+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2024

Úvodník

Vážení čtenáři,

červnové vydání Topin má na 96 stranách opět co nabídnout. V pravidelné rubrice Otázky odpovídají Ivana Kožíšková a Jakub Vrána na dotaz k instalaci podružných vodoměrů a s tím spojeným rozúčtováním nákladů na studenou vodu. Ve druhé části odpovědi se autoři dotknou často diskutované problematiky způsobu hlasování při shromáždění vlastníků jednotek.

V této souvislosti si dovolím upozornit, že stanovy SVJ jsou stěžejním dokumentem upravujícím fungování společenství vlastníků jednotek a měly by být tudíž průběžně aktualizovány. Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku měla SVJ založená před 1. lednem 2014 celé 3 roky na to, aby přizpůsobila své stanovy nové právní úpravě. Přesto i dnes stále fungují SVJ bez této povinné aktualizace. NOZ například zavedl nižší hlasovací kvóra na shromáždění vlastníků a pro většinu hlasování již nevyžaduje 100 % většinu, ba dokonce ani jinou kvalifikovanou většinu.

V rubrice věnované judikatuře z topenářské a instalatérské praxe se Karel Havlíček vrací k nepoctivým zhotovitelům fotovoltaických elektráren. V příběhu prvním jde o ukázkově diletantský postup dodavatele při instalaci a zapojení FVE, kdy se investor soudně domáhá vrácení několikasettisícové zálohy. My v redakci sice nesmíme ani naznačovat, nicméně je dlužno podotknout, že žalovaná firma S. nestojí před nejvyšší soudní instancí zdaleka poprvé.

Na straně 44 se v druhé části seriálu Františka Kožíška o nových hygienických požadavcích na provoz vnitřních vodovodů zaměříme na prioritní prostory z hlediska rizika přítomnosti bakterie rodu Legionella.

Počet špatně navržených komínů se stále zvyšuje. Z každodenní praxe je patrné, že návrh dokonale funkční spalinové cesty není zdaleka tak jednoduchým zadáním, jak by se mohlo zdát. Text Miroslava Drobníka na straně 70, věnovaný okrajovým podmínkám pro navrhování komínů v návaznosti na zdroj tepla, je prvním ze série článků zaměřených na spalinové cesty.

Hned v úvodu 5. dílu historického seriálu Václava Mužíka o rekonstrukci Národního divadla se čtenář přesvědčí, že vady a nedokonalosti oboru techniky prostředí nejsou toliko výsadou dnešní doby. Je to například řádná údržba kanálů, kterou ve svém přípisu z roku 1897 požaduje tehdejší starosta po Radě královského hlavního města Prahy.

Kanalizace, čištění vod a odvodňování bylo v druhé polovině devatenáctého století ve velkých evropských městech skutečným tématem. Přednáška inženýra J. Kaftana z roku 1879 nás postupně zavede z Berlína přes Gdaňsk a Vratislav až do Prahy. Společně s ní se do našeho časopisu vrací tolik oblíbené Střípky z historie autora Vladimíra Pavlíčka. 

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah