+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Fotovoltaika jako alternativa

14.02.2023 Firma: Asociace obchodu voda – topení z. s. Časopis: 8/2022

Přestože má Evropa jen 8% podíl světového znečištění ovzduší CO2, snaží se toto procento stále snižovat. V rámci boje proti změně klimatu přijal Parlament takzvaný evropský zákon o klimatu, který má za cíl snížit emise do roku 2030 o 55 % a mít klimatickou neutralitu do roku 2050. Byla přijata dohoda Green Deal for Europe a systém emisních povolenek a nastoupil hektický a zbrklý přechod na nestabilní alternativní způsoby získání energie.

Toto zavádění obnovitelných zdrojů je nevyhnutelné. Musí však nastat postupně a v součinnosti s masivní podporou spolehlivých a tradičních zdrojů energie z uhlí, plynu a jádra. Tyto zásadní změny a hlavně jednostranný pohled na celou situaci způsobil, že se Evropa ocitla v energetické krizi, konkurenční neschopnosti a společnost pohltila hysterie. Vše navíc podpořila válka na Ukrajině a opožděné reakce naší vlády na energetickou situaci v ČR. Důsledkem jsou drahé energie, což se projeví i v konkurenceschopnosti našeho zboží na celosvětovém trhu.

Státní politika ČR nemá jasnou koncepci a nevyřešila zásadní otázky jako je prodej u nás vyrobené elektrické energie za podstatně nižší cenu, a další. V rámci úspor se bez rozmyslu upřednostňují tepelná čerpadla před plynovými kotli, roste budování FVE díky využívání dotací, které deformují přirozený trh. Alternativní zdroje ano, ale ne za každou cenu. Každá mince má dvě strany a to byl hlavní důvod, proč Asociace obchodu voda – topení uspořádala v říjnu letošního roku seminář na téma Fotovoltaika, kterého se účastnilo 48 účastníků. Cílem bylo předat komplexní a ucelené informace o této problematice a pomoci tak zachovat chladnou hlavu.

Image 0

Seminář byl složen z 10 přednášek plných skutečných faktů, úvah, statistik, možností použití, výhod i handicapů FVE.

  • Důvodům, proč chtít, či nechtít FVE, se ve své přednášce věnoval Ing. Aleš Korostenský ze Solární asociace, která je největším sdružením firem z oboru solární energie a akumulace. Zastupuje několik tisíc provozovatelů FVE od velikých elektráren až po ty malé.
  • Fenix Group vede vlastní dlouholetý energetický koncept s využitím fotovoltaiky, elektrického vytápění a bateriových úložišť. Přednáška Miroslava Petra obsahovala jasná čísla o spotřebě a úsporách vzorového domu s využitím velkokapacitní baterie, která umožňuje zálohu energie na několik dní i obchodování na spotovém trhu. Budova jako aktivní prvek energetické soustavy.FENIX nabízí komplexní systém použití FVE vč. bateriových úložišť.

Image 1

  • Dipl. Ing. Peter Grumlík, jednatel velkoobchodu GBC Solino s. r. o., který má 20letou praxi s prodejem fotovoltaických produktů světových značek a zkušenosti se školicí a konzultační činností, představil ekono-mické vyhodnocení realizovaných projektů a výsledky 15letého sledování – vyhodnocení efektivnosti fotovoltaických panelů.
  • Technické parametry, jednotlivé montážní systémy, realizační možnosti a připojení k síti obsahovala přednáška Ing. Petra Šikuly ze společnosti ENBRA, a. s. Kompletní servis od projektového poradenství až po připojení a provoz FVE.
  • Je několik způsobů ohřevu vody a vytápění. Ing. Jozef Predný, DROVEN HEATING a. s., však představil vlastní patent – zcela inovativní, energeticky úsporné, malé a nesmírně rychlé řešení ohřevu vody a vytápění, s mnohem vyšším výkonem než všechny dosud známé a dostupné systémy. Jeho využití je vhodné pro elektrokotle a dohřívání vody z akumulačních nádob.

Image 2

  • Velice zajímavá a vyčerpávající byla přednáška Josefa Uchytila, UCHYTIL s. r. o., která zodpověděla všechny dotazy týkající se provozu FVE. Skutečná data z více jak 12letého užívání FVE obsahovala počáteční investice a náklady na provoz, legislativní změny v odkupu elektřiny, velmi dobrou ekonomickou návratnost a fakt, že se i po 12 letech neprojevila menší účinnost solárních panelů.
  • Pro realizaci FVE jsou klíčové i služby, mezi které patří: Konzultace a tvorba komplexních návrhů energeticko-úsporných projektů od společnosti PKV Build s. r. o. (Ludmila Vozdecká); typy pojištění FVE od spol. OK Group a. s. (Pavel Bárta); a aktuální dotační možnosti – Plus Projekt, s. r. o. (Ing. Lucie Bilíčková).
  • Výjimečnou přednášku obsahující zajímavé informace a objektivní pohledy na současný stav energetiky v ČR a EU přednesl Ing. Jaroslav Čížek ze spolku Realistická energetika a ekologie. Upozornil na nesmírné ekonomické a ekologické škody, které hrozí z přijímání nerealistických, a nedomyšlených řešení, které odporují kritickému myšlení a aktuálnímu vědeckému poznání. Výsledky výzkumu ukázaly, že klasické zdroje energie (plyn, jádro, uhlí, ad.) nelze plně nahradit těmi alternativními! Eliminace původních zdrojů a ukvapené rozhodnutí nás nenávratně poškozují. Je zastáncem postupných a pomalých kroků při zavádění těchto změn a v řešení celé koncepce energetiky.

Image 3

Seminář pak pokračoval diskuzí u sklenky vína na společenském večeru ve vinném sklípku.

Přednášky jsou k dispozici na webových stránkách www.aovt.cz

Firemní článek