+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Flamconnect Remote - Vzdálená správa od malého bytu až po velké soustavy vytápění a chlazení

30.04.2024 Firma: Aalberts hfc CZ s.r.o. Časopis: 2/2024

Flamconnect Remote umožňuje vzdáleně monitorovat zařízení v soustavách vytápění a chlazení. K vašim připojeným zařízením Flamco máte nepřetržitý a interaktivní přístup v reálném čase 24/7 prostřednictvím přehledného ovládacího panelu. Pomocí Flamconnect Remote můžete vzdáleně prohlížet a optimalizovat nastavení systému, provádět údržbu, zobrazovat poruchy a snižovat tak náklady na servis. Flamconnect Remote umožňuje předvídat požadovanou výměnu nebo přijmout hlášení v okamžiku, kdy dojde k poruše instalace nebo produktu. Flamconnect Remote vám pomáhá plánovat servisní návštěvy tím, že ukládá historii o využívání zařízení, která obsluhujete. S chytrým digitálním portálem pro instalace vytápění a chlazení trávíte svůj čas nebo čas svého týmu mnohem efektivněji.

Image 0

Snadná vzdálená údržba

Společnost Flamco představuje novou generaci expanzních automatů: čerpadlové expanzní jednotky Flamcomat MP G4 Remote a kompresorové expanzní jednotky Flamcomat MK-U G4 Remote a MK-C G4 Remote. Ty jsou vybaveny přednastavenou bránou s 3letou bezplatnou službou Flamconnect Remote. Na přidruženém portálu Flamconnect máte vzdálený přehled o provozu expanzní jednotky, dostáváte preventivní upozornění v případě potřeby údržby a výměny dílů. Tímto způsobem se optimalizuje údržba systému, předchází se poruchám a odstávkám systému a optimalizují se náklady na servis! Úspora servisních nákladů může snadno dosáhnout až 33 %.

Budoucnost vytápění

Budoucnost vytápění a chlazení spočívá v propojení hardwarových zařízení s digitálními službami. Proto společnost Flamco již v roce 2019 představila portál Flamconnect, který umožňuje servisním partnerům a správcům budov vzdálený přístup k jejich systémům vytápění a chlazení v reálném čase 24/7. Pomocí tohoto ovládacího panelu mohou optimalizovat systémy a údržbu a snižovat náklady na servis.

Od té doby společnost Flamco vyvíjí stále více „připojitelných“ zařízení, která vybavuje rozsáhlými komunikačními funkcemi založenými na inteligentních technologiích. Komunikační modul zajišťuje spojení s digitálním řídicím panelem, kde má instalatér, správce nebo majitel budovy v reálném čase přístup ke všem připojeným zařízením.

Online přístrojový panel

Na přístrojovém panelu Flamconnect lze zobrazit řadu parametrů, například tlak a teplotu v systému, objem nádoby a spotřebu energie zařízení. Zobrazuje také výstrahy a poruchy, které jsou rovněž zasílány jako oznámení e-mailem nebo textovou zprávou. Čím více zařízení je k přístrojovému panelu připojeno, tím větší je potenciál úspor nákladů na údržbu.

Podrobné údaje na portálu umožňují preventivní a plánovanou údržbu. V případě havarijní situace přijede mechanik na místo dobře připraven, vybaven správnými náhradními díly a může provést opravu cíleně a v kratším časovém horizontu.

Image 2

Vysoce výkonné systémy

Vzhledem k rostoucímu zájmu o vzdálený servis a údržbu nyní společnost Flamco standardně poskytuje čerpadlové automaty Flamcomat MP G4 se vzdálenou správou Flamconnect Remote po dobu 3 let zdarma. Toto vylepšení se vztahuje na celou řadu Flamcomat MP G4. Zařízení funguje na principu plug-and-play a je připraveno ke sběru dat ihned po instalaci a provoz jednotky lze sledovat prostřednictvím ovládacího panelu Flamconnect.

Expanzní jednotky Flamcomat MP G4 Remote jsou vysoce kvalitní systémy pro efektivní řešení tlakových rozdílů v systémech vytápění a chlazení. Flamcomat MP G4 Remote je k dispozici ve třídě tepelného výkonu od 100 do 10 000 kW, takže je vhodný pro střední a velké instalace například v nemocnicích, školách, bytech a kancelářských budovách.

Další inovované, tentokrát kompresorové, expanzní automaty Flamcomat MK-C a MK-U jsou určeny k účinnému vyrovnávání tlakových rozdílů v otopných a chladicích soustavách a jsou nenáročné na údržbu. Obě zařízení jsou již delší dobu vybavena mimořádně chytrou řídicí jednotkou Flextronic s nejrůznějšími automatickými funkcemi, a to jak pro proces plnění, tak například pro hydronické vyvažování, teplotní ochranu a detekci netěsností. Novinkou je přednastavená brána, která díky Flamconnect Remote ještě více usnadňuje ovládání a údržbu expanzních automatů na dálku.

Image 1

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy