+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Je vytápění klimatizací levnější než tepelným čerpadlem vzduch-voda?

20.12.2022 Autor: Ing. Marek Bláha Firma: GT Energy s.r.o. Časopis: 7/2022

Běžné klimatizační jednotky se v jižní Evropě využívají i pro přitápění, protože teploty se tam pod nulu dostávají jen zřídka. Obrovský počet „klimatizací“ se ale překvapivě prodává i ve Švédsku, nebo Norsku, kde jsou zimy naopak velmi drsné. Vtip je v tom, že se nejedná o klimatizace, ale tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Ta sice vypadají zvenku stejně, ale v disciplíně vytápění jsou mnohem efektivnější. Tato technologie u nás může snadno pomoci lidem, kteří vytápí drahým plynem.

Navenek nejsou rozdíly mezi klimatizací a tepelným čerpadlem vzduch-vzduch patrné. Hlavním rozdílem je výrazně nižší spotřeba elektřiny a provoz například až do –25 °C. Proud teplého vzduchu z vnitřní jednotky tepelného čerpadla je směřován k zemi, odkud pak stoupá vzhůru. U chladného vzduchu z klimatizace je tomu přesně naopak. Tepelná čerpadla také používají kvalitnější a odolnější komponenty, protože jsou během roku v provozu i pětkrát delší dobu než sezonní klimatizace. Rozdíl je ale díky tomu viditelný i na cenovkách, kdy tepelná čerpadla stojí výrazně více než klimatizace, protože vytápí levněji, komfortněji a déle vydrží.

Image 1

Topný faktor čerpadel vzduch-vzduch je v porovnání s ostatními typy čerpadel překvapivě vysoký. Protože ohřívají vzduch v místnosti přímo, kondenzační teplota chladiva je mnohem nižší než u tepelných čerpadel zapojených do otopné soustavy, a to má na zvýšení topného faktoru zcela zásadní vliv.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je velmi dobrým řešením pro vytápění bytů a domů se stávajícími plynovými kotli. Tyto domy mají většinou vysokoteplotní otopnou soustavu, která tepelnému čerpadlu nevyhovuje. Řešením pro takové případy nejsou ani tepelná čerpadla s výstupní teplotou 70 °C, protože sice dosáhnou požadované teploty, ale za cenu vysoké spotřeby „drahé“ elektřiny. Výměna, případně výrazná úprava otopné soustavy je tak pro levný provoz tepelného čerpadla nezbytná, což zásadně zvyšuje investici a prodlužuje dobu řádění řemeslníků v domě. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch dokáže nainstalovat jeden řemeslník za jeden den s naprosto minimálními stavebními zásahy v domě.

Systém vzduch-vzduch má i své nevýhody, neumí ohřívat teplou vodu a většina čerpadel má jen jednu vnitřní jednotku. To je ale bohatě kompenzováno levně vyrobeným teplem a nízkou pořizovací cenou. Pro zákazníky, kteří potřebují zásadně omezit spotřebu drahého plynu a přejít na elektřinu, je to aktuálně nejlepší a rychle dostupné řešení.

Obecně je nejúspornějším řešením tepelné čerpadlo země-voda s podlahovým vytápěním. Při ceně elektřiny 6,50 Kč/kWh dokáže vyrábět teplo okolo 330 Kč/GJ. Čerpadlo vzduch-voda s otopnými tělesy navrženými pro topnou vodu 55 °C, vyrábí teplo okolo 530 Kč/GJ a u těles navržených na 70 °C je to už dokonce nad 700 Kč/GJ.

Systém vzduch-vzduch se s cenou vyrobeného tepla dostává i pod 360 Kč/GJ a pokud bychom do ceny tepla započítali i náklady na pořízení a servis, bude teplo produkované tepelným čerpadlem vzduch-vzduch suverénně nejlevnější.


Podrobnější informace o čerpadlech vzduch-vzduch IVT AERO, najdete na www.protc.cz

Image 0

Firemní článek