+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

REHVA udělila záštitu veletrhu FOR THERM

15.03.2015 Firma: ABF, a. s. Časopis: 2/2015

REHVA, Federace evropských asociací TZB udělila záštitu veletrhu FOR THERM. REHVA reprezentuje více než 100 000 inženýrů a techniků z 26 evropských zemí z oboru TZB, tím se tak veletrh FOR THERM pro rok 2015 opět posunul směrem kupředu.

Veletrh se díky tomu dostane na kalendář akcí evropské federace a získá zde prostor i pro propagaci již 6. ročníku FOR THERM. Hlavním tématem veletrhu FOR ARCH pro rok 2015 je energetická náročnost budov, FOR THERM navazuje tématem Efektivita vytápění. Věříme tedy, že tato spolupráce přinese nové pohledy a poznatky na dané téma.

V rámci záštity REHVA veletrhu FOR THERM přislíbil účast i prezident REHVA prof. Ing. Karel Kabele, CSc., se kterým přinášíme rozhovor.

Co je v letošním roce v oblasti efektivity vytápění číslo jedna?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: „Díky uplatňování přísných požadavků na energetickou náročnost budov se možná paradoxně zvyšují nároky na provoz vytápěcího zařízení, a to především v regulaci a minimalizaci pomocných energii v tzv. stand-by stavu. Snížená a přerušovaná potřeba tepla na vytápění totiž od vytápěcího zařízení vyžaduje velkou flexibilitu, a to, ve spojení s využitím obnovitelných zdrojů, přináší nové výzvy technikům a konstruktérům vytápěcího zařízení. Z mého pohledu je ve vytápění prioritou číslo jedna hledání takových řešení vytápěcího zařízení, která svým provozem budou kopírovat co nejpřesněji průběh potřeby tepla.“

Jak si vede ve zvyšování efektivity ČR?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: „ČR zohlednila požadavky na energetickou náročnost v zatím poslední novele zákona o hospodaření energií a prováděcích vyhláškách a v současnosti se tato pravidla uvádějí v život – ať splněním požadavků na novostavby, větší změny dokončených budov nebo vydáním Průkazu energetické náročnosti při prodeji a pronájmu. Jako jedna z mála, má ČR uzákoněnou i svou definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie a tak teď můžeme očekávat, zda tato opatření skutečně přinesou snížení energetické náročnosti a ve svém konečném důsledku snížení spotřeby energie. Nutno říci, že některé studie zatím tak optimistické nejsou – úspora energie na provoz budov je vyvážena zvýšením spotřeby energie na spotřebiče a další technologie nezohledněné v energetické náročnosti a tak, pokud si toto neuvědomíme, sledujeme nová opatření EU v oblasti již mnohokrát diskutovaných žárovek, v nedávné době vysavačů, s pochybnostmi.“

Jaké jsou rozdíly v prioritách technologií vytápění v jednotlivých zemích – jak je vnímáte podle členů REHVA?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: „Výhoda i nevýhoda Evropy je tradice, která v jednotlivých zemích vytvořila zaběhnuté technologické principy a vnímání toho, co je „standard“. Tento rozdíl je především v rezidenčním sektoru, kde se můžeme setkat od, pro nás, chladných místností v Británii, plného elektrického přímotopu ve Francii, přes olejové vytápění v Rakousku, po dominantní centralizované vytápění v pobaltských zemích.

V oblasti administrativních budov se řešení technologií začínají opakovat a konvergovat k několika víceméně standardním systémům pro zajištění kvality vnitřního prostředí s minimálními náklady. Důvod tohoto rozdílu mezi rezidenčními a nerezidenčními budovami je v tom, že po aplikaci přísných požadavků na snížení energetické náročnosti se zvyšuje význam zátěže budovy provozem. Velký vliv na použité technologie a „čím topit“ má a bude mít národní definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie.“

Zdroj: tzb-info.cz

Firemní článek