+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2022

Úvodník

Vážení čtenáři,

na konci září byl poslancům rozeslán návrh zákona, kterým se mění energetický a stavební zákon. Domácnosti či firmy by se u výroben elektřiny z OZE s instalovaným výkonem do 50 kW měly nově obejít bez licence ERÚ, živnostenského oprávnění i povolení stavebního úřadu.

Jedná se o tutéž novelu, na níž v samotném závěru svého článku o bezpečnosti střešních instalací FVE (Topin č. 6/22) s náznakem obavy upozorňoval Ing. Miroslav Machalec. Autorem oslovení odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR totiž považují instalace FV panelů na střechách zejména stávajících objektů za prvek, který může negativně ovlivnit požární bezpečnost, stabilitu i vzhled stavby a měl by tak režimu, kdy je nutno vyžadovat stavební povolení či ohlášení naopak podléhat.

Zcela opačný pohled na věc v tomto ohledu zastává Ministerstvo životního prostředí. To ve svém návrhu požadovalo, aby se za drobné stavby, u kterých není nutné jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu, považovaly instalace s limitem dvojnásobným – tedy do 100 kW.

V rámci zkráceného připomínkového řízení následně Ministerstvo vnitra z pohledu garanta požární bezpečnosti reklamovalo například absenci požadavku na odbornou způsobilost k provádění instalací takových zařízení a stanovení osoby odpovědné za splnění příslušných technických podmínek.

Podle důvodové zprávy MPO je však hodnota 50 kW výsledkem podrobné diskuze mimo jiné právě se zástupci Hasičského záchranného sboru a lze ji považovat za bezpečnou za podmínky, kdy budou dodrženy přísné požadavky na požární bezpečnost.
Zabezpečení požární ochrany provozu FVE do 50 kW má upravovat samostatný prováděcí předpis k energetickému zákonu. Až zde budou definována kritéria, která je potřeba při instalaci dodržovat.

Novela energetického zákona zatím také nepředkládá dlouho očekávanou definici energetických společenství.

Alena Malátová
malatova@topin.cz 

Obsah