+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

První radiátor s řízeným zatékáním RADIK RC

15.03.2015 Firma: KORADO, a.s. Časopis: 2/2015

Tradice výroby a užívání deskových otopných těles v České republice trvá již pět desítek let. Za rozhodnutím, proč tato tělesa vyrábět a nabízet zákazníkům, stojí zajímavé technické vlastnosti. Proto si tyto radiátory, pro které je typický jejich plochý tvar tvořený jednou, dvěma nebo třemi deskami řazenými za sebou, získaly velkou oblibu. Vše je potřeba inovovat a vylepšovat a vývoj se nezastavil ani v oboru výroby radiátorů. Společnost KORADO, a.s. vyvinula zcela inovativní radiátor RADIK RC.

Poznatky v oboru techniky prostředí dokazují, že člověk ke své spokojenosti a příjemnému pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Výzkumy i praktické zkušenosti potvrzují, že pokud je v místnosti sálavý zdroj tepla, je možné v ní docílit požadovanou tepelnou pohodu s menším množství energie, než bez něj. Na tepelném výkonu deskových radiátorů se sálavá složka předávání tepla podílí vysokou měrou. Množství tepla předávaného z radiátoru sáláním, je však závislé nejen na vlastnostech čelní plochy, ale i na teplotě. A právě zde vývoj v posledním desetiletí udělal významný krok kupředu.

Image 1

Nejvyšší teplotu má otopná voda v místě natékání do radiátoru. Dlouhodobým cílem konstruktérů bylo, aby se po zahájení vytápění celý radiátor co nejdříve a rovnoměrně ohřál, a tím byl při daných teplotních poměrech co nejintenzivněji využit. Ukázalo se však, že tento princip není tou nejvyšší dosažitelnou metou. Například sériové řazení desek má za následek, že otopná voda protéká čelní deskou a následně, ochlazená, protéká deskou zadní. Významný rozdíl mezi teplotou přední a zadní desky, kterým je zdůvodňována úspora energie, se u sériového zatékání projevuje při tzv. náběhu, tj. při ohřívání tělesa. Během několika minut provozu se však takový radiátor prohřeje rovnoměrně, a při tom se rozdíly teplot mezi přední a zadní deskou sníží. Výhody a úspory vyvolané sériovým protékáním desek tak trvají jen omezenou dobu.

Ve společnosti KORADO, a.s. se konstruktéři rozhodli ve vývoji postoupit dál. Řekli si, proč máme otopnou vodu ochlazenou průtokem přes čelní desku, tedy se sníženou teplotou, nutit dále procházet i zadní deskou, když tepelný výkon zadní desky je následně při běžných teplotních poměrech velmi malý? Výsledkem úvah je deskový radiátor s unikátní konstrukcí řízeného zatékání. Radiátor umožňuje volbu, zda otopná voda bude protékat pouze čelní deskou nebo částečně i zadní deskou, případně plně oběma. Přitom nejde o protékání desek sériově, ale paralelně, tedy se sníženou hydraulickou ztrátou. Toto řešení je patentováno a dalo tak vzniknout inovovanému a jedinečnému tělesu RADIK RC.

Image 2

Popis funkce nového radiátoru RADIK RC

Radiátor s funkcí řízeného zatékání je vybaven pozměněnými garniturami propojujícími přední a zadní desku. O zatékání otopné vody rozhoduje rozdělovací ventil umístěný ve spodní části boku radiátoru na straně s termostatickým ventilem. Rozdělovacím ventilem lze navolit zatékání pouze do čelní desky, částečně i do zadní nebo zvolit běžné paralelní protékání obou desek. Aretační objímka hlavice ventilu umožňuje jeho přestavení podle toho, která deska bude při montáži radiátoru zvolena jako čelní.

Pro ověření vlastností unikátního radiátoru RADIK RC byly zvoleny prakticky identické počáteční podmínky, jako pro radiátor se sériovým zatékáním. Nejprve bylo nastaveno plné, paralelní zatékání do obou desek. Byl nastaven teplotní spád 75/65 °C, průtok vzhledem k nižšímu hydraulickému odporu paralelního řazení desek oproti sériovému řazení vyšel mírně větší, a to 145,2 kg·h–1. Za těchto standardních podmínek střední teplota čelní desky dosáhla 61,8 °C. Poté byl rozdělovacím ventilem přepnut režim zatékání na pouze čelní desku.

Měření potvrdilo předpoklad, že přepnutím zatékání pouze do čelní desky nepoklesne výkon tělesa na polovinu, jak by mnozí předpokládali, ale pouze na cca 61 %. Tím radiátor RADIK RC získal dvě výkonové hranice, 100 % a 61 %, které lze nastavit „hardwarem“ radiátoru, tedy rozdělovacím ventilem.

V podmínkách zkoušky se volbou zatékání jen do přední desky zvýšila teplota zpátečky oproti provozu s paralelním zatékáním z 65 °C na 68,7 °C. Tato změna odpovídá snížení tepelného výkonu radiátoru ze 100 % na výše uvedených 61 %.

Jaké jsou výhody nového modelu RADIK RC?

RADIK RC umožňuje plné uzavření průtoku otopné vody do zadní desky. Tím se předávání tepla z přední desky stává mnohem intenzivnější a uživatel má příjemnější pocit sálavého tepla šířeného z radiátoru. Funkcí tělesa RADIK RC lze řízením zatékání přední desku radiátoru přednostně využívat po neomezeně možnou dobu.

Image 3

Zajímavým parametrem je teplota povrchu stěny za tělesem. Pokud není zadní deska protékána, tak působí jako teplotní štít snižující tepelné ztráty vnější stěnou, u které je radiátor umístěn.

Velký význam má řízení zatékání i na rychlost náběhu radiátoru na požadovaný výkon. Deskový radiátor ­RADIK RC proto patří k otopným tělesům velmi rychle reagujícím na požadavek změny výkonu. Zejména v domech s nízkou energetickou náročností je rychlost reakce důležitá nejen pro tepelný komfort při intenzivním vytápění, ale i pro omezování přehřátí místností nejrůznějšími interními nebo externími zdroji tepla v přechodných obdobích.

Radiátor RADIK RC s funkcí řízeného zatékání lze po­užít i v nízkoteplotních otopných soustavách. Jeho výhodou je maximálně možné dodržení přírodního principu asymetrie vytváření tepelné pohody.


Více o novém typu energicky úsporného radiátoru naleznete na www.korado.cz

Firemní článek