+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rozšířená nabídka solární techniky značky Junkers

V srpnu odstartoval program Nová Zelená úsporám 2013, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Rádi bychom Vás proto informovali o rozšířeném sortimentu solární techniky, nabízeném značkou Junkers, zejména o solárních paketech s kolektory, které byly do programu zaregistrovány.

Zajímavé pro program Nová Zelená úsporám jsou především cenově zvýhodněné solární sety obsahující komplet potřebný k instalaci na šikmou nebo plochou střechu. V základním provedení je dodáván solární set ­Solar paket Basic, určený pro rozšíření stávající otopné soustavy o zařízení k solární přípravě teplé vody. Paket je dodáván buď s plochými deskovými kolektory FKC-2 pro svislou nebo vodorovnou montáž na plochou či šikmou střechu nebo s efektivnějšími trubicovými vakuovými kolektory VK 140 nebo VK 280 ke všem zmíněným instalacím.

K uvedeným kolektorům jsou v dodávce paketu doplněné příslušné kotvící, bezpečnostně jistící a instalační prvky, čerpadlová solární stanice AGS-5 a nový solární bivalentní zásobník SK 290-5 Solar. Úsporný provoz zařízení zajišťuje vhodná regulace TDS 100, která je kombinovatelná s řadou starších topných zařízení i mimo značku Junkers.

Image 1Obr. 1 • Solar paket Smart 22 FKC

Tyto základní pakety mohou být dále rozšířeny o vybrané kondenzační kotle z aktuální nabídky. Cenově nejvýhodnějším a nejpoužívanějším z těchto paketů je Solar paket Smart 22 FKC, který vedle již zmíněného příslušenství obsahuje kondenzační kotel Cerapur Smart ZSB 22-3 C s plynule regulovaným výkonem od 7 do 22 kW. Vhodný ekvitermní regulátor FW 120 je doplněn solárním modulem ISM1 pro přípravu TV. Ten zajišťuje optimalizační chod díky originálnímu softwarovému vybavení „Solar Inside“, který dokáže uspořit dalších až 15 % k běžným 60 % úsporám nákladů dosahovaných klasickými solárními systémy pro přípravu teplé vody.

Dalším, při instalacích velmi často používaným paketem, je Solar paket Comfort 16 FKC, obsahující výkonnější a účinnější kotel Cerapur Comfort ZSBR 16-3 A. Díky elektronicky řízenému čerpadlu a ekvitermnímu regulátoru kondenzačním kotlem protéká nutně požadované množství otopné vody, která zajistí šetrný a efektivní, ekvitermním regulátorem nastavený, program vytápění. Elektronicky řízené čerpadlo se automaticky přizpůsobuje potřebám otopné soustavy a přispívá nejen nižší spotřebě elektrické energie, ale i vyššímu stupni využití samotného kondenzačního kotle.

Pro nejnáročnější zákazníky jsou určeny pakety Solar paket Compact s kondenzační jednotkou Cerapur Modul Solar ZBS 22/210S-3 MA. Paket v sobě zahrnuje kompaktní stacionární jednotku s plynule regulovatelným topným výkonem v rozsahu 7–22 kW a až 28 kW na dohřev TV ve 210litrovém solárním integrovaném zásobníku s vrstveným ohřevem.

Kompletní řešení nabízíme rovněž pro ty, kteří chtějí využívat solární energii nejen pro přípravu teplé vody, ale i pro podporu vytápění (zde je možná dotace, při splnění podmínek MŽP uvedených v programu Nová zelená úsporám 2013 pro solární systém na přípravu TV a přitápění, až 50 tisíc Kč), případně i pro možný ohřev vody v bazénu. Toto propojení je v uvažovaném systému výhodné, neboť se velké tepelné zisky v době léta mohou využívat pro ohřev vody v bazénu. Pro tento případ doporučujeme využívat otopnou soustavu v RD s nízkoteplotním podlahovým či stěnovým teplovodním vytápěním a použít některý z paketů se 3 vysoce účinnými trubicovými kolektory VK 280. Příslušné pakety jsou pod označením Solar paket Vytápění v provedení s kondenzačním kotlem Cerapur Comfort nebo v provedení ­Basic – bez zmíněného kondenzačního kotle. Pokud se bude využívat solární energie i na ohřev vody v bazénu, doplní se uvedený paket o příslušnou regulaci, čerpadla, čidla a vhodný deskový výměník pro bazénovou technologii. Možnosti řešení a kombinace najdete v projekčních podkladech pro příslušné zařízení na internetových stránkách www.junkers.cz.

Image 2Obr. 2 • Deskový kolektor FKC-2S

Základními komponenty výše uvedených zvýhodněných paketů jsou nové deskové solární kolektory FKC pro solární ohřev. Nabízeny jsou ve dvou variantách a to sice FKC-2S pro svislou instalaci na šikmou nebo plochou střechu a FKC-2W pro instalaci vodorovnou. Jejich hydraulické uspořádání je odlišné, proto nelze kolektory v instalacích zaměňovat pouhým otočením o 90°. Kolektor má hliníkový celoplošný absorbér s harfově spojenými ultrazvukově svařovanými měděnými trubkami a vysoce selektivní dlouhodobě stálou vrstvu PVD, která účinně přeměňuje sluneční paprsky a energii ve využitelné teplo. Je chráněn optimalizovanou tepelnou izolací o šířce 55 mm a rámem ze sklolaminátu, čímž se snížila jeho hmotnost a zlepšila se možnost manipulace při instalaci na střeše. Kolektor je vybaven 3,2 mm silným krupobití odolným bezpečnostním sklem s vysokou propustností a malou odrazivostí slunečních paprsků. Toto speciální sklo spolehlivě chrání použitý absorbér proti povětrnostním vlivům po celou dobu předpokládané životnosti kolektoru a současně vylepšuje absorpci solární energie.

Dalším novým prvkem v solárních setech je solární bivalentní zásobník SK 290–5 Solar, který konstrukčně navazuje a vychází z předchozího typu solárního zásobníku. Jedná se o 290litrový smaltovaný zásobník válcového tvaru o průměru 600 mm a výšce 1835 mm se dvěma teplovodními otopnými spirálami. Jeho spodní spirála – trubkový výměník využívá solární energii a prohřívá celý objem. Horní spirála, s výkonem 31,5 kW, je určena pro pohotovostní část s objemem 120 litrů a využívá, v případě zvýhodněných solárních paketů, spojení s plynovým kondenzačním kotlem, který zajišťuje dohřev TV v případě nedostatku sluneční energie.


Více informací o uvedených produktech, a jejich registrační kódy do ­programu Nová Zelená úsporám, najdete na internetových stránkách www.junkers.cz.

Firemní článek