+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovace Pipelife – předního výrobce plastových potrubí

23.12.2022 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 7/2022

Společnost Pipelife Czech byla založena v roce 1994 a od roku 2012 je stoprocentním vlastníkem holdingu Pipelife společnost Wienerberger AG. Je významným výrobcem a největším prodejcem plastových potrubních systémů v České republice. Nabízíme nejširší výrobní sortiment potrubí a dalších komponent pro in-house i pro inženýrské sítě z PVC, PE, a PP. Inovace, využití nejmodernějších materiálů a technologií výroby, stejně jako důraz na kvalitu zaručily firmě vysoké hodnocení zákazníků a zvyšující se podíl na českém trhu.

Certifikací normy ISO 14 001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující se k ochraně přírody, životního a pracovního prostředí. Výrobky vykazují nízkou zátěž k životnímu prostředí při výrobě, instalacích i během doby jejich použití, ale i po ukončení jejich životnosti, kdy je možné jejich opakované využití jako výchozího materiálu. Řada produktů smí používat ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek. V dnešním zrychleném světě se každý den objevují desítky až stovky větších či menších inovací v prakticky jakémkoliv oboru. Už jsme si na to zvykli. Musíme si však přiznat, že u trubek nebo i celých potrubních systémů, kde trubka bude mít asi natrvalo kruhový tvar, nejsou velké inovace zrovna na denním pořádku. O to cennější je přínos firmy Pipelife v oboru domovních instalací.

CARBOCRP a CARBO oxyCRP

Image 1

CARBOCRP představuje vrchol technologické evoluce, a je to to nejlepší, co lze v oboru instalací TZB nabídnout. Použití trubek CARBOCRP je velmi široké, a to zejména v oblastech rozvodů pitné, studené a teplé vody, rozvodů k otopným soustavám, chladicích médií pro klimatizace, a také pro rozvody stlačeného vzduchu. Trubky CARBOCRP využívají přírodě blízké karbonové vlákno, obsahující pevné uhlíkové řetězce. CARBOCRP, výhodně kombinuje dlouhodobou odolnost a pevnost materiálu PP-RCT s vlastnostmi molekulárně podobného, zpracovatelsky velmi kompatibilního karbonového vlákna. Karbonová vlákna tloušťky několika mikrometrů jsou obsažena ve střední vrstvě třívrstvé trubky, které propůjčují:

  • excelentní pevnost,
  • zvýšenou podélnou tuhosti,
  • nízkou tepelnou roztažnost,
  • snadnou recyklovatelnost.

Z třívrstvé trubky CARBOCRP vznikla trubka CARBO oxyCRP vyvinutá pro tlakové aplikace s přidáním vlastnosti kyslíkové bariéry při zachování všech výhod původní trubky. Tento vývoj byl úspěšně dokončen měřením „Stanovení propustnosti kyslíkové bariéry“ podle DIN 4726 (odst. 4.3) a ISO 17455 (dynamická zkušební metoda) u nezávislé autorizované zkušebny ITC Zlín. Naměřená hodnota je pod požadovanou hodnotou 3,6 mg/m2 den.

MASTER 3 – tichý odpadní systém

Odpadní systémy pro vnitřní kanalizaci musí odpovídat současným technickým požadavkům – první požadavek je odolnost zvýšené teplotě splašků. Vyšší nároky na komfort bydlení přinesly druhý požadavek – aby potrubí generovalo co nejmenší hluk – toto vám zabezpečí tichý odpadní systém MASTER 3.

Image 0

TERRENDIS

Komplexní řešení předizolovaných potrubních systémů pro vnější rozvody vytápění, TV, pitné a studené vody včetně chlazení. Distribuční trubky jsou vyrobeny ze zesíťovaného PE-Xa s kyslíkovou bariérou. Integrované kabelové chráničky pro vedení elektroinstalačních a regulačních kabelů jsou instalovány přímo do předizolovaného potrubí. Více vrstvá tepelná izolace je vyrobena ze sí ťované mikrobuněčné PE-X pěny s vodoodpudivou strukturou uzavřených buněk charakteristické svou odolnou, nestárnoucí izolační funkcí a trvalou elasticitou, maximalizující tloušťku izolační vrstvy i po několikanásobném ohybu.
Vysoce kvalitní, černě zbarvený, UV odolný, dvoustěnný, korugovaný HDPE plášť chrání předizolovaný potrubní systém proti mechanickému namáhání a vlhkosti a přitom zajišťuje maximální pružnost.

Firemní článek