+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Instalace výměníku tepla do kachlových kamen

02.12.2022 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 7/2022

Otázky 7/2022

Image 1

Otázka:

Dobrý den,
prosím informace k situaci, u níž bych rád nalezl řešení:
Bydlíme v rodinném domku v Cholupicích u Prahy. V současné době domek vytápíme plynovým kotlem značky Vaillant. V domku máme moderní kachlová krbová kamna NOX3, která však nemají výměník.
Zároveň jsou v domě připraveny rozvody pro připojení krbového výměníku do otopné soustavy domu s tím, že rozvody ústí v prostoru pod schodištěm, které se nachází na druhé straně zdi, kde je v obýváku komín s krbovými kamny.

Vzhledem k tomu, že v krbových kamnech se v horní části nachází určitý volný prostor (viz fotografie) prosím o kontakt na někoho, kdo umí propočítat, o jak velký výměník, čerpadlo a související prvky by se mělo jednat. Pokud se zároveň bude jednat o firmu, která mi provede i dodávku a montáž, tak to bude ideální situace, nicméně v počátku spíš očekávám propočet, resp. stručný projekt, jak záležitost zrealizovat.

Předem děkuji.

Odpověď:

Doba, kdy vesnický kovář vyrobil do krbových kamen měděnou podkovu, na kterou se napojilo topení, nás minula asi o 80 let. Tehdy se jednalo o samotížný systém se zabezpečovacím zařízením otevřenou expanzní nádobou. Přetlak v podkově byl jen minimální, závisel jen na rozdílu výšky mezi podkovou v krbu a spodní hladinou v otevřené expanzi.

Dnes se lidé snaží krb s výměníkem tepla používat jako doplňkový zdroj tepla k plynovému kotli. Vaše kachlová kamna mají jistě certifikaci k provozu, nicméně jakýkoliv zásah do kamen automaticky znamená ztrátu záruky. A nejen to. Výměník tepla u krbových kamen musí mít hned na výstupu pojistný ventil. Výrobci krbových kamen doporučují mít za výměníkem tepla vnitřní okruh, ve kterém se voda ohřívá až na teplotu 65 °C na zpátečce. Teprve poté se vnitřní okruh otevře do akumulační nádoby, ze které se může čerpat voda do otopné soustavy.

Před propojením krbu s výměníkem s jiným zdrojem tepla je potřeba splnit jednu zásadní podmínku - tou je nezávislý zdroj studené vody o přetlaku 2,0 až 5,0 bar. V případě přehřátí výměníku krbové vložky se při výpadku proudu otevře ventil do vychlazovací smyčky výměníku. Pokud dům není napojen na veřejný vodovodní řad a čerpá vodu z vlastní studny, je otázkou, jak bude řešit čerpání vody v případě výpadku elektrického proudu.

I v případě, že by studená voda z nezávislého zdroje byla k dispozici, propojení dvou zdrojů tepla není vůbec jednoduché. Zejména kritické je umístění uzávěrů při provozu jen jednoho zdroje tepla. Aby jeho uzavření neodpojilo současně pojistný ventil.

Samotný výpočet výměníku tepla je velmi komplikovaný. Proto se jím projektanti většinou nezabývají a raději si ho nechají spočítat od firmy, která takové zařízení vyrábí.

Není vyloučeno, že Vám výměník tepla namontuje kdejaká firma, to ovšem bez projektu autorizované osoby. S množstvím chyb, které mohou vést ke značným problémům při provozu a v extrémních  případech až k explozi krbové vložky. V případě vzniku hmotné škody (např. následkem požáru), se bude pojistný ústav s velkou pravděpodobností ptát, zda měl výrobek certifikaci a zda do něj nebyl činěn neoprávněný zásah osobou bez odborné způsobilosti. Výsledek znaleckého zkoumání je rozhodující pro pojistné plnění.