+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Údržba kamen a krbů – čemu věnovat pozornost?

08.02.2023 Časopis: 8/2022

Řada tuzemských spotřebitelů se kvůli rostoucím cenám energií vrací k vytápění dřevem. Zvýšená poptávka po krbech a kamnech spolu s návratem řady spotřebitelů k vytápění tuhými palivy mají v letošním roce výrazný efekt –nebývalý růst zájmu o revize těchto vytápěcích zařízení. „Meziročně se jedná o nárůst okolo 50 %. Ukazuje se, že řada lidí si v minulosti krb či kamna pořídila, ovšem pouze jako záložní zdroj vytápění. Nyní s rostoucími cenami plynu a elektřiny se situace mění a lidé začínají tato zařízení využívat jako primární zdroje, s čímž se pojí i nutná údržba. Na kamnáře se tak obracejí, zda by jim po několika letech nevyužívání jejich krb či kamna zkontrolovali,“ uvedl Petr Banasinski, jednatel společnosti Hoxter, která je producentem krbových a kamnových vložek.

Čisté sklo signalizuje čisté hoření

Ne na všechny úkony je však nutné oslovit odborníka, týká se to například čištění skla u krbu či kamen. Ačkoliv se jedná převážně o vizuální záležitost, která nemá přímý vliv na funkci, podle odborníků je vhodné sklo i přesto pravidelně čistit. Pokud se totiž zašpiní už například při druhém zatopení, zpravidla to signalizuje, že prostor topeniště není dostatečně utěsněný, a tudíž nedochází k dokonalému spalování. Kouř pak v důsledku toho sklo začerní.

„Lidé mají často zafixované, že po jednom zatopení v nekvalitní či levné krbové vložce je sklo úplně černé. V kvalitní krbové vložce ale sklo vypadá čisté i po 14 dnech vytápění. Klíčem je, aby hoření bylo čisté, ovlivňuje ho přitom technologie přívodu vzduchu, ale částečně i vystýlka topeniště. Pokud je v ní kromě oceli použit i akumulační materiál, zvyšuje teplotu spalování a přispívá k tomu, aby se sklo nešpinilo,“ objasnil Banasinski.

Image 0foto: Shutterstock.com / unpict

Výměna těsnění každé 2 roky

Čištění je přitom vhodné provádět suchou cestou. V případě použití tekutých čističů totiž uživatel riskuje, že si poměrně brzy poškodí těsnění dvířek, které může v krajních případech vést až k prasknutí skla. Ve finále tak k jeho výměně musí přistoupit mnohem dříve. Pokud tak neučiní, musí počítat s nedokonalým spalováním v krbu, vyššími emisemi, větším zanášením spalinových cest i nižší účinností. Podle jednatele společnosti Hoxter je proto dobré používat například speciální houbičku na sklo, kdy čištění probíhá suchou cestou v podstatě mechanicky. Výměně těsnění u dvířek však uživatelé musí věnovat pozornost i tak. „Zpravidla by se na ni měli zaměřit každé dva roky, aby jejich zařízení mělo stále deklarovanou účinnost a zajišťovalo čisté hoření s nízkými emisemi. Obecně platí, že tento úkon by měl vždy provádět pouze odborník a vyměnit komplet celé dveřní těsnění. Není to tak, že by některé jeho části byly náchylnější k opotřebení než jiné,“ uvedl Petr Banasinski s tím, že obecně je zejména u vytápěcích zařízení umístěných v obestavbě vhodné, pokud mají přístupné revizní otvory. V takovém případě se kamnář může věnovat údržbě všech nezbytných částí.

Klíčový přívod i odvod vzduchu

Poměrně nenápadnou, ale přesto zásadní překážkou může být nedostatečný přívod vzduchu, kvůli kterému oheň v krbovém zařízení hoří méně, nebo téměř vůbec. „Stává se to poměrně často. Důvody ucpaného přívodu vzduchu mohou být různé, například se v těchto místech mohou usídlit ptáci. Někteří kamnáři se setkali i s tím, že do míst přívodu vzduchu umístil některý z uživatelů kus látky pro lepší estetický dojem, aniž by si uvědomil, že to může ohrozit funkci krbu,“ popsal Banasinski. Kromě přívodu vzduchu je samozřejmě nutné věnovat pozornost i odvodu spalin. V opačném případě uživatel riskuje až zneprůchodnění spalinové cesty, které může vážně ohrozit jeho zdraví. Například u stavby pro rodinnou rekreaci se čištění spalinové cesty provádí nejméně 1× ročně a kontrola nejméně 1× za 2 roky. Čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb.

Výměník u teplovodních systémů

Pokud krbová vložka slouží kromě vytápění i k ohřevu vody, pojí se pravidelná údržba i s teplovodním výměníkem. Čištěný a kontrolovaný by měl být pravidelně a dle potřeby, minimálně několikrát za sezonu. „Vždy záleží na četnosti využívání, zásadní roli hraje i kvalita dřeva, tedy zda je dostatečně vysušené. Obecně lze ale u výměníku doporučit takové řešení, jež v sobě má již zabudovaný integrovaný čistič s nerezovými spirálami. V takovém případě s nimi uživatel pouze jednoduchým pohybem zahýbe bez nutnosti výměník čistit z prostoru spalovací komory. Čištění je tak zcela jednoduché a uživatelsky nenáročné,“ uzavřel jednatel společnosti Hoxter.

Z tiskové zprávy

Související časopisy