+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 2/2015

Úvodník

Vážení čtenáři,

několik dnů po návštěvě veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem mohu v krátkosti říci jen jediné: „Kdo přišel a viděl, ten nemůže litovat.“

Dosažení konstrukčních hranic plynových kondenzačních spotřebičů je neoddiskutovatelné. Účinnost okolo 108 % se stala standardem a prakticky se rovná teoretické. Další pokrok lze dosáhnout jen spoluprací všech prvků napojené soustavy. Požadavky na tok informací mezi prvky soustavy, uživatelem, ale rovněž i servisem rostou a cílem je, aby vnější forma komunikace byla uživatelsky co nejpřehlednější, intuitivní. Propojitelnost, konektivita, byla proto jedním z důležitých témat expozic vedoucích výrobců. Nutnost zvyšování konektivity se týká obecně všech druhů zdrojů tepla. K tomu, aby vysoce ambiciózní cíle dané energeticky úspornou politikou ­Evropské unie byly splnitelné.

Na jedné straně politické cíle, na druhé straně ochota a finanční možnosti uživatelů investovat. Evergreenem již několika běhů veletrhu ISH se stalo konstatování zástupců vedoucích značek branže, že bohužel ani německé domácnosti nejdou příkladem. Splnění politických cílů úspor energií stanovených bez ohledu na vývoj trhu, lze dosáhnout jedině politickými prostředky. Počínaje legislativou a konče dotacemi.

Veletrh ISH přinesl řadu novinek, které se do konkrétní praxe v České republice prosadí i bez „politického“ násilí. Dovedete si například představit ventil k otopnému tělesu zahrnující i regulaci diferenčního tlaku? Pokud jste znalí, tak ano. Zkuste si jej však představit v těle, které se prakticky nijak neliší od těla dnes standardního ventilu.

Klesají tepelné ztráty domů, otopná funkce je redukována. Roste potřeba větrat. Nabídka malých, instalačně jednoduchých decentralizovaných větracích jednotek na ISH opět posílila. Pokud topenáři nepřijmou tuto tržní výzvu, zbytečně se připraví o jedinečnou šanci rozšířit svou nabídku i bez potřeby rozsáhlých znalostí vzduchotechniky.

Kdo by odmítl zlepšené vlastnosti čidel detekujících kvalitu vzduchu, emise a další fyzikální vlastnosti v měřicích a regulačních přístrojích?

Je nutné zmínit i design. Kvalitní design nezvýší účinnost, nesníží spotřebu energie, ale zlepší spokojenost zákazníka. Designéři nemyslí jen na konkrétní zařízení, ale i na jeho konektivitu s okolím. Tento prvek působení na zákazníka bude stále posilován.

Novinek na ISH byla řada a s mnohými z nich se setkáte na stránkách příštích sešitů ­Topin.

Josef Hodboď

Obsah