+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Testo Academy - Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti - 2. část

01.12.2022 Autor: Martin Dragoun Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 7/2022

Několik stovek milionu lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti.

Co je to tepelná pohoda?

Tepelná pohoda hraje rozhodující roli při ovlivňování fyzických a duševních schopností. Citlivost lidského těla na teplo závisí v podstatě na jeho tepelné rovnováze. Tato tepelná rovnováha je ovlivněna fyzickou aktivitou, oblečením nebo také okolními atmosférickými parametry. Tyto parametry jsou:

 • Teplota vzduchu.
 • Radiační teplota.
 • Rychlost proudění vzduchu (průvan).
 • Vlhkost vzduchu.

Tepelná pohoda nastává, když se člověk cítí tepelně neutrální. Lidé se tak cítí, když považují okolní parametry (teplotu, vlhkost, průvan a vyzařované teplo) ve svém okolí za příjemné a nemají žádné požadavky na teplejší nebo chladnější, sušší nebo vlhčí vzduch v místnosti. Tepelná pohoda závisí také na druhu aktivity a oblečení.

Tepelná pohoda na pracovišti není pro zaměstnance zbytečným luxusem, ale je to vlastně základní požadavek na výkonnost a produktivitu. Proto je z ekonomického hlediska třeba vytvořit vhodné podmínky okolního prostředí.

Jakmile si zaměstnanec stěžuje na okolní podmínky na pracovišti, musí se tvrzení zaměstnance o tepelném nepohodlí přeměnit na objektivní výsledky měření pomocí vhodné měřicí techniky. To umožňuje optimální vyhodnocení situace.

Pokud jsou výsledky měření v normálním rozsahu, může servisní technik okamžitě vyloučit jakoukoliv nesprávnou konfiguraci systému HVAC. Analýza tepelné nepohody zaměstnance pak musí být sledována na jiné úrovni.

Mohou existovat i jiné důvody pro stížnosti, například nespokojenost s prací, problémy s kolegy, soukromé záležitosti nebo zdravotní problémy. To vše může mít také vliv na to, jak je vnímána úroveň tepelné pohody.

K vytvoření prvotního dojmu na místě je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

 • Nesprávně instalované teplotní senzory v místnosti (v přímém slunečním záření, zakryté, v blízkosti průvanu) by vedlo k nesprávné zpětné vazbě v centrální řídicí jednotce systému HVAC.
 • Zablokované/znečištěné vyústky.
 • Otevřená okna.
 • Strukturální změny.

Určení středního tepelného pocitu a stupně diskomfortu

Určení tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů středního tepelného pocitu a stupně diskomfortu umožňuje komplexní posouzení tepelného prostředí na pracovišti a stanovení přijatelných environmentálních podmínek pro celkový tepelný komfort.

Předpověď středního tepelného pocitu (PMV – Predicted Mean Vote)

PMV je měřítkem středního tepelného pocitu, který je stanoven na základě hodnocení subjektivního tepelného pocitu většího počtu osob pomocí sedmibodové stupnice. Tato hodnota je vypočítána z následujících parametrů:

 • Teplota okolí.
 • Střední radiační teplota.
 • Relativní rychlost proudění vzduchu.
 • Parciální tlak vodní páry.
 • Tepelný odpor oděvu.
 •  Metabolismus a užitečný mechanický výkon.

Povrchový faktor oděvu

Oblečení ovlivňuje tepelnou rovnováhu člověka. Je to hraniční vrstva mezi tělem a klimatem v místnosti, a tím má přímý vliv na tepelnou pohodu. Fyzikálně je oblečení charakterizováno svým tepelným odporem proti přenosu tepla mezi pokožkou a okolním prostředím.

Metabolismus a užitečný mechanický výkon

Úroveň aktivity je měřítkem pro výdej energie člověka. Člověk v úplném klidovém stavu má bazální metabolický výdej M = 0,8 met (met = rychlost metabolismu = metabolická hodnota, 1 met = 58 W·m–2 povrchu těla).

Image 0

Předpověď procentuálního podílu nespokojených (PPD – Predicted Percentage Dissatisfied)

PPD popisuje předpokládané procento osob nespokojených s okolními podmínkami tepelného prostředí. Ukazatel PPD se vypočítá z hodnoty PMV a jeho hodnota neklesá pod 5 % nespokojených lidí, protože není možné specifikovat okolní klima, které uspokojí každého kvůli rozdílům mezi jednotlivci.

Kontrolní otázka:

Co je to PMV/PPD?

První tři správné odpovědi zaslané na e-mail: info@testo.cz získají LED lampičku testo.

Pokračování příště – Měření pohody prostředí na pracovišti.

Zdroj: Praktické příručky testo

Firemní článek