+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Trubky pro vnitřní kanalizaci

16.06.2017 Autor: Ing. Josef Jonášek Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 3/2017

Nevím, zda všechno, co v naší republice přijímáme z vyspělé Evropy, je opravdu jen a jen k našemu prospěchu. Použití plastových potrubí však prospěšné opravdu je a pochybuje o tom asi jen málo lidí.

 Historie plastových potrubí začala roku 1935 použitím prvních metrů trubek z PVC. PVC se pak dlouhou dobu používalo pro většinu trubních aplikací. Typickým případem spolehlivého využití plastu byly PVC trubky pro odvod splašků z domácnosti. Dodnes existuje řada domů, kde PVC odpady dobře sloužily a mohou i nadále sloužit: říkám mohou, protože zde hrozí teoretické nebezpečí.

Pokrok, hnaný mimo jiné lidskou pohodlností, se totiž postaral o situaci, kterou PVC svými vlastnostmi nezvládá. Dnes již zcela běžně používáme automatické pračky a myčky nádobí, jež produkují odpadní vodu o teplotě i mnohem vyšší než 60 °C. Při nich už hrozí PVC trubkám deformace a smršťování. Je zde reálná možnost vzniku netěsností, úniku splašků nebo alespoň zápachu, vyplavení bytu a další „příjemné“ situace.

Řešením je použití HT trubek, schopných odvést splašky o relativně vysoké teplotě (HT od anglického High Temperature). Označení HT neudává materiál trubek – mohou to být trubky litinové, polypropylenové, polyetylenové, ale i z jiných tepelně odolnějších plastů než je PVC.

Během doby se jako nejvhodnější a cenově nejpřístupnější trubní HT materiál ukázal být polypropylen (PP). Výhodná je jeho odolnost teplotě okolo 100 °C, krátkodobě i více, nízká váha, dobrá zpracovatelnost i odolnost proti nárazům. Dále se o běžných HT trubkách rozepisovat nebudu, neboť odborná veřejnost již byla o jejich přednostech na stránkách odborného tisku mnohokrát informována.

Připomenu ovšem novější trubky. Jde o trubky, určené pro místa, na nichž se cení ticho. Sami víte, že každé spláchnutí WC je v instalacích s běžnými trubkami velmi dobře slyšet, přestože o to nikdo nestojí. Zvláště nájemníci v přízemí vyšších budov vám mohou vyprávět – a nejen oni. Když někomu každodenně sviští kolem bytu desítky litrů vody a pevných „nebožtíků“ nemusí ho nikdo přesvědčovat o nutnosti použití trubek s vysokým útlumem zvuku (tzv. tichých trubek). Podobně je použití tichých trubek žádoucí v hotelech, nemocnicích a dalších zařízeních, vyplatí se však už i v jednopatrovém domku.

I v oblasti tichých trubek vedou systémy z polypropylenu. V různých provedeních je vyrábí řada výrobců. Přestože všechny musí splňovat kritéria přísnějších norem – především nejnovější DIN 4109 T 10(E) – nejsou zcela rovnocenné. Například trubky Master 3 společnosti Pipelife Austria splnily útlumové krité­rium pro zařazení do nejvyššího III. stupně (SSt3) nikoliv při použití odhlučňujících kotvicích prvků, jaké se běžně předepisují pro instalaci a používají při certifikaci, ale absolvovaly certifikaci ve Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart (certifikační místo všech běžných výrobců HT), při montáži se zcela běžnými objímkami! Příčinou excelentního útlumu je promyšlená třívrstvá konstrukce trubní stěny, aplikace vybraného druhu polypropylenu a použití účinné minerální výztuže. Trubka Master 3 takto získává navíc i sníženou teplotní roztažnost a zvýšenou podélnou tuhost. Bližší informace najdete v prospektu Pipelife Czech s.r.o., která Master 3 distribuuje v tuzemsku vedle vlastního „klasického“ HT z polypropylenu.

Master 3 je samozřejmě dražší než běžné HT trubky. I když se prodaly již tisíce metrů trubek Master 3, zatím je nekoupíte v běžných prodejnách. Řemeslníci musí totiž cenou obstát mezi řadou konkurentů. Často ale Master 3 z neznalosti považují za obyčejné drahé HT a nevysvětlí zákazníkům téměř dokonalé ticho v celém rodinném domě za cenu o nějakých 2 500 Kč vyšší než s HT. Výsledkem jsou (pozdní) stížnosti zákazníků na hlučnost odpadů. Proto má Master 3 stále velký tržní potenciál.

Image 0Naměřené hlukové hladiny systému Master 3 v kombinaci s objímkami BISMAT 1000 (SL 125/SX 100)

V prospektu Master 3 objevíte ještě jednu podstatnou přednost trubek kód oblasti použití je „BD“. Řada lidí význam tohoto označení dosud nezná nebo přinejmenším nedoceňuje, proto si ho zde vysvětlíme.

Podle normy, platné pro HT trubky z PP (ČSN EN 1451-1) musí být na trubkách pro odpady označení „B“, „D“ nebo „BD“.

  • B znamená použití součástí uvnitř budov nebo vně budov, jsou-li připevněny na stěnu.
  • D znamená použití pod budovou a do 1 m od budovy, kde jsou uloženy v zemi a napojeny na podzemní kanalizační přípojky a stokové sítě.
  • BD je použití v obou oblastech.

U použití BD se předpokládá působení vnějších sil a odvod horké vody, trubky proto musí mít kruhovou tuhost vyšší než SN 4 a absolvovat dodatečné zkoušky dle ČSN EN 1451. Běžné HT trubky jsou vhodné pouze v oblasti B a v žádném případě nepatří pod budovu!

Poznámka: pod budovou lze použít také kanalizační trubky. Jejich použití řeší příslušné výrobkové normy (např. ČSN EN 1401-1, ČSN EN 13 476-1 aj), používají se kódy U, D a UD

  • U pro uložení v zemi mimo budovu.
  • D uložení v zemi jak uvnitř budovy, tak mimo budovu.
  • UD je kombinace obou uložení, i zde musí trubky být certifikovány (a dle normy označeny) po absolvování dodatečných zkoušek.

Abyste se při kolaudačním řízení vyhnuli problému, dbejte v praxi na správné použití trubek a kontrolujte jejich značení. Například řada běžných KG trubek různých výrobců označení UD nemá.

Vraťme se ještě k nabídce Pipelife Czech: Sortiment trubek Master 3 i HT je doplněn širokou nabídkou tvarovek, včetně české speciality, tzv. panelákové odbočky. Vysoká kvalita trubek je dána moderním postupem výroby a řízení jakosti jak v tuzemsku, tak v Rakousku.

Vážení zákazníci. Společnost Pipelife Czech ví, že i ten nejdokonalejší výrobek má u Vás šanci na úspěch teprve tehdy, až ho budou chválit Vaši známí a posléze i Vy sami. Během více než dvacetiletého působení na českém trhu se o kvalitě našeho zboží přesvědčila celá řada obchodních i instalačních firem. Proto neváhejte a prověřte si i Vy, že trubky Pipelife jsou zárukou kvality a jistoty.

 

Firemní článek
Související články