+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 2/2024

Úvodník

Vážení čtenáři,

v průběhu několika posledních měsíců nám do redakce přicházejí dotazy k plynovým kotlům, respektive jejich údajnému zákazu v polovině roku 2029. Co ve skutečnosti obsahuje návrh revize nařízení o ekodesignu (nařízení Komise EU 813/2013), a také čtvrtá verze směrnice o energetické náročnosti budov z března tohoto roku, na pravou míru uvádí ředitel Českého plynárenského svazu Josef Kotrba na straně 6 a 42. Pokud jste investovali do pořízení tepelného čerpadla, určitě Vás stejně jako mne nepotěšil skokový nárůst ceny regulované složky elektřiny v kdysi výhodné sazbě d57D. Přístup ERÚ k budoucnosti a podpoře TČ budí od nového roku přinejmenším rozpaky. Reakci předsedy Asociace pro využití tepelných čerpadel Radka Červína najdete na straně 8.

Značné rozhořčení mezi projektanty TZB vzbudil návrh vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o dokumentaci staveb. Názorů na tento prováděcí předpis, který namísto zjednodušení a zefektivnění projektové dokumentace celý projekt ve výsledku naopak prodraží a nesmyslně zkomplikuje, jsem od praktikujících odborníků zaznamenala požehnaně, ovšem jen zlomek z nich lze v našem časopise publikovat. O komentář se tentokrát postaral Jakub Vrána a Petr Vacek na stranách 16 a 21.

V závěru dubnového úvodníku bych také ráda upozornila na recenzovaný seriál Františka Kožíška k novým hygienickým požadavkům na provoz vnitřních vodovodů. Vyhláška č. 371/2023 Sb. od 4. ledna 2024 například stanovuje nově sledované ukazatele, mění některé limitní hodnoty, zavádí nové metody stanovení. Zároveň také přináší zásadní změny spojené s posouzením a řízením rizik, tedy rizikovou analýzu.

Přeji Vám příjemné jarní dny a zajímavé počtení. 

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah