+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

30. výročí novodobé historie Společenstva kominíků ČR

05.01.2024 Časopis: 6/2023

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení a zrodu novodobé historie.
U této příležitosti se v podvečer 21. září 2023 konala v kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech mše svatá. Mimořádnou bohoslužbu celebroval pražský arcibiskup a primas český Jeho Exelence Mons. Jan Bosco Graubner. Hudební stránky se zcela excelentně zhostil Pražský katedrální sbor pod taktovkou sbormistra Josefa Kšici, varhaníka a ředitele kůru katedrály sv. Víta v Praze.

Image 0Obr. 1 • Probíhající bohoslužbu k jubileu SKČR slouží pražský arcibiskup a primas český Jeho Excelence Mons. Jan Bosco Graubner

Bohoslužby se ve stejnokrojích zúčastnili krajští cechmistři, členové rady SKČR, představitelé moci výkonné i zákonodárné, zástupci kominíkům blízkých i vzdálenějších řemesel, povolání a činností, s nimiž SKČR v rámci Hospodářské komory ČR spolupracuje a sdílí svůj spolkový profesní život. Mše svaté se rovněž účastnili zástupci redakce recenzovaného časopisu Topenářství instalace.

Image 1Obr. 2 • Kominíci před kostelem Sv. Jana Nepomuckého

Image 2Obr. 3 • Čestná stráž HZS ochrany Pražského hradu

Pozvání přijali i vrcholní představitelé Hasičského záchranného sboru ČR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. S hasiči kominíky pojí nejen společný patron Sv. Florián, ale zejména profesní kořeny. Právě kominíci položili základy hasičské profese a byli to oni, kdo při boji s ohněm jako první nasazovali zdraví a životy, což za dob Rakouska-Uherska ocenila i Marie Terezie. Příslušníky cechu kominického zbavila povinnosti sloužit v císařském vojsku válečném. Není bez zajímavosti, že ještě v 19. století držíval pražský kominík Václav Borovička vedle svých dalších povinností i policejní požární dozor v Národním divadle. Na Pražském hradě působili kominíci po celá staletí. Dokonce zde až do roku 1964 měl „hradní“ kominík svůj služební byt.

Image 3Obr. 4 • Přímluvy přečetli Iveta Jelínková (kominice – členka regionálního cechu Středočeského kraje) a Josef Bělina (pražský cechmistr)

Historie SKČR je však mnohem delší, než 30 let. V různých podobách a pod různými názvy se od počátků 17. století kominíci stmelují v kominických ceších, spolcích, sdruženích, společenstvech. Pro teplo domovů a bezpečnost lidských příbytků kominíci organizovaně pracují již čtvrté století. I kvůli připomenutí kominických kořenů, historie, tradic i současných potřeb, oslavili kominíci své výročí právě bohoslužbou s požehnáním.

Image 4 Obr. 5, 6 • Při bohoslužbě pražský arcibiskup požehnal kominické nářadí – na snímku je šorna, smetáček, kominický naviják a kominický klíč

Image 5Obr. 6 •

Image 6Obr. 7 • Ing. Jaroslav Schön předává generálporučíkovi Vlčkovi Řád sv. Floriána

Image 7Obr. 8 • Obětiny pro svaté přijímaní přinesli k oltáři Jaroslav Schön (prezident SKČR), Drahoslav Ryba (bývalý generální ředitel HZS ČR, nyní poslanec parlamentu ČR) oba jsou na snímku a Vladimír Vlček (generální ředitel HZS ČR)

Pro kominíky je velice důležitá spolupráce s hasiči. Zejména v prevenci, tvorbě technických norem a právních předpisů je tato součinnost klíčová, zásadní a na vysoké úrovni. V České republice na tom má velký podíl generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

V rámci slavnostní bohoslužby proto předal prezident SKČR Ing. Jaroslav Schön generálporučíkovi Vlčkovi nejvyšší vyznamenání Společenstva kominíků ČR – Řád sv. Floriána za mimořádné zásluhy rozvoj kominického řemesla v České republice.

Image 8Obr. 9 • Společný snímek kominíků s pražským arcibiskupem a primasem českým Mons. Janem Graubnerem.

❑ Z tiskové zprávy SKČR
Fotograf: Filip Havlík

Související časopisy