+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

„Vyhýbám se nestandardnímu řešení“

17.10.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Firma: BRILON a.s. Časopis: 6/2013

Rozhovor pro Topin

Proces přechodu od CZT na domovní zdroje tepla je faktem, který nelze přehlédnout. Existují lokality, které jsou vůči této historické topenářské změně imunní. Pokud v nich mohou dodavatelé nabídnout cenu tepla na úrovni do 500 až 600 Kč/GJ a garantovat budoucí nárůst ceny, srovnatelný s růstem cen jiných zdrojů energií, bude prokázání výhody plynové kotelny dost obtížné. Protože v této cenové úrovni se může pohybovat cena tepla z malých plynových kotelen 3. třídy se zahrnutím všech nákladových položek. Odpojování od CZT v nerozhodných případech lze chápat i jako určitou formu satisfakce za dlouholeté vazalství. Bohužel někdy i jako projev neschopnosti řídit svůj odběr tepla podle skutečné potřeby. Zcela jiná je situace v lokalitách, kde se cena tepla z CZT pohybuje nad 700 Kč/GJ a více. Veřejnosti zřejmě nejznámější je oblast Jablonce nad Nisou a Liberce, kde letošní cena tepla z CZT dosáhla, nebo přesáhla, magickou hranici 800 Kč/GJ (včetně DPH). V této oblasti působí společnost TEP Jablonec s.r.o., která ve velmi krátké době, přibližně 18 měsíců, vybudovala 14 kotelen pro bytové domy s výkony okolo 150 kW a dalších 6 kotelen připravovala v době rozhovoru k realizaci. O zkušenostech s jejich výstavbou jsme hovořili s Tomášem Vele, který společnost TEP Jablonec s.r.o. založil v roce 1995. Předtím ve stejném oboru podnikal jako živnostník již od roku 1990.

Redakce Topin:

V časopise Topin již před řadou let upozorňoval František Altman, znalec libereckého teplárenského systému, že hrozí kolaps v důsledku nesouladu mezi velikostí zdrojů tepla a klesající poptávkou. Myslíte si, že již nastal důležitý zlomový okamžik?

Tomáš Vele:

Pokud soudím z poptávek na výstavbu nových kotelen pro bytové domy dosud připojené na CZT jak v Jablonci n. N., tak v Liberci, a z počtu námi postavených nových kotelen v poslední době, tak se zcela určitě něco dalo do pohybu. Podle našich konkrétních zkušeností za otopnou sezónu 2012–2013 jsme schopni nabídnout majitelům bytových domů teplo, při zcela identickém nebo ještě lepším komfortu, než který jim poskytuje jejich napojení na teplárnu, v ceně do cca 630 Kč/GJ (včetně DPH). Do komfortu a ceny tepla zahrnuji samozřejmě i naši placenou službu, tedy obsluhu kotelny, revize, servis, pohotovostní službu se 6hodinovým limitem na opravu atd. Také prakticky nepřetržitý provoz bez letní odstávky, spuštění vytápění nikoliv až po dvou dnech, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 °C, ale podle nastavení, které volíme okolo 17 °C. Pokud si od nás majitel domu kotelnu odkoupí, tak se jeho náklady na GJ mohou snížit v dnešních cenách až k blízkosti hranice 500 Kč/GJ, ale vše ostatní související s provozem kotelny si musí zajistit sám.

Pro úplný přechod z CZT na plynové kotelny však v uvedených lokalitách nejsou vytvořeny podmínky na straně potřebné kapacity rozvodu zemního plynu. Jak to vše skončí, se dnes dá jen těžko odhadnout. Neboť nezáleží jen na technice, ekonomice, ale i na rozhodnutí politiků při stanovení energetické koncepce města apod.

Redakce Topin:

Obecně se hovoří o tom, že všichni zájemci o odpojení od CZT si chtějí pořídit investičně co nejlevnější kotelnu a maximální snížení nákladů, související s provozem kotelny, chtějí dosáhnout i vlastním zaměstnancem. Je to i vaše zkušenost?

