTube, což je dáno především jejich konstrukcí a materiálovým složením extrémně hladké vnitřní vrstvy.

Systém spojovacích a akustických prvků

Unikátní spojení jednotlivých prvků potrubí řízeného větrání pomocí systému ComfoFit Therm účinně zamezí vzniku tepelných mostů. „Tento systém spojovacích prvků umožňuje velmi flexibilně a jednoduše měnit směr proudění vzduchu a zároveň i typ potrubí. Celé portfolio navíc doplňuje modulární tepelně izolovaný systém akustických tlumičů a rozdělovačů ComfoWell Therm, který je plně kompatibilní s ostatními prvky,“ říká Pavel Vořech ze společnosti Zehnder. Kromě toho je celý systém velmi modulární – navržený v závislosti na každé konkrétní instalaci tak, aby nezbývalo příliš mnoho hrdel, které by bylo třeba zaslepit.

Image 2Tepelně izolované rozvody Zehnder ComfoTube Therm jsou velmi tiché a odolné. Přenos vzduchu je přitom zajištěn energeticky úsporným způsobem a bez kondenzace vzdušné vlhkosti.

Image 3Modulární tepelně izolovaný systém akustických tlumičů a rozdělovačů ComfoWell Therm je plně kompatibilní s ostatními prvky.

Image 4Všechny varianty trubek lze díky spojovacím prvkům ComfoFit Therm jednoduše kombinovat. Práce s nimi je tak velmi snadná a výsledek dokonalý funkčně i vzhledově.

TIP: Snadná a rychlá instalace

Připojení redukčního dílu pro změnu oválného potrubí Zehnder ComfoTube Therm Flat 51 na kulaté trubky ComfoTube Therm 90 a obráceně spočívá ve třech jednoduchých krocích: nasunutí těsnicího kroužku, použití maziva pro usnadnění instalace a samotného nasazení potrubí. Dokonalá vzduchová těsnost je dána napasováním redukce do trubky. Ta společně s těsnicím kroužkem vytvoří dokonale vzduchově těsný spoj bez tepelných mostů. Navíc k instalaci není potřeba žádné další vybavení.

Pro ještě efektivnější práci s energiemi

V případě pasivních a nízkoenergetických domů se nabízí jako vhodné řešení tepelně izolované potrubí zkombinovat s klimatickým modulem Zehnder ComfoClime, který je určen pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu v systému řízeného větrání s rekuperací tepla. „Klimatický modul Zehnder ComfoClime je nadstavbou na větrací jednotku Zehnder ComfoAir Q zajišťující dodatečnou úpravu vzduchu k dosažení 100 % čerstvého vzduchu s nízkou hladinou oxidu uhličitého a při vysoké energetické účinnosti. Tato inovativní jednotka upravuje vzduch díky invertorové technologii na bázi tepelného čerpadla vzduch-vzduch,“ říká Pavel Vořech a doplňuje: „K dokonalé funkčnosti klimatického modulu přispívá patentovaná bypass technologie Zehnder. Aktivní topný výkon činí až 2,4 kW a chladicí výkon až 2,5 kW při maximálním přiváděném či odváděném vzduchu 600 m3/h.“

Image 5Novinkový klimatický modul Zehnder ComfoClime napomáhá zajistit dokonalé vnitřní klima.

Kompletní nahrazení přívodních rozvodů tepelně izolovaným systémem Zehnder Comfo Therm představuje zvýšení ceny systému komfortního větrání pouze o jednotky procent, zatímco použití originálních komponentů v rámci instalace celého systému výrazně přispívá ke snížení nákladů na energie. Izolační vrstva dodatečně chrání před únikem tepla či chladu a celkově přispívá k dalšímu zvýšení efektivity větracích systémů Zehnder.


Více informací na webináři Nové tepelně izolované rozvody vzduchu Zehnder Comfo Therm.

Image 6

Firemní článek