+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Harmonická regulace vnitřního klimatu – 6cestnýventil s prostorovým regulátorem teploty od společnosti BELIMO

15.03.2015 Firma: BELIMO CZ spol. s r.o. Časopis: 2/2015

Přetrvávající dobrý pocit závisí převážně na stále stejné, příjemné prostorové teplotě. V čím dál více budovách se využívá výměna tepla resp. chladu mezi stropem (popř. stěnami) a prostorem. Belimo pro tento účel vyvinulo jedinečné systémové řešení.

V kombinaci s novým regulátorem prostorové teploty CRK24-B1 garantuje, jako první na světě s 6cestným regulačním kulovým kohoutem R30..-x-x-B2, harmonickou regulaci klimatizačního stropu, stěny, popř. fan-coilu.

Image 1Obr.1 • Topení a chlazení s 6cestným regulačním kulovým kohoutem K3B2

Úspory nákladů a energie

Nový 6cestný regulační kulový kohout R30..-x-x-B2 byl speciálně vyvinut pro použití v chladicích a topných stropech. Celosvětově jedinečná, nanejvýše kompaktní armatura přebírá funkce až 4 průtokových ventilů. To šetří prostor, materiál a čas při instalaci a snižuje potenciál chyb v rozvodech.

Nový 6cestný regulační kulový kohout přesvědčuje také svou funkčností

Inovačním ztvárněním kužele jsou oba dva topné a chladicí okruhy spřaženy hydraulicky. Otáčecím pohybem mohou být přesto individuálně a přesně ovládány. Těsné provedení ventilu zabraňuje energetickým ztrátám ventilu a napomáhá tak snížit provozní náklady.

Image 2Obr. 2 • Topné/chladicí stropy s ochrannou budov, hlídač rosného bodu a funkce pre-comfort

Perfektní prostorové klima

Nový prostorový regulátor teploty CRK24-B1 je optimálně nastaven na spolupráci s 6cestným regulačním kulovým kohoutem. S jeho funkcemi Pre-Comfort a Energy-Hold-Off reguluje klimatizační stropy dle potřeb. Navíc lze připojit čidlo rosného bodu. V provozu EHO je prostorová teplota sledována na min. 15 °C a max. 40 °C, tím se zabrání škodám v budově i na instalacích. Zároveň jsou možné manuální zásahy přes ovládací elementy na čelní straně, jakož i test funkce připojených servopohonů. Další nezanedbatelnou výhodou je navíc i estetický, funkční design a jednoduché a intuitivní ovládání.

Firemní článek