+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Monitorovací systém v tepelných rozvodech plastového předizolovaného potrubí

15.12.2022 Autor: Ing. Eva Švarcová Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 7/2022

Rubrika pro projektanty a energetiky

Nová aplikace monitorovacího systému – alarm systému, v plastovém předizolovaném potrubí NRG FibreFlex Pro zajišťuje monitorování úniků vlhkosti nebo případných poruch v centralizovaných sítích zásobování teplem.

Image 0Obr. 1 • Znázornění umístění alarm systému v předizolovaném plastovém potrubí

Alarm systém v ocelových předizolovaných trubkách NRG Premio se používá již dlouhou dobu a nyní je možné monitorovat také plastové předizolované trubky NRG FibreFlex Pro. Kombinace obou systémů přináší značné výhody, které byly prokázány ve více aplikacích a studiích. Další výhodou, kterou lze nyní využít při zavádění hybridních systémů, je použití alarm systému, který sleduje a vyhodnocuje, zda se na vedení nevyskytují poruchy. Hybridní systém se nazývá tepelná síť, která je složena z předizolovaných ocelových a plastových trubek.

Monitorovací systém pro tepelnou síť se skládá ze dvou dvouvodičových kabelových čidel MSC -1, která jsou připojena k monitorovacímu systému TDR. Tento monitorovací systém funguje na principu odrazu pulzů. Zjišťuje pronikající vlhkost a ukazuje, ve kterém místě na trase je hlášená závada.

Alarm systém lze připojit ve dvou variantách:

1. Přímé připojení plastových předizolovaných trubek bez odboček

V tomto případě mohou lokátory poruch (ILA nebo Rat-Combo) monitorovat 4 předizolované trubky. Na jednu trubku se použije pouze jeden kabel. Jednotlivé vodiče kabelu musí být otevřené a izolované podle obr. 2. Maximální měřicí rozsah předizolovaného potrubí je 3 km.

Image 1Obr. 2 • Zapojení přímé sítě monitorovacího zařízení bez odboček

2. Soustava předizolovaného potrubí s odbočkami

V tomto případě je monitorování jedné předizolované trubky založeno na 2 kabelech, které jsou na konci propojeny. Tyto uzavřené obvody detekují síť a shromažďují data v monitorovací signální jednotce. Maximální měřicí dosah potrubí je 3 km (6 km pro MSC-1).

Image 2Obr. 3 • Uzavřený systém detekce poruch s odbočkami

V tomto případě existují dva páry MSC-1. Aby bylo možné snadno rozpoznat levý a pravý kabel v potrubí, je jeden kabel označen černými pruhy, jak je znázorněno na obr. 4.

Image 3Obr. 4 • Pravé a levé umístění monitorovacích kabelů

Způsoby připojení signalizačních kabelů na spojích plastových předizolovaných trubek jsou vidět na obr. 5 a), b).

Image 4Obr. 5a • Spojení kabelů mezi trubkami pomocí kabelové spojky

Image 5Obr. 5b • Spojení kabelů mezi trubkami pomocí lepicí pásky

Firemní článek