+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pozvání na konferenci Vytápění Třeboň 2017 23. až 25. května 2017

06.06.2017 Autor: Společnost pro techniku prostředí Časopis: 3/2017

Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni ve dnech 23. až 25. května 2017.

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou ­srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

Úterý 23. 5. 2017

 • 14:00 Prezence účastníků, informace k ubytování
 • 19:00 Společenský večer na uvítanou, Účinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia

Středa 24. 5. 2017

 • 8:00 Prezence účastníků, informace k ubytování
 • 9:00 Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.. Projevy čestných hostů. Prezentace generálního partnera
 • 10:00 Trendy moderního projektování a hodnocení budov (Ing. Václav Mužík)
 • 11:30 Přestávka na občerstvení a diskuzi
 • 12:00 Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
 • 14:00 Oběd
 • 15:00 Využití obnovitelných zdrojů energií (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.)
 • 17:00 Závěr odborné části 2. dne konference
 • 19:00 Společenský večer: Slavnostní předání cen časopisu VVI 2016. Účinkují: Jazzraut kvintet

Čtvrtek 25. 5. 2017

 • 9:00 Řízení a regulace v tepelné technice (Ing. Lubomír Zejda)
 • 10:30 Přestávka na občerstvení a diskuzi
 • 11:00 Příprava teplé vody (Ing. Roman Vavřička, Ph.D.)
 • 12:30 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
 • 13:55 Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • 14:00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých sekcí.

OBSAH SEKCÍ KONFERENCE

Trendy moderního projektování a hodnocení budov

 • Problematika větrání budov pro pobyt osob – Bedřich
 • Dotační příležitosti pro NZÚ a výměnu zdrojů tepla v 2017 – Hrbek
 • TZB v budovách s téměř nulovou spotřebou energie v 2017 – Kabele
 • Moderní trendy vytápění v historických budovách – Bezděka
 • Pohled energetického specialisty na BIM – Kotek
 • Téměř nulové budovy – parametry a případové studie – Antonín
 • Chování lehkých obvodových plášťů – Jirák
 • Jaké zdroje energie pro energeticky nulový dům? – Matuška, Ťopek

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy

 • Nutnost používání provozních parametrů tepelných izolací v technické praxi – Koverdynský
 • Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů – Bašta
 • Kombinované kondenzační kotle v bytech a jejich cyklování – Frolík
 • Hydraulické problémy v otopných soustavách – Kudera
 • Vliv natočení distančních kroužků v deskových otopných tělesech – Legner, Bašta
 • Problematika kotlů na tuhá paliva, produkce CO2 a predikce zvyšování globální teploty – Hrdlička
 • Sálavé vytápění malých prostorů – Hojer
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současná legislativa – Kučera
 • Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla – Počinková, Rubinová
 • Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB – Horák, Formánek, Vyhlídalová
 • Snížení investičních nákladů na vytápění – Fischer
 • Zvyšování účinnosti u kotlů na tuhá paliva – Jirout
 • Nevhodná kombinace trubních materiálů a neupravené oběhové vody – Machalec

Využití obnovitelných zdrojů energie

 • Efektivita solárních termických systémů v závislosti na odběru teplé vody – Pokorný
 • Kombinace FV systému a tepelného čerpadla s řízeným ukládáním tepla – Kachalouski
 • Kombinovaný zdroj s tepelným čerpadlem pro rodinný dům – Broum
 • Porovnání efektivity tepelného čerpadla s regulací a bez regulace výkonu pro vytápění rodinného domu – Sedlář
 • Akumulácia a diverzifikácia – základný predpoklad energeticky nezávislých solárnych budov – Gottas
 • Zkušenosti s řízením výkonu tepelného čerpadla podle dynamické ceny energie – Cigler, Nývlt, Mužík
 • Vliv velikosti zásobníku na účinnost solární soustavy – Horák, ­Vyhlídalová
 • Analýza solárního ohřevu pro bytový dům – Matuška, Shemelin
 • Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu – Lain

Řízení a regulace v tepelné technice

 • Provozní chování deskových a článkových otopných těles – Boháč, Bašta
 • Využití prediktivního regulátoru pro řízení vytápění s dodržením 1/4 h rezervovaných kapacit v teple – Cigler a kol.
 • Automatizovaná kontrola režimů vytápění na základě provozních dat – Široký, Cigler
 • Vytápění a svět Internetu věcí: Ceny HW a služeb – Vidim
 • Adaptivní regulátory pro praxi – Bukovský
 • Hydraulické zapojení a řízení kondenzačních kotlů s více zpátečkami – poznatky z praxe – Soukup
 • Chytrá regulace pomocí digitálně konfigurovatelných pohonů a tlakově nezávislých ventilů – Jáchim
 • Připojování zařízení v objektu do řídicího systému – Horna
 • Dynamika otopných těles a jejich vliv na spotřebu tepla – Šikula

Příprava teplé vody

 • Testování kombinovaného zásobníku s ohledem na přípravu teplé vody – Šourek, Kalina
 • Využití tepla odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Matuška, Červín
 • Měření spotřeby teplé vody v bytových domech – Vrána
 • Zpětné využití tepla v přípravě teplé vody – Vavřička
 • Chemické vlastnosti vody pro přípravu TV, koroze ohřívačů TV – Matějček
 • Technické možnosti boje proti bakterii Legionella – Pospíchal
 • Pojistná zařízení pro ohřívače vody – Vavřička, Vrána, Jirout
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku TV – Vavřička
 • Armatury teplé vody – Řezáč

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav

 • Návrhové a provozní parametry energetických systémů budov – Kabrhel
 • Provoz a vnitřní prostředí v energeticky úsporných budovách – Urban
 • „Kotlíkové“ dotace v praxi – Lyčka
 • Ekologický efekt instalace moderních kondenzačních kotlů – Kvasnička
 • Inteligentní management energetiky v budovách – Včelák, Wolf
 • Zhodnocení systému dlouhodobé akumulace tepla – Kny
 • Porovnání různých způsobů vytápění z pohledu potřeby energie – Hojer
 • Energetická náročnost budov – teorie a praxe – Kabele, Horák
 • Kotelna bytového domu po 10 letech provozu – Janďourek, Eisner
 • Problematika měření spotřeby tepla u parních stanic – Valenta, Rynda