+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

FOR ARCH 2018: Nový pohled na vytápění i Revoluci 4.0

19.09.2018 Firma: ABF, a. s. Časopis: 5/2018

Moderní technika mění pohled na vytápění. Ve starších domech představuje energie spotřebovaná na teplo největší část, ale tento historicky zažitý vztah se mění. Jak ukáže stavební veletrh FOR ARCH ve dnech 18. až 22. září 2018, je stále nutnější se na dům dívat jako na komplex, ve kterém se všechna zařízení vzájemně ovlivňují. Akci v úterý 18. září zahájí konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie, která bude řešit dopady Revoluce 4.0.

Rozhodnutí, zda zvolit tuhá paliva, plyn, nebo elektřinu, není vhodné udělat jen na základě krátkodobé situace na trhu. Vedle místní dostupnosti zdroje energií, například plynové nebo elektrické přípojky, skladu na tuhá paliva, je třeba zvážit i perspektivu cenového vývoje v řádu životnosti zařízení, přibližně deseti až patnácti let. Podklady pro vyřešení této komplexní úlohy lze získávat konzultací s dodavateli zařízení pro vytápění, ideálně a s nejnižší časovou náročností tam, kde je jich více pohromadě. Příležitost k tomu vytvoří veletrh FOR ARCH 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA. A to zejména v pátek 21. září, který jako Den vytápění bude obohacen o odborný program složený z přednášek nezávislých odborníků a zástupců výrobců.

Image 1

Energetická účinnost, rekuperace a regenerace tepla

Pokles spotřeby tepla na vytápění umožňuje snižovat maximální výkon kotle, tepelného čerpadla, ale přitom musí být zachován maximální komfort v dostatku teplé vody. Nižší spotřebu tepla pro vytápění podporují systémy řízeného větrání vybavené rekuperací, která do budovy vrací část tepla, jež by jinak bylo z budovy odvedeno. Technicky nejvyšším stupněm je propojení větrání s tepelným čerpadlem, ve kterém je teplo regenerováno na vyšší teplotu a umožňuje přípravu teplé vody. Moderní kotle na tuhá paliva, oproti starým, zvýšily účinnost o desítky procent. A ty automatické, na spalování pelet nebo hnědého uhlí, zásadně zvýšily komfort svého provozu.

Vytápění, příprava teplé vody a stále častěji i chlazení

„Trend snižování potřeby tepla pro vytápění neznamená, že budovy s téměř nulovou potřebou energie, pasivní domy až nulové domy tepelnou energii nebudou potřebovat. Budou, ale mění se poměry mezi potřebou tepla na vytápění a potřebou tepla pro přípravu teplé vody. Obecně lze sledovat i růst potřeby chladu, tedy energie dodávané nikoliv do budovy, ale ven z ní. Nová zařízení umožňují, aby část energie, která se v budově nachází, byla vícenásobně využita,“ říká Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor oboru Vytápění na portále TZB-info.

Vše o peletách a tepelných čerpadlech

Součástí Dne vytápění bude odborný program, v jehož rámci vystoupí například Ing. Vladimír Stupavský, který zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci European Pellet Council. Seznámí účastníky s posledním vývojem na světových trzích s dřevními peletami a prozradí plány na další rozvoj domácího peletového byznysu.

Jaký program připravuje Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), to přibližuje Ing. Milan Poláček: „V rámci bloku přednášek v pátek 21. září od 15 do 16.30 hodin seznámí přednášející návštěvníky veletrhu s aktuálním vývojem trhu a trendy spojenými s jejich využitím.“ Současně bude AVTČ zastoupena výstavním stánkem v Hale 7, kde budou návštěvníkům k dispozici zástupci z řad jejich členů pro poskytnutí informací k problematice tepelných čerpadel. AVTČ je jediná profesní organizace v oboru tepelných čerpadel v České republice a její členové dodávají na český trh až 70 % všech instalovaných tepelných čerpadel.

Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

Více info na www.forarch.cz


TECHNOLOGICKÉ FÓRUM a dopady Revoluce 4.0

Jak Průmysl 4.0 změní náš trh? Nejen na tuto otázku bude hledat odpovědi TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie, úvodní konference, která zahájí 18. 9. 2018 veletrh FOR ARCH. V úvodu zazní komentář k indexu stavební produkce, zakázek, povolení a bytové výstavby v podání Petry Cuřínové z ČSÚ, na kterou s makroekonomickou analýzou naváže Petr Zahradník. V úvodním diskuzním panelu vystoupí předseda vlády a vrcholní představitelé rezortů průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje, se kterými o stavu podmínek pro investiční výstavbu budou polemizovat mj. prezident SPS v ČR Václav Matyáš a generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Druhá část konference se zaměří na téma Stavebnictví 4.0 a digitalizace odvětví, na konkrétních příkladech se představí nové technologie a projekty automatizace a robotizace odvětví. V závěru programu vystoupí mimo jiné Jiří Tobolík ze společnosti Siemens, který představí efektivní řízení budov a zdravé vnitřní prostředí vč. energetického managementu budov. S možností automatizace a robotizace výroby seznámí účastníky fóra Roman Blažíček ze společnosti RAKO Lasselsberger. Podrobnosti na www.forarch-forum.cz

Firemní článek