+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2017/5

13.09.2017 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 5/2017

Vedoucí a recenzent rubriky Zdeněk Lyčka

Otázka:

Pro výpočet a návrh spalinových cest používám výpočtový program KESA–ALADIN podle ČSN EN 13384-1 a ČSN EN 13384-2. V případě, kdy zadám jakoukoliv flexihadici, objeví se v zadání střední drsnost 5 mm. Myslím si, že to není v pořádku; existuje přece řada dodavatelů s různými výrobky.

Odpověď:

Máte naprostou pravdu. KESA– ALADIN je dobrý evropský výpočtový program, který existuje v řadě jazykových mutací. Oficiální schválený překlad do českého jazyka, ale dosud neexistuje. Bohužel, jako v řadě jiných výpočtových programů, se v něm vyskytují drobné chyby. Mezi ně počítám i to, že k němu není přiložen manuál, který by řadu věcí vysvětloval, k tomu patří i například upozornění na konkrétní přesné zadávání flexi­hadic, jejich skutečných vnitřních průměrů, které se liší podstatně od jmenovitých světlostí a zadávání výšky vln, které zadávají drsnost vnitřního povrchu hadice, a tím podstatně ovlivňují její průtokový odpor.

 • Pozn. 1: U hladkých trubek se zadává dohodou do výpočtových programů střední drsnost 1 mm, i když je samozřejmě menší. Jsme tedy na straně vyšší bezpečnosti a zohledňuje se tak i mezidobí mezi lhůtami čistění spalinové cesty.
 • Pozn. 2: V letech 1992 až 2005 byly na náš trh dodávány firmou SELKIRK PP hadice, pod obchodním názvem KOBRA, které měly vnitřní povrch hladký a žebrování pouze na vnější straně. V současné době takovéto hadice na českém trhu nejsou.

Na následujícím obrázku a v přiložené tabulce, poskytnutých firmou RICOM GAS, uvádím příklad jimi dodávaných flexi hadic. Z obrázku i tabulky vyplývá, že všechy dodávané hadice, bez rozdílu jmenovitého průměru, mají výšku vlny 7 mm.

Spolu s kolegy jsme proměřili několik běžně používaných flexihadic s následujícími výsledky:

 • PP flexihadice Serio DN 80 (fa BRILON) – vnitřní průměr 77,2 mm, výška vlny 4,1 mm
 • PP flexihadice RENO FLEX DN 80 (fa BRILON) – vnitřní průměr 76,4 mm, výška vlny 5,7 mm
 • PP flexihadice DN 60 (fa SKOBERNE) – vnitřní průměr 50,2 mm, výška vlny 4,1 mm
 • Přetlakové flexihadice DN 80 z ušlechtilé oceli od různých firem – výška vlny byla vždy menší než 2 mm
 • Přetlaková flexihadice prodávaná firmou SETO pod označením DN 80 – vnitřní průměr 77,5 mm a výška vlny 1,75 mm

 

Image 1

 • Pozn. 3: Je jasné, že PP hadice z výrobních a pevnostních důvodů musí mít výšky vln větší než hadice z ušlechtilé oceli.

Závěrem bych chtěl upozornit na dvě důležité skutečnosti, které je nutné mít vždy na paměti při návrhu spalinových cest:

 1. Pro první odhad, který je však dostatečně přesný: jeden metr flexihadice má odpor jako tolik metrů hladké trubky stejného průměru krát výška její vlny.
 2. Pokud výrobci spotřebičů udávají koaxiální potrubí pro zařízení typu C, mají vždy na mysli pouze hladké trubky.
  Koaxiální potrubí z flexihadic téměř vždy tlakově (tahově) nevyhovuje.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, projektant a revizní technik spalinových cest, člen TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace