+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cena Dr. Cihelky – 18. ročník

06.06.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2017

V úvodníku dubnového čísla proběhla první informace o vyhlášení 18. ročníku Ceny Dr. Cihelky, jejímž cílem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí.

Pro inspiraci čtenářům níže tradičně uvádíme základní přehled titulů, které na našich webových stránkách http://www.topin.cz/nominace-cena-dr-cihelky doplňujeme o anotace, a kde také zároveň naleznete podrobné informace o stanovách, historii a předchozích laureátech.

Jedinou změnou oproti předchozím ročníkům je, že letos poprvé bude tato cena udělena za dvouleté období – tedy za roky 2015 a 2016.

Budeme rádi, pokud si uděláte čas a podělíte se s námi o cenný názor, jaký že literární počin vydaný v českém jazyce za předcházející dva roky Vás nejvíce zaujal a přinesl oborové praxi největší prospěch. Výčet titulů není uzavřen a je možné na Váš podnět nominovat dílo v něm neuvedené.

Redakci pak stačí oznámit dvě díla, která doporučujete k ocenění Cenou Dr. Cihelky. Zaslané návrhy statisticky vyhodnotíme a z prvních pěti umístěných vybere odborná komise vítěze.

Vaše návrhy prosím zasílejte na e-mailovou adresu: kopencova@topin.cz a to do 30. 6. 2017, kdy nominaci uzavíráme.

Předem děkujeme za účast a těšíme se na Vaše hlasy!

Alena Malátová, šéfredaktorka

 1. BAJGAR, M.: Dvojice článků k vyvažování OS:
  Jak volit tlakovou diferenci při výpočtu přednastavení termostatických ventilů. Topin 4/2016
  Ještě k vyvažování otopných soustav. Topin 8/2016
 2. BAJGAR, M.: Výpočet optimální akumulace při vytápění dřevem. Topin 2/2016
 3. BEGENI, M. – ZMRHAL, V.: Potřeba energie pro větrání učeben. VVI 5/2015
 4. ČÍHAL, Z. – RYBKA, P. – ROUBÍNEK, L.: Vlastnosti směsi voda-líh při návrhu zemních okruhů tepelných čerpadel. Topin 1/2016
 5. DRKAL, F. – LAIN, M. – ZMRHAL, V.: Klimatizace. ČVUT 2015
 6. GALÁD, V: Patří denostupňová metoda do archivu? www.tzb-info.cz
 7. GALÁD, V.: Teplo a jeho cesty mezi byty, aneb zlaté vejce zdarma – dvě části.Topin 5 a 6/2016
 8. HAZUCHA, J.: Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy. Doporučení pro návrh a stavbu. Grada Publishing 2016
 9. HENSEN CENTNEROVÁ, L.: Pohoda vnitřního prostředí anno 2016. Topin 6/2016
 10.  KOLEKTIV: Konference Vytápění Třeboň 2015. (Sborník) STP 2015
 11. KUČERA, M: Dvojice článků k šíření zvuku: Šíření zvuku dělicími stěnami. Topin 1/2015 Neprůzvučnost jednoduché stěny. Topin 2/2015
 12. MAKAL, T. – BAŠTA, J.: Otopná tělesa se sériovým zatékáním do desek. VVI 3/2016
 13. MATĚJČEK, J.: Dvojice článků k vlastnostem teplonosné kapaliny:
  Bakterie v teplonosné kapalině jako příčina poruch otopné či chladicí soustavy. Topin 1/2016
  Častou příčinou vzniku netěsností otopných a chladicích soustav bývají vlastnosti teplonosných kapalin. Topin 3/2016
 14. MATUŠKA, T. – SEDLÁŘ, J. – STRAKA, T.: Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy. STP 2016
 15. ŠÍPAL, J.: Jak může způsob montáže vodoměrů ovlivnit naměřené hodnoty spotřebované vody? Topin 2/2015
 16. VAVŘIČKA, R. – BAŠTA, J. – GALÁD, V.: Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla. ČVUT pro MPO ČR 2015
 17. VAVŘIČKA, R.: Povrchová teplota deskových otopných těles. Topin 2/2015
 18. VAVŘIČKA, R. – MATUŠKA, T.: Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody. VVI 3/2016
 19. VRÁNA, J.: Méně tradiční řešení cirkulace teplé vody. Topin 2/2016
 20. VRÁNA, J.: Nebezpečí znečištění pitné vody zpětným průtokem. CTI INFO 4/2015