+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2013

Úvodník

Vážení čtenáři,

dívat se na celoroční průměr venkovní teploty a od něj usuzovat na potřebu nebo nepotřebu vytápění, případně chlazení vnitřního prostředí, je stejná chyba, jako posuzovat stav dostatku jídla podle průměru. Zatímco jeden je obézní, tak několik dalších umírá podvýživou. Celoroční průměrná teplota venkovního vzduchu je z pohledu statistiky zajímavý údaj, ale na souhrn celoroční potřeby tepla nebo chladu má zásadní vliv teplota aktuální. A nesmí se zapomenout na vlivy ostatní, zejména intenzitu slunečního záření dopadajícího na objekt.

Určitě jste se setkali s provozovateli tepelných čerpadel, kteří si stěžovali, že nedosáhli očekávaného efektu dvoutřetinového snížení nákladů za energii. A zejména tehdy, pokud k tepelnému čerpadlu přecházeli z přímotopného elektrického kotle. Protože v tomto případě je číselná porovnatelnost údaje na faktuře za elektřinu nejjednodušší. Například při porovnání topných sezón 2011–2012 a 2012–2013 se jeví, že v řádu do deseti procent byly podle průměrné teploty a denostupňů podobné. Pokud stěžovatel nemůže přesně doložit, kolik tepla a elektřiny spotřeboval na vytápění domu, kolik tepla a elektřiny na přípravu teplé vody, kolik elektřiny spotřebovaly ostatní spotřebiče v domě, jaká byla spotřeba elektřiny v uvedených kategoriích ve vysokém tarifu, a v nízkém, a zda při přechodu na tepelné čerpadlo poněkud neochably jeho šetřivé tendence v očekávání levnějšího provozu, tak těžko může očekávat, že na svou stížnost, opírající se jen o celkový účet za elektřinu, dostane exaktní odpověď. Tedy odpověď, kolik energie přesně tepelné čerpadlo ušetřilo, a zda tedy dodavatelská firma dodržela slib.

Slibovat úspory při získávání zakázky je nutné. Bez takového slibu se s vámi nikdo o zakázce dnes bavit nebude. Nejen investiční bankovnictví, ale i obchod s tepelnou technikou je založen na očekávání budoucích zisků. Toto mají obě řemesla společné. Rozdíl mezi možnými zisky a případnými ztrátami je u tepelné techniky mnohem menší, a hlavně, lze jej exaktně posoudit. I proto svá doporučení musí umět topenářská firma obhájit. Podmínkou jsou bohužel dodatečné náklady na instalaci měřicí techniky, pokud již není integrována v tepelném čerpadle. Pokud má dodavatelská firma dostatečné know-how v oblasti měření a její zástupci disponují dobrou znalostí psychologie zákazníků, pak v některých případech se již předem instalace měřicí techniky jeví jako nevyhnutelná. Neboť jsou jen dvě cesty, jak si nepoškodit image. Buď se takové zakázce vyhnout, nebo se zákazníkem písemně ve smlouvě domluvit přesné podmínky. Specifikace podmínek však vyžaduje také určité know-how. Všichni dodavatelé otopných soustav s tepelným čerpadlem by na to měli být připraveni, neboť jejich reakce je odliší od průměru. A o odlišení od průměru také jde.

Josef Hodboď

Obsah