Tomáš Vele:

Setkávám se s těmito požadavky na počátku snad každého jednání o nové kotelně. Lidé, kteří v současnosti musí platit za teplo vysoké částky, se do tohoto problému nedostali vlastní vinou. Chtějí i nadále bydlet komfortně jako dosud, tedy dostávat teplo jako službu. Většina z nich, včetně vedení nově vzniklých společenství vlastníků, nemá takové technické znalosti a zkušenosti, aby jim provozování kotelny přinášelo radost. Nejsou nijak rozmařilí, šetří, a proto jim naši nabídku musíme podrobně vysvětlit, a přesvědčit o její výhodnosti nejen vedení, ale doslova každého člena družstva či společenstva. To není jednoduché, když uvážíte, že jako technik musíte jednat s lidmi, kteří technice nerozumí, ale přesto jim podstatu nabídky musíte umět vysvětlit. Osobně si myslím, že toto je jedna z našich velkých předností a i zdůvodnění, proč jsme v poslední době při získávání zakázek na nové kotelny poměrně úspěšní.

Redakce Topin:

Kdyby byly kalkulace velkých firem spravujících kotelny veřejně přístupné, našly by se v nich významné položky za nejrůznější režijní náklady. Z vašich slov vyplývá, že komplexní službu provozního zajištění kotelny o výkonu okolo 150 kW poskytujete v řádu asi 1900,– Kč (s DPH) za měsíc včetně měsíčního poplatku za internet zavedený do kotelny. Tento paušál mi připadá dost nízký na to, co jste se za něj zaručili zajistit.

Tomáš Vele:

K výše uvedené částce jenom doplním, že se jedná o měsíční paušál za obsluhu kotelny včetně denního dálkového monitoringu prostřednictvím webového rozhraní, hlídání poruchových stavů a držení havarijní služby představující výjezd k poruše do 6 hodin od jejího vzniku. Měsíční paušál nezahrnuje periodické revize a kontroly kotelny vyžadované normou, které pro naše zákazníky rovněž zajišťujeme a jejichž průměrná roční výše u kotelny III. kategorie činí cca 14 tis. včetně DPH.

Ale zpět k Vaší otázce rentability měsíčního paušálu za obsluhu zařízení. Tak nízké náklady nelze mít s nekvalitní technikou v kotelnách, při vysoké četnosti poruch. Prakticky všechny kotelny za poslední rok a půl jsme vybavili kondenzačními plynovými kotli GEMINOX THRs s řídicím systémem Siemens LMS. Na běžné bytové domy s cca 30 byty většinou stačily tři kotle. Jen v jenom případě jsme potřebovali 5 kotlů v kaskádě na výkon do 250 kW, přičemž počet 5 kotlů považuji za maximálně přijatelný. Z mého pohledu však nejde jen o to, použít kvalitní hardware, tedy konstrukci kotle, ale i kvalitní software, tedy řízení.

Image 1

Redakce Topin:

To přece není žádný problém. Neznám kondenzační kotel, který by dnes nedisponoval elektronickým řízením spalovacího procesu, běžné jsou nadstavbové regulace, které propojí kotle do kaskády, ekvitermní řízení atd.

Tomáš Vele:

Jistě, nabídka trhu je skutečně široká a vedle zavedených výrobců, včetně tuzemských, specializujících se na oblast vytápění existují i individuálně pracující dodavatelé, kteří svou činnost opírají o volně programovatelné regulační systémy. Já jsem na tom se zvládáním IT techniky podobně, jako většina populace. Než se naučím plně ovládat jeden operační sy­stém na počítači, jsem donucen přejit na nový. Proto v případě našich kotelen volím co nejstandardnější řešení. Neboť jakmile do jeho tajů člověk jednou pronikne, tak příště už jde po známé cestě. Proto se vyhýbám nestandardnímu řešení. Pokud jsme byli donuceni je použít, vždy se nám prodražilo. Potřebuji mít technickou podporu od výrobce, která mi pomůže problémy řešit. Naše firma je malá, má 17 zaměstnanců, a není pro nás ekonomicky přínosné si držet specialistu, který by znal použitou regulaci do všech detailů a jen občas musel sáhnout opravdu až na dno svých znalostí. Závazek řešit závady kotelen do 6 hodin bychom s použitím indivi­duálních řešení nemohli dát. Respektive snad možná i ano, ale sežeňte například programátora individuálně použité regulace, když je právě na dovolené a vypnul si telefon.

