+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2023

Úvodník

Vážení čtenáři,

během tohoto roku se v soudních síních opakovaně řešila problematika, která je v odborných kruzích zdrojem vypjatých debat už více než 13 let, kdy vešlo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Meritem sporu byla již tehdy otázka, zda existuje povinnost provádět preventivní protipožární opatření v případě spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva. Nic se nezměnilo ani po zrušení nařízení k 1. 1. 2016 – tehdy totiž začala platit novela zákona o požární ochraně a na konci téhož měsíce byl ve Sbírce zákonů vyhlášen jeho prováděcí předpis č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Podle názoru profesních sdružení, působících v oblasti plynárenství a technických zařízení, zákon o požární ochraně nesprávně rozlišoval mezi spotřebiči, u kterých hrozí riziko požáru, a těmi, u kterých toto riziko nehrozí. Zjednodušeně řečeno: plynová zařízení zpravidla nevyžadují revizi spalinových cest, neboť neprodukují saze a zákon o požární ochraně se na ně tudíž logicky neaplikuje.
Možná si také vzpomenete na kauzu samozvaného revizního technika spalinových cest z červnového vydání našeho časopisu. Jeho případ se na podzim dostal až před Nejvyšší správní soud, který ve věci, bez možnosti opravného prostředku, rozhodl následovně: Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláška PLATÍ BEZ VÝJIMKY i pro spalinové cesty zařízení na plynná paliva!
Zákon jako obecný pramen práva by jistě pozbyl smyslu, pokud by byl otevřen libovolným interpretacím. Moudrý čtenář si proto sám odpoví na otázku, zda je právně závazným dokumentem výše zmiňovaný zákon nebo odborné stanovisko dobrovolného sdružení. Více se dozvíte na straně 32 v pravidelné rubrice JUDr. Havlíčka doplněné obsáhlým komentářem plk. doc. JUDr. Vavery z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
Ještě, než otočíte list, ráda bych Vám i všem našim partnerům, autorům a spolupracovníkům za celou redakci Topenářství symbolicky připila na šťastný a úspěšný rok 2024.

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah