+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

COMAP – samovyvažovací termostatické ventily AutoSAR

16.06.2017 Firma: COMAP Praha s.r.o. Časopis: 3/2017

Hydraulické vyvažování umožňuje kompenzovat nerovnoměrné rozdělení průtoků v instalaci dané hydraulickými charakteristikami a geometrií okruhů (výškou pater, délkou přívodů, různými tlakovými ztrátami prvků v okruhu). Vyvažování spočívá v umístění vyvažovacích ventilů do jednotlivých částí rozvodu a jejich následné seřízení. Cílem je dosažení požadovaného průtoku v daném místě – v každé větvi nebo každým spotřebičem – aby bylo dosaženo požadovaného výkonu daného výpočtem.

V případě, že průtoky v instalaci jsou proměnlivé, je vyvažování ještě náročnější. Proměnlivé průtoky jsou typické u rozvodů vytápění za využití termostatických ventilů. Pokud však není vyvážení provedeno, bude vyšší spotřeba energie a navíc bude snížen i komfort uživatelů – budou místa nedotápěná, jiná naopak přetápěná a mohou nastat i problémy s hlukem instalace.

Díky svým znalostem problematiky hydraulického vyvažování COMAP rozšiřuje svou nabídku o termostatické ventily s automatickým vyvážením – řadu ventilů s označením AutoSAR. Výhoda tohoto řešení spočívá ve zjednodušení celého vyvažování. Již není nutné vyvažovat celou soustavu, řešení AutoSAR integruje funkci vyvažování přímo do termostatického ventilu. Stačí nastavit požadovaný průtok přímo na termostatickém ventilu na každém radiátoru, aby byl celý rozvod správně vyvážen.

Jak to funguje? COMAP integroval regulátor diferenčního tlaku do termostatického ventilu a díky tomu průtok radiátorem zůstává konstantní bez ohledu na změny tlaku. Rozsah nastavení ventilů AutoSAR umožňuje jejich použití na radiátorech o výkonu 350 až 2100 W (při teplotním spádu 15 K).

Termostatické samovyvažovací ventily AutoSAR zaručují dokonalou funkci do diferenčního tlaku 60 kPa. Dají se tedy použít na všech dvoutrubkových rozvodech, kde není tato hodnota překročena. Nominální průtok ventilem AutoSAR může být nastaven do 120 l/h díky 12 pozicím. Po nastavení průtoku na ventilu je hodnota průtoku limitována na toto maximum. Po nastavení všech ventilů již není nutné dělat žádné další vyvažování, optimalizace je provedena.

Výhody ventilů AutoSAR:

Pro firmy zajišťující správu bytového fondu

  • EKONOMICKÝ PROVOZ – Správné vyvážení zaručuje i spravedlivé rozdělení nákladů na teplo: nevznikají nadbytečné průtoky v blízkosti zdroje ani nedostatečné průtoky v částech vzdálených od zdroje. Fungování celé soustavy je optimalizováno a dochází tím k úsporám energie.
  • TEPELNÝ KOMFORT – Dobré vyvážení rozvodu je předpokladem pro rovnoměrné vytápění celého objektu, resp. všech bytových jednotek. Nevznikají přetápěné ani nedotápěné oblasti a tím odpadá nespokojenost uživatelů. Každý uživatel si pak reguluje svou spotřebu sám.
  • PROVOZ BEZ HLUKU – Kvalitní vyvážení soustavy je základním předpokladem pro snížení rizika vzniku nežádoucích hlukových efektů. Hluk v rozvodu bývá způsoben vysokými tlaky a rychlostmi v potrubí a je častým zdrojem stížností uživatelů.
  • VYNIKAJÍCÍ CHARAKTERISTIKA – Termostatické samovyvažovací ventily AutoSAR jsou certifikovány podle EN215. V kombinaci s termostatickou hlavicí Sensity-RI vykazují ventily vynikající charakteristiky, jelikož tato hlavice má odchylku mezi nastavenou teplotou a skutečnou teplotou pouze 0,2 a má klasifikaci TELL = A.

Pro firmy zajišťující údržbu

  • RYCHLOST – Díky ventilům Auto SAR je údržba jednoduchá a výměny ventilů snadné, bez potřeby složitých výpočtů: již není nutné znát charakteristiky celého rozvodu nebo jakým způsobem byl rozvod vyvážen, protože nastavení se provádí jednoduše přímo na radiátoru.
  • EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ – Údržba soustavy je daleko jednodušší a nároky kladené na pracovníky provádějící údržbu a přednastavení termostatických ventilů nižší. Z toho plyne jak časová, tak i okamžitá finanční úspora.
  • SPOLEHLIVOST A DŮVĚRA – Technologie automatického vyvažování, použitá ve ventilech AutoSAR, byla vyvinuta technickým a vývojovým oddělením společnosti COMAP, která je referencí v dané oblasti více jak 60 let.

Pro firmy realizující nové projekty

  • RYCHLOST – Díky technologii samovyvažování není již třeba provádět vyvažování na stoupačkách, které jsou někdy i špatně přístupné. Nastavení se provádí přímo na radiátoru. Další výhodou při montáži je sáč s O-kroužkem, který zajistí rychlou a jednoduchou montáž.
  • RENTABILITA – Jednoduchá příprava montáže (podkladů pro montáž): stačí mít pouze seznam potřebných průtoků radiátory.
  • JEDNODUCHOST – Ventily je možné připojit na klasické ocelové rozvody, na rozvody z mědi a pomocí adaptéru i na rozvod z vícevrstvých trubek. Ventily jsou tedy univerzální.
Firemní článek