+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 3/2017

Úvodník

Vážení čtenáři,

před několika týdny proběhl pod organizační taktovkou Orlické laboratoře další z úspěšných konzultačních dnů, tentokrát na téma ­Legionela v teplé vodě.

Iniciačním faktorem tohoto setkání byly množící se zprávy o nálezech legionel v teplé vodě, stále panující nedostatky v opatřeních i kontrolách a v neposlední řadě pak snaha posílit povědomí laické a odborné veřejnosti o této problematice.

Kapacita ústecko-orlického kulturního zařízení Malá scéna byla vy­užita prakticky do posledního místa a skutečně nebylo divu. Pořadatelům akce se podařilo zajistit mimořádně kvalitní přednášející a sestavit program tak, aby si na své přišli všichni posluchači. Nechyběla zajímavě podaná teorie, kterou doplňovaly příspěvky provozovatelů, kteří se s diskutovaným problémem dlouhodobě potýkali a jejich zkušenosti s aplikací různých postupů. Účastníci semináře zároveň obdrželi znění jednotlivých prezentací ale také řadu odborných článků včetně poučení o právní odpovědnosti a náhradě škody v souvislosti s nákazou legionelou.

Jestliže bylo cílem organizátorů podat ucelenou představu o problematice legionel včetně optimálních technologických postupů vedoucích k udržení vnitřního rozvodu teplé vody v trvale příznivém stavu – byl tento záměr alespoň z mého pohledu dokonale splněn.

Děkuji za pozvání a příjemně strávený čas.

Poslední větu květnového úvodníku si dovolím věnovat zájemcům o účast na hlasování v osmnáctém ročníku soutěže Cena Dr. Cihelky, kdy na straně 15 uvádíme základní informace a seznam nominovaných literárních počinů.

Alena Malátová

Obsah