Redakce Topin:

Doufám, že jsem dobře pochopil, že si hodně ceníte schopnosti regulací Siemens.

Tomáš Vele:

Základem, o který se opírají naše úspěchy, je skutečně i regulace kotlů GEMINOX. Velmi se cením skutečnosti, že již nemusíme doplňovat žádný nadstavbový regulační modul, například pro řízení kaskády s ekvitermní křivkou atp. Vše již je v regulaci kotle, kterou musí náš servisní technik umět správně v servisním módu nastavit, musí umět dobře vyhodnotit parametry a výstupy, které software regulace následně generuje, a případně provést dálkovým dohledem správný zásah. To je naše know-how, na kterém mj. stavíme komfortní službu zákazníkům.

Jde o systémově standardní řešení, které má zřejmě milióny každodenních repríz na celém světě. Pro mne jde o jednoduché řešení vyžadující minimum práce IT specialisty, a které jsem schopen i se svou neláskou pro IT problémy zvládnout.

Image 2

Redakce Topin:

Regulaci Siemens LMS, mají v současnosti i kondenzační kotle od jiných výrobců. Proč jste si vybral značku GEMINOX?

Tomáš Vele:

První zkušenost jsem získal s kotlem GEMINOX THR instalovaným v roce 2000. Píše se rok 2013 a kotel stále funguje bez problému. Přičítám to nejen pečlivému servisu, ale i skutečnosti, že má nerezový výměník. Ten se v kotlích GEMINOX řady THR, později THRi a dnes THRs používá již více jak 25 let, a to je dobrý důvod k důvěře v toto řešení. I proto jsme ve spolupráci s dovozcem prodloužili záruku na námi provozované kotelny na pět let.

Redakce Topin:

Zaměstnávat technika, který trvale objíždí kotelny, není levná záležitost. Z údaje o výši paušálu bych usuzoval, že je tato služba pro vás ztrátová, maximálně na hranici efektivity.

Tomáš Vele:

Pro existenci naší služby je zásadní jednoduchost propojení kotle GEMINOX, respektive kotlové kaskády, s internetem pomocí webserveru a maximální jednoduchost přístupu k údajům z kotelny přes webové rozhraní z tabletu, telefonu, počítače. Jen proto můžeme naši službu dohledu nad kotelnami nabídnout za tak příznivou cenu. Velké správcovské firmy na tento úkol mají rozsáhlý servisní software, který zpravidla vyžaduje i speciální komunikační linky. Jak se ukazuje, tak jim i my malí můžeme konkurovat, aniž bychom museli do něčeho tak nákladného investovat.

Pro případné následovníky bych měl doplnit, že prostředí ­internetu není zcela stabilní. Někdy se vyskytují i hlášení ­poruch, které vznikly zřejmě na základě silných elektromagnetických impulzů nebo atmosférických poruch, a které ­samozřejmě vyvolají alarm. Dálkový přístup umožňuje stav kotelny ihned ověřit. Pomáháme si i doplňující komunikací prostřednictvím GSM a SMS zpráv.

Image 3

Redakce Topin:

Nebojí se vaši zákazníci skutečnosti, že TEP Jablonec je malá firma, že může zaniknout a kdo jim pak bude spravovat jejich kotelny?

Tomáš Vele:

Strach by měli mít, kdybychom volili nestandardní řešení. Servisních techniků na kotle GEMINOX je hodně. Techniků, kteří zvládají regulace SIEMENS, je rovněž dost. V případě skutečně náhlé příhody by mohl naši úlