+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Automatický kotel na tuhá paliva Logano G221 A

Mnozí z těch, kdo vytápí své rodinné domy či chalupy kotlem s ručním podáváním paliva, si automatický provoz kotle ani neumí představit. U kotlů na tuhá paliva s ruční obsluhou je nutné hlídat pravidelné přikládání, aby kotel nevyhasl či nedocházelo při přiložení většího množství paliva k přetápění. Dalšími nevýhodami jsou doba zátopu a samotné vychladnutí objektu během nepřítomnosti. Pro ty, kteří by se těchto nevýhod chtěli zbavit a dopřát si většího komfortu při vytápění tuhými palivy, přichází Buderus se zajímavou novinkou – automatickým kotlem na tuhá paliva Logano G221 A.

Image 1Obr. 1 • Kotel na pevná paliva Logano G221 A

Automatické kotle na tuhá paliva nejsou na trhu žádnou novinkou. Buderus však na náš trh přichází s kotlem, který je, v porovnání s konkurenční nabídkou, mimořádný svým technickým zpracováním s důrazem na kvalitu použitých materiálů spojených se značkou Buderus. Jasným důkazem je množství pozitivních reakcí potenciálních zájemců na letošních výstavách Infotherma v Ostravě, Moderní vytápění v Praze či výstava Hobby v Českých Budějovicích. Na těchto výstavách kotel Logano G221 A v modrém plášti vzbudil velký zájem zákazníků.

Automatický kotel Logano G221 A je určený pro spalování černého a hnědého uhlí, případně dřevěných pelet. Základem kotle je kotlové těleso tvořené čtyřmi litinovými články o tepelném výkonu 25 kW či šesti články o tepelném výkonu 30 kW. Litinové články jsou vyráběny ve vlastní slévarně v Lollaru, kde je tradice slévárenství a přípravy forem více než 200 let. Litinové články jsou zde vyráběny s německou precizností na automatické výrobní lince, stejně jako články pro plynové kotle s výkonem až 1 MW.

Image 2Obr. 2 • Slévárna Buderus, Lollar, Německo

Kromě litinového tělesa je samotný kotel tvořen i litinovým retortovým hořákem s uložením litinového podávacího šneku na obou koncích. Součástí uchycení je také střižná pojistka, která v případě zablokování šnekového podavače (např. kamenem) odpojí podavač od motoru a zabrání poškození.

Image 3Obr. 3 • Litinový podavač paliva s uložením ve dvou ložiscích zajišťuje hladký provoz kotle

Elektronický regulátor, který je součástí dodávky kotle, umožňuje regulovat výkon v rozsahu od 24 do 100 %. Regulátor dále řídí podávání paliva a množství spalovacího vzduchu na základě teploty výstupní otopné vody a teploty spalin. U základního provedení umí regulátor řídit jedno oběhové čerpadlo pro vytápění a nabíjení zásobníku teplé vody. Přidáním rozšiřovacích modulů je možné řídit dva ekvitermně směšované okruhy. V nabídce jsou také moduly pro ovládání přes mobilní telefon či pro připojení k internetu.

Kotel je vyráběn s umístěním zásobníku paliva a hořáku na levé či pravé straně. Objem násypky umožňuje provoz kotle na dobu minimálně 30 hodin za jmenovitého výkonu a při běžném provozu se můžeme dostat až na 72 hodin. Díky regulaci dávkování paliva šnekovým podavačem a regulaci vzduchu frekvenčně řízeným ventilátorem dosahuje kotel, v porovnání s klasickým prohořívacím kotlem, stonásobně nižších hodnot emisí CO a prachu a účinnosti až 80 %. Kotel tedy splňuje podmínky emisní třídy 3, kterou musí splnit všechny kotle na tuhá paliva uváděná na trh od začátku roku 2014.

Pro ty, kteří váhají, zda v nadcházejícím otopném období budou chtít zvýšit komfort vytápění či budou chtít hledat úspory až 20 % ve spotřebě paliva, má již nyní Buderus nabídku kvalitního kotle s dlouhou životností. Navíc je nyní kotel Logano G221 A za mimořádnou zaváděcí cenu.

Image 4Tab. 1 • Porovnání spotřeby paliva a provozních nákladů s klasickým prohořívacím kotlem a s automatickým kotlem na tuhá paliva (Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu -na-vytapeni-tzb-info)


Více informací o zaváděcí ceně a automatickém kotli na tuhá paliva Logano G221 A naleznete na www.buderus.cz

Firemní článek