+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2015/2

15.03.2015 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 2/2015

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Vážená redakce časopisu Topin. V současné době, i díky podpoře Zelená úsporám, je poměrně často pro ohřev či předehřev TV využito solárních kolektorů. Velice by mne zajímalo, zda umístění pojišťovacího ventilu na vstupu studené vody do bojleru je správné, či zda díky teplotám otopné vody ze solárních kolektorů (stagnační teplota téměř vždy přes 100 °C) by neměl být umístěn pojišťovací ventil na výstupu ohřáté vody z bojleru.

Odpověď:

K vašemu dotazu se vztahuje ČSN 06 0830, která byla v roce 2014 revidována. Do původní normy byly zahrnuty i požadavky evropských norem, které vstoupily v platnost od posledního vydání ČSN 06 0830. Jednalo se především o ČSN EN 1487 týkající se vnitřních vodovodů. Tato norma nebyla všeobecně známa, protože byla převzata do soustavy českých norem v anglickém jazyce a navíc její název „zkoušení pojistných ventilů“ neodpovídal jejímu skutečnému obsahu „zabezpečení ohřívačů vody“.

Nemohu si k tomu odpustit osobní poznámku: Je s podivem, že každý běžný výrobek musí mít návod na obsluhu v češtině a norma, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví občanů, je vydána v cizím jazyce a ještě pod matoucím názvem.

Potřebný rozsah zabezpečovacího a pojistného zařízení vyplyne nejlépe z přiloženého schématu. Je na něm zobrazen zásobníkový ohřívač vody připojený na veřejný vodovod vyhřívaný solárním zdrojem tepla. Pouze pro úplnost je uveden i doplňkový zdroj tepla, ale bez bližších podrobností.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace