+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní systém vytápění a přípravy teplé vody od firmy ROTEX

23.10.2013 Autor: Ing. Ivo Zabloudil Firma: ENBRA, a.s. Časopis: 6/2013

Nároky lidí ve vyspělých zemích jsou dnes vysoké v mnoha oblastech. Ne jinak je tomu u požadavků na komfortní zajištění tepelné pohody a hygienickou přípravu teplé vody v objektech. Vzrůstá ekologické povědomí a s tím související tlak na vysokou míru inovace a hospodárný provoz dodávaných produktů.

Firma ROTEX se proto rozhodla uvést na trh technicky vyspělé produkty, které uspokojí i vysoké nároky moderního člověka.

Image 1

Energie okolí pro každého

V prostředí prakticky každého domu se nachází obrovské množství energie, kterou lze využívat prostřednictvím tepelných čerpadel. Díky své nenáročné instalaci a stále lepším technickým parametrům (vyšší topné faktory, širší rozsah provozních teplot) jsou stále populárnější tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie okolní vzduch. Dříve byla energeticky úsporná tepelná čerpadla omezena na novostavby nebo instalace s podlahovým vytápěním v důsledku nízké teploty výstupní vody. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda ROTEX HPSU HiTemp však stanovilo zcela nové standardy. Jednotky ROTEX HPSU HiTemp umožňují ohřát otopnou vodu na teplotu až 80 °C bez potřeby dalšího zdroje, a to i v tuhých mrazech při venkovních teplotách –20 °C. Díky tomu mohou být snadno instalována do stávajících otopných soustav bez nutnosti jejich náročných úprav a plně tak nahradit běžný kotel. Úspora na ročních nákladech za vytápění a ohřev vody může v rodinném domě dosáhnout až 70 % a mohou tak ušetřit uživatelům desítky tisíc korun ročně.

Slunce jako investice

Všechna tepelná čerpadla HPSU ROTEX jsou také vhodná pro využití v kombinaci s tlakovým i unikátním beztlakým solárním systémem ROTEX Solaris. Kombinací se solárním systémem lze dosáhnout sezónního topného faktoru 4 – soustava tak poskytne čtyřikrát více tepelné energie pro vytápění a ohřev vody, než činí její vlastní spotřeba elektřiny. Při používání tepelného čerpadla má navíc majitel rodinného domku snížený tarif na kompletní odběr elektrické energie. Systém ROTEX Solaris je složen ze solárních panelů a beztlaké akumulační nádoby ROTEX SaniCube nebo HybridCube. Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody nepotřebuje ROTEX Solaris nemrznoucí směs, v potrubí proudí čistá voda. Odpadá tak potřeba složitého doplňování nebo pravidelné výměny pracovní kapaliny. Voda má také lepší parametry pro přenos tepla, díky čemuž systém pracuje s až o 15 % vyšší účinností než běžné systémy používající kapaliny na bázi glykolu. Beztlaký systém „drain back“ umožňuje solární panely napouštět a vypouštět podle povětrnostních podmínek a požadavků na teplou vodu. Tím se zamezí zamrznutí systému v zimě a přebytkům energie v létě. Podle výzkumů společnosti ENBRA pokryje slunce až 35 % spotřeby energie na vytápění a přípravu teplé vody pro průměrný rodinný dům. Díky tomu je možné v běžném rodinném domě ušetřit až 14 000 Kč ročně. Systém ROTEX Solaris pracuje komfortně a zcela automaticky i ve slunných dnech v zimě – v kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou tak lze dosáhnout významných úspor i ve vytápění. V použití s tepelným čerpadlem lze tedy ušetřit až 75 % neobnovitelné primární energie.

Image 2

Teplá voda nejvyšší kvality

Lokální ohřev vody v zásobníku je jednou z nejúspornějších možností, jak mohou domácnosti získat teplou vodu. V nekvalitních zásobnících a bojlerech se však při nesprávném používání a údržbě mohou tvořit usazeniny a s nimi i nebezpečné bakterie. Nežádoucím bakteriím, které se mohou v zásobníku a rozvodech teplé vody množit, neprospívá příliš vysoká teplota vody. Pro jejich eliminaci je zpravidla nutné nastavit teplotu vody vyšší než 60 °C, což je ale v rozporu s požadavky na co nejúspornější provoz. Moderní zásobníky, které splňují přísné hygienické normy, je ovšem možné bez obav z množení bakterií provozovat již při teplotě akumulační vody 50 °C, takový provoz je pak ekonomičtější. Podmínkou ale je, aby byla zajištěna nezbytná výměna vody. Problémy s usazeninami a tvorbou nebezpečných bakterií, jako je legionella, způsobující horečnaté onemocnění podobné zápalu plic, nastávají hlavně ve starších bojlerech a zásobnících. Na vině je především koroze vnitřních stěn a zanesení ohřívače usazeninami – vodním kamenem. Svou roli však hraje i konstrukce zásobníku. Moderní zásobníky na teplou vodu proto používají kvalitní výměníky tepla z nerezové oceli a mají odlišnou konstrukci. Zásobníky ROTEX mají zcela oddělenou akumulační vodu v zásobníku od ohřívané vody, což zamezuje delšímu stání vody a množení bakterií. Principiálně jde o kombinaci průtokového a zásobníkového ohřívače vody.

Image 3

Firemní článek