+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2023/3

01.09.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2023

Výběr se Sbírky zákonů
Částka 45/2023 až 61/2023

77/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 22. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.

Na základě návrhu má dojít k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu a stanovení nejvýše přípustného majetkového prospěchu, který zákazník, který je velkým podnikatelem, bude moci získat odběrem energií za zastropované ceny.

Pro případ, že je velký podnikatel součástí seskupení osob, bude výše podpory formou odběru energií v odběrných místech na území ČR za stanovené ceny omezena na úrovni této skupiny.

Z věcného hlediska dochází k úpravě podmínek pro uplatnění rozsahu majetkového prospěchu kategorie C, D a E, a sice tak, že výsledná hodnota EBITDA za rok 2023 se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu nepřesáhne hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021.

Návrh dále upravuje možnost stanovení elektronické podoby zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2023.

č. 114/2023 Sb.
Vyhláška ze dne 24. dubna 2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

Návrh vyhlášky upravuje požadavky na materiálové provedení výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie, na její vypnutí a odpojení od elektrické energie, na provedení kabelového vedení a na její vlastní instalaci.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. května 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2023

Vydané ČSN

15. ČSN EN 1491, kat. č. 516795
Armatury budov – Pojistné ventily pro expanzní vodu – Zkoušky a požadavky; Vydání: Duben 2023

43. ČSN ISO 1013, kat. č. 516927
Koks – Stanovení sypné hmotnosti ve velkém kontejneru; Vydání: Duben 2023

44. ČSN ISO 20360, kat. č. 516929
Hnědá uhlí a lignity – Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku: metoda jedné pícky; Vydání: Duben 2023

45. ČSN ISO 5071–1, kat. č. 516928
Hnědá uhlí a lignity – Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku – Část 1: Metoda dvou pícek; Vydání: Duben 2023

51. ČSN 75 5201, kat. č. 516773
Navrhování úpraven vody; Vydání: Duben 2023

57. ČSN EN ISO 18134–1, kat. č. 516878
Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Část 1: Referenční metoda; Vydání: Duben 2023

Změny ČSN

59. ČSN EN 298 ed. 2, kat. č. 516880
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv; Vydání: Prosinec 2012
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

60. ČSN EN 12067–2, kat. č. 516881
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Část 2: Elektronické provedení; Vydání: Prosinec 2004
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

61. ČSN EN 1643 ed. 2, kat. č. 516882
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů; Vydání: Září 2014
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

80. ČSN EN 60335-2-30 ed. 3, kat. č. 516801
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010
Změna A13; Vydání: Duben 2023

81. ČSN EN 60335-2-30 ed. 3, kat. č. 516800
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010
Změna A2; Vydání: Duben 2023

Opravy ČSN

97. ČSN 07 8304, kat. č. 516915
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022
Oprava 1; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)

Zrušené ČSN

107. ČSN EN 656
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW; Vydání: Září 2000;
Zrušena k 2023-05-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

2. ČSN EN 17669, kat. č. 516609
Energetické služby se zárukou – Minimální požadavky;
Platí od 2023-05-01

15. ČSN EN 298 ed. 3, kat. č. 516595
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv;
Platí od 2023-05-01

16. ČSN EN 12067–2 ed. 2, kat. č. 516597
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch /hlídač elektronického typu;
Platí od 2023-05-01

17. ČSN EN 1643 ed. 3, kat. č. 516596
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů;
Platí od 2023-05-01

18. ČSN EN 303–5+A1, kat. č. 516590
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení;
Platí od 2023-05-01

19. ČSN EN 12952–3, kat. č. 516594
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem;
Platí od 2023-05-01

20. ČSN EN ISO 21789, kat. č. 516589
Aplikace plynových turbín – Bezpečnost; Platí od 2023-05-01

22. ČSN EN ISO 13349–1, kat. č. 516586
Ventilátory – Terminologie a kategorizace – Část 1: Slovník;
Platí od 2023-05-01

23. ČSN EN ISO 13349–2, kat. č. 516587
Ventilátory – Terminologie a kategorizace – Část 2: Kategorie;
Platí od 2023-05-01

28. ČSN EN ISO 5167–3, kat. č. 516581
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy;
Platí od 2023-05-01

29. ČSN EN ISO 5167–5, kat. č. 516580
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 5: Kuželové průtokoměry;
Platí od 2023-05-01

30. ČSN EN ISO 5167–6, kat. č. 516579
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
Platí od 2023-05-01

47. ČSN EN IEC 62947, kat. č. 516559
Elektricky ovládaná sprchovací sedátka toalet pro domácnost a podobné použití – Metody měření funkce – Obecné zkušební metody pro sprchovací sedátka;
Platí od 2023-05-01

60. ČSN EN 17176–2+A1, kat. č. 516547
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC O) – Část 2: Trubky;
Platí od 2023-05-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2023

Vydané ČSN

35. ČSN EN 1852–1+A1, kat. č. 516329
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Květen 2023

57. ČSN EN ISO 18122, kat. č. 516958
Tuhá biopaliva – Stanovení popela; (idt ISO 18122:2022); Vydání: Květen 2023

Změny ČSN

62. ČSN EN 161+A3, kat. č. 517111
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Červenec 2013
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

63. ČSN EN 257, kat. č. 517112
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Leden 2011
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

64. ČSN EN 1106, kat. č. 517113
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Listopad 2010
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

65. ČSN EN 16304, kat. č. 517114
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen 2013
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

9. ČSN EN 88–1, kat. č. 516749
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa;
Platí od 2023-06-01

10. ČSN EN 88–2 ed. 2, kat. č. 516750
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa;
Platí od 2023-06-01

11. ČSN EN 88–3, kat. č. 516751
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 3: Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa, elektronické typy;
Platí od 2023-06-01

12. ČSN EN 125, kat. č. 516752
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – Termoelektrické pojistky plamene;
Platí od 2023-06-01

13. ČSN EN 161, kat. č. 516753
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv;
Platí od 2023-06-01

14. ČSN EN 257 ed. 2, kat. č. 516754
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv;
Platí od 2023-06-01
15. ČSN EN 1106 ed. 2, kat. č. 516755
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv;
Platí od 2023-06-01

16. ČSN EN 16304 ed. 2, kat. č. 516756
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv;
Platí od 2023-06-01

17. ČSN EN 16898, kat. č. 516758
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa;
Platí od 2023-06-01

18. ČSN EN 16678 ed. 2, kat. č. 516757
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6300 kPa;
Platí od 2023-06-01

19. ČSN EN 12952–8, kat. č. 516591
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva;
Platí od 2023-06-01

20. ČSN EN 12952–9, kat. č. 516592
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva;
Platí od 2023-06-01

21. ČSN EN 12952–16, kat. č. 516593
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva;
Platí od 2023-06-01

22. ČSN EN 13799, kat. č. 516746
Zařízení a příslušenství na LPG – Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG;
Platí od 2023-06-01

24. ČSN EN ISO 10121–3, kat. č. 516744
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání – Část 3: Systém klasifikace filtračních materiálů a zařízení prončištění vzduchu od plynných příměsí použitých pro úpravu venkovního vzduchu;
Platí od 2023-06-01

42. ČSN EN ISO 10715, kat. č. 516720
Zemní plyn – Odběr vzorků plynu;
Platí od 2023-06-01

52. ČSN P CEN/TS 17152–3, kat. č. 516717
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 3: Systém posuzování shody;
Platí od 2023-06-01

62. ČSN EN 13084–9, kat. č. 516692
Volně stojící komíny – Část 9: Správa po dobu životnosti – Monitorování, kontrola, údržba, náprava a hlášení; Požadované operace a akce;
Platí od 2023-06-01

Změny – Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

85. ČSN EN 88–1+A1, kat. č. 517108
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa; Vyhlášena: Srpen 2016
Změna Z1;
Platí od 2023-06-01

86. ČSN EN 88–2, kat. č. 517109
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar; Vyhlášena: Červen 2008
Změna Z1;
Platí od 2023-06-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 88–2 ed. 2 z května 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-10-30.

87. ČSN EN 125+A1, kat. č. 517110
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – Termoelektrické pojistky plamene; Vyhlášena: Květen 2016
Změna Z1;
Platí od 2023-06-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 125 z května 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-10-30.

88. ČSN EN 16678, kat. č. 517107
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6300 kPa včetně; Vyhlášena: Květen 2016
Změna Z1;
Platí od 2023-06-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 16678 ed. 2 z května 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-10-30.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

❑ ❑ ❑