+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

dTest ocenil Viessmann Vitocal 250-A

05.02.2024 Firma: VIESSMANN, spol. s r.o. Časopis: 6/2023

Účinné, šetrné vůči klimatu, maximálně tiché a obzvlášť vhodné pro modernizaci – to je tepelné čerpadlo typ vzduch-voda Vitocal 250-A, které patří mezi ty nejlepší ve své kategorii.

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda dnes představují nejoblíbenější řešení moderního vytápění domu či bytu. Jde o ekologická a také ekonomická zařízení, která umí zajistit příjemnou teplotu v domácnosti i při mrazivých venkovních teplotách. Výrobci na zájem reagují, a tak je dnes nabídka na trhu opravdu bohatá, což na druhou stranu zákazníkům ztěžuje výběr. Stále častěji se zájemci ptají, které tepelné čerpadlo vybrat? Poradit s odpovědí na tuto otázku se snažil test spotřebitelské organizace dTest.

Říjnového testu se zúčastnilo 13 tepelných čerpadel vzduch-voda, která byla hodnocena podle několika vlastností, s největším důrazem na účinnost vytápění.

Image 0

Úspěch Viessmann Vitocal 250-A

V testu bylo oceněno monoblokové tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A. Získalo hodnocení "VELMI DOBŘE" (83 %). dTest jej popisuje jako vysoce účinné při vytápění, vhodné pro podlahové vytápění, ekologické a se snadnou obsluhou.

Čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A navíc v tomto testu předvedlo skvělé výkony při vytápění. Zabodovalo například tepelným faktorem při –2 °C a +2 °C, tedy teplotách, které jsou v českém prostředí během zimy poměrně běžné. V prvním případě za dvě hodiny vyrobilo 14,3 kWh tepelné energie, přičemž spotřebovalo 4,25 kWh elektřiny. Při 2 °C se vyprodukovalo 12,6 kWh tepla, ale spotřebovaly se jen 3 kWh elektřiny.

Viessmann Vitocal 250-A navíc dokázal, že to je čerpadlo vhodné i pro podlahové vytápění. Získal velmi dobré známky v hodnocení poměru vyrobené a spotřebované energie při nastavení na vytápění podlah.

Samé velmi dobré známky mělo zařízení Viessmann také v hodnocení intuitivnosti ovládání. Hodnotitelé navíc u tohoto modelu ocenili velmi povedenou a přehlednou mobilní aplikaci.

Metriky testu tepelných čerpadel

Časopis dTest hodnotil několik vlastností tepelných čerpadel:

  • Účinnost vytápění.
  • Účinnost podlahového vytápění.
  • Intuitivnost obsluhy.
  • Snadnost instalace.
  • Hlučnost.
  • Vliv na životní prostředí.

Největší důraz byl samozřejmě kladen na účinnost vytápění, které mělo 58% podíl na celkovém hodnocení. Nejnižší vliv naopak měla ekologie – tzv. potenciál globálního oteplování (GWP) měl 5% podíl na celkovém hodnocení.

Vytápění tepelným čerpadlem

Pro zjištění efektivity vytápění se využívala klimatická komora, přičemž se postupně nastavovaly venkovní teploty –15, –7, –2, 2, 7 a 12 °C. Teplota otopné vody byla nastavena na 55 °C. Po dobu dvou hodin při každé ze sledovaných teplot se mimo jiné zaznamenávala vyrobená tepelná energie a spotřebovaná elektřina. Nadto se měřil i poměr tepla a spotřebované energie u podlahového vytápění.

Obsluha

V testu byla dále zkoumána jednoduchost úvodního nastavení čerpadla po jeho instalaci, stejně jako ovládání a intuitivnost nastavení teploty a programů. Pokud testované čerpadlo bylo vybaveno mobilní aplikaci, hodnotilo se i její ovládání.

Snadnost instalace

Známkovala se rovněž snadnost instalace čerpadla, tj. připevnění na zem, instalace venkovního čidla a dalších nutných kroků. Ať už uvedení do provozu, nastavení nebo obsluhu zařízení prostřednictvím aplikace ViCare App, ohodnotili testující velmi pozitivně.

O výraznou úsporu času při montáži nových tepelných čerpadel se stará jejich patentovaná hydraulika Hydro AutoControl. Díky tomu se tepelná čerpadla při modernizaci přizpůsobí téměř vše stávajícím otopným soustavám. Časově náročné instalace, které jsou nutné u jiných tepelných čerpadel, odpadají. Také to je obrovskou výhodou pro obchodní partnery společnosti Viessmann.
Regulační platforma Viessmann One Base spojuje tepelné čerpadlo naprosto jednotně se servisní službou s nejvyšším požadavkem kvality. Díky tomu je rovněž možná komfortní obsluha ze strany obsluhy prostřednictvím chytrého telefonu a Aplikace ViCare App jako snadné uvedení do provozu, obsáhlé monitorování zařízení a běžná dálková údržba se servisním nástrojem ViGuide prostřednictvím odborné servisní firmy.

Hlučnost tepelného čerpadla

Během testu byla hodnocena hlučnost venkovní a případně i vnitřní jednotky čerpadla při jeho provozu. Ventilátor tepelného čerpadla Vitocal 250-A je optimalizován ohledně hluku a pracuje s inteligentním řízením otáček, které se stará o podstatné snížení zvuku šířícího se vzduchem v provozu s plným a dílčím zatížením. Díky nákladným vývojovým pracím v akustické laboratoři společnosti Viessmann, jedné z nejmodernějších akustických laboratoří v Evropě, pracují ventilátory a kompresory tepelného čerpadla tak tiše, že nejsou z pohledu hluku téměř vůbec vnímatelné. Tím patří tepelné čerpadlo Vitocal 250-A s hodnotou 30 dB(A) v provozu se sníženou hlučností a ve vzdálenosti čtyř metrů k nejtišším svého druhu. Díky tomu je možné instalovat venkovní jednotky bez problémů také v oblastech s hustou zástavbou nebo v blízkosti hranice pozemku.

Vliv na životní prostředí

Zhodnocen byl i tzv. potenciál globálního oteplování použitého chladiva. Ten indikuje, kolik tepla v atmosféře daná látka zachytí, ve srovnání s oxidem uhličitým. Tepelné čerpadlo Vitocal 250-A je právě výjimečné tím, že používá výhradně přírodní chladivo R290 (propan), čímž se řadí k těm, které nejvíce šetří životní prostředí. S obzvlášť nízkou hodnotou GWP100 (Global Warming Potential) 0,02 (podle IPPC AR6) představuje R290 jedno z nejekologičtějších chladiv.

Ve stávajících budovách mohou být dále užívána původní otopná tělesa

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 250-A a kompaktní zařízení Vitocal 252-A se stejnou technikou a s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 190 litrů jsou speciálně koncipovány pro modernizaci starších plynových a olejových zdrojů tepla. Také při velmi nízkých venkovních teplotách dosahují bez problémů přívodní teploty 70 °C. Díky tomu není montáž podlahového vytápění bezpodmínečně nutná a v rekonstruovaných budovách mohou být jednoduše nadále užívána původní otopná tělesa.

Se jmenovitými výkony od 2,6 do 13,4 kW jsou obzvlášť vhodná pro použití v rodinných domech až pro dvě rodiny, splňují plně podmínky pro získání dotace a mohou být zakoupena prostřednictvím tržních partnerů společnosti Viessmann. Začátkem roku 2024 budou navíc k dispozici nové parametry výkonů do 18,5 kW, které ještě dále rozšíří oblast použití tepelných čerpadel.

Firemní článek