+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovace výrobků DE DIETRICH v rámci procesu ekodesign

Letošní rok bude pro některé výrobce v oboru tepelné techniky ve znamení poměrně razantních změn. Týká se to zejména podstatně přísnějších požadavků na technické parametry plynových kotlů s jednotkovým výkonem do 400 kW, elektrických tepelných čerpadel, ohřívačů a zásobníků pro teplou vodu a oběhových čerpadel pro otopné soustavy.

Jedná se o vývoj a návrh produktů v rámci systematického procesu, zvaného ekodesign, který vedle klasického důrazu na funkčnost, bezpečnost provozu a ergonomičnost výrobků klade důraz na minimální negativní dopad výrobku na životní prostředí, a to po dobu jeho celé životnosti.

Směrnice týkající se ekodesignu zdrojů tepla stanovuje minimální úroveň energetické účinnosti a zavádí maximální hranici emisí a pro tepelná čerpadla i hlučnosti. Je účinná pro zdroje tepla s jednotkovým tepelným výkonem do 400 kW a dále pro ohřívače teplé vody a zásobníky teplé vody s objemem do 2000 litrů.

Energetické štítkování se týká pouze zdrojů tepla s výkonem do 70 kW a ohřívačů pro teplou vodu s objemem do 500 litrů. Jeho smyslem je poskytnout zákazníkovi přesnou a srozumitelnou informaci o energetické účinnosti a spotřebě energie daného výrobku, na jejímž základě se bude schopen rozhodnout. Energetický štítek bude muset osahovat následující údaje: třídu energetické účinnosti (A+++ pro zařízení s nejvyšší účinností), roční spotřebu energie, název výrobce, příp. hlučnost resp. další údaje. Energetický štítek bude také součástí technické a obchodní dokumentace výrobku.

Komplexní soubor všech těchto legislativních předpisů byl schválen všemi členskými státy EU s působností na celém jejím území a platností od 26. 9. 2015. V praxi to znamená, že od tohoto data jsou povinni všichni výrobci vyrábět v rámci EU pouze produkty odpovídající této legislativě. Konkrétně u plynových kotlů to od tohoto data znamená pro výrobce prakticky zákaz výroby všech klasických plynových kotlů s atmosférickým hořákem (s nuceným odtahem i přirozeným odtahem spalin do komína) s uvedeným tepelným výkonem kotle do 400 kW.

Další informace k tomuto tématu lze získat i na našich internetových stránkách http://ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz/.

Společnost De Dietrich je na změny připravena a své výrobky jim přizpůsobila. Kompletní produkci člení dle potřeb zákazníka do tří skupin:

Skupina EASYLIFE

zahrnuje výrobky s akcentem na jednoduchost, spolehlivost a optimální poměr cena/výkon.

Image 1

Image 2

Zástupcem této řady je závěsný kondenzační kotel NANEO EMC-M.

Tento kotel je určen pro vytápění bytů a rodinných domků a byl speciálně vyvinut dle požadavků na ekodesign. Z tohoto důvodu jsou tyto kotle standardně vybaveny vysoce úsporným oběhovým čerpadlem s elektronicky optimalizovaným průtokem pro zajištění maximální provozní účinnosti. Kotle jsou vybaveny jednoduchým regulačním systémem, umožňujícím plynulé řízení tepelného výkonu v závislosti pouze na prostorové teplotě s moderním prostorovým regulátorem s velkoplošným modře podsvíceným ­alfanumerickým displejem. Druhou možností je komplexní plynulá ekvitermní regulace výkonu dle venkovní teploty s možností programového nastavení korekce topné křivky dle teploty vytápěného prostoru, která je vhodná pro rodinné domky. Kotle jsou nabízeny ve variantách pro vytápění s možností akumulační přípravy TV přídavným stacionárním ohřívačem o objemu 100, 125 nebo 160 litrů a dále kotle s průtokovou přípravou TV s tepelnými výkony ÚT/TV 24/28, 30/35 nebo 35/39 kW. Tyto kotle se vyznačují velmi kompaktními rozměry (Š x H x V = 368 x 364 x 554 mm) a svým elegantním designem jsou vhodné i do bytových interiérů.

Skupina ADVANCE

klade důraz na špičkovou kvalitu, bohatou nabídku komfortního příslušenství a maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Image 3

Závěsné kondenzační kotle INNOVENS MCA… jsou kotle ze skupiny komfortních produktů ADVANCE.

Jsou určeny rovněž pro vytápění bytů a rodinných domků. Tyto kotle jsou již vyráběny s vysoce úsporným oběhovým čerpadlem s řízenými otáčkami a komfortním ekvitermním regulátorem řady Diematic Isystem®. Ten umožňuje kromě komfortní přípravy teplé vody řídit jeden přímý a až dva směšované topné okruhy nebo bazén. I tyto kotle malých výkonu lze v případě potřeby jednoduše hydraulicky a elektricky propojit do kaskády více kotlů (max. 10 ks). Vyrábí se ve velikostech 15, 25 a 35 kW. Všechny tyto modely lze doplnit samostatnými zásobníky pro akumulační přípravu TV. Velikost 25 kW se vyrábí i s průtokovou přípravou TV nebo jako model s vestavěným akumulačním nerezovým výměníkem, děleným na 3 části. Vyrovnaná teplota TV ve všech jeho částech a patentovaný způsob regulace přípravy TV podstatně zvyšuje špičkový výkon pro TV během prvních 10 min. Tyto kotle jsou již, stejně jako ostatní, vyráběny s ultrareaktivním tepelným výměníkem ze speciální slitiny AlSi10Mg.

Skupina PROJECT

Image 4

představuje výrobky zejména vyšších výkonů pro větší stavební objekty. Tyto výrobky charakterizuje vysoká flexibilita a modularita, které umožňují tyto výrobky navrhovat kombinovat do ucelených funkčních tepelných systémů. Tyto systémy mají charakter specifických zakázek a jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům pro každý vytápěný objekt.


Více inforamcí na www.dedietrich.cz, dedietrich@bdrthermea.cz, tel.: +0420 271 001 626,
BDR THERMEA (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, Praha 3 

Firemní článek