+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2013/6

17.10.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 92/2013 až včetně104 /2013 Sb.

Částka 104/2013 Sb.

 • 269/2013 Sb. Nařízení vlády ze dne 9. srpna 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
  Účinnost: dnem vyhlášení
  … doplňuje se odstavec 2, který zní:
  „(2) Za předčasné splacení celé jistiny podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. se nepovažuje refinancování úvěru poskytnutého bankou na opravy a modernizace domů, za předpokladu, že nově sjednaný úvěr je poskytnut pouze k úhradě nesplacené části úvěru, k němuž se podpora vztahuje. To platí i v případech refinancování úvěrů přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.“

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2013

Vydané ČSN

 • 6. ČSN EN 15544 (06 1235, kat. č. 93425 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování; Vydání: Srpen 2013
 • 8. ČSN EN ISO 17769-1 (11 0001), kat. č. 93658 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení – Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky – Část 1: Kapalinová čerpadla; (idt ISO 17769-1:2012); Vydání: Srpen 2013
 • 9. ČSN EN ISO 17769-2 (11 0001), kat. č. 93655 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení – Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky – Část 2: Čerpací systém; (idt ISO 17769-2:2012); Vydání: Srpen 2013
 • 10. ČSN EN 15243 (12 7027), kat. č. 93580 Větrání budov – Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy; Vydání: Srpen 2013
 • 11. ČSN EN 14917+A1 (13 9030), kat. č. 93326 Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení; Vydání: Srpen 2013
 • 45. ČSN EN 253+A1 (38 3371), kat. č. 93366 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu; Vydání: Srpen 2013
 • 75. ČSN EN 12428 (74 7025), kat. č. 93355 Vrata – Součinitel prostupu tepla – Požadavky na výpočet; Vydání: Srpen 2013
 • 84. ČSN EN 12619 (83 4742), kat. č. 93519 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku – Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor; Vydání: Srpen 2013
 • 88. ČSN EN 16214-4 (83 8260), kat. č. 93352 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu; Vydání: Srpen 2013

Změny ČSN

 • 120. ČSN EN 61535 (37 0535), kat. č. 92750 Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích; Vydání: Květen 2010; Změna A1; (idt IEC 61535:2009/A1:2012); Vydání: Srpen 2013

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 3. ČSN EN 13142 (12 7101), kat. č. 93053 Větrání budov – Součásti/výrobky pro větrání obytných budov – Požadované a volitelné výkonové charakteristiky; EN 13142:2013; Platí od: 2013-09-01
 • 35. ČSN EN ISO 13788 (73 0544), kat. č. 93447 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody; EN ISO 13788:2012; ISO 13788:2012; Platí od: 2013-09-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 9/2013

 • 6. ČSN EN 13067 (05 0722), kat. č. 93639 Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů; Vydání: Září 2013
 • 25. ČSN EN 61400-11 ed. 3, (33 3160), kat. č. 93681 Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku; (idt IEC 61400-11:2012); Vydání: Září 2013
 • 46. ČSN 38 3378, kat. č. 93640 Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení; Vydání: Září 2013
 • 4. ČSN EN ISO 15874-5 (64 6415), kat. č. 93638 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 5: Vhodnost použití systému; (idt ISO 15874-5:2013); Vydání: Září 2013

Změny ČSN

 • 130. ČSN ISO 80000-5 (01 1300), kat. č. 93773 Veličiny a jednotky – Část 5: Termodynamika; Vydání: Září 2011
 • 136. ČSN EN 61400-11 ed. 2, (33 3160), kat. č. 93682 Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku; Vydání: Červen 2004; Změna Z1; Vydání: Září 2013
 • 159. ČSN EN 13941+A1 (38 3370), kat. č. 93671 Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí; Vydání: Prosinec 2010; Změna Z1; Vydání: Září 2013

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 14. ČSN EN 16313 (06 1151), kat. č. 93437 Napojení otopných a chladicích ploch – Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem; EN 16313:2013; Platí od: 2013-10-01
 • 15. ČSN EN 1514-1 (13 1550), kat. č. 93445 Příruby a přírubové spoje – Rozměry těsnění pro příruby s označením PN – Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky; EN 1514-1:1997; Platí od: 2013-10-01
 • 16. ČSN EN 1514-3 (13 1550), kat. č. 93446 Příruby a přírubové spoje – Rozměry těsnění pro příruby s označením PN – Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE; EN 1514-3:1997; Platí od: 2013-10-01
 • 17. ČSN EN 1514-4 (13 1550), kat. č. 93444 Příruby a jejich přírubové spoje – Rozměry těsnění pro příruby s označením PN – Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby; EN 1514-4:1997; Platí od: 2013-10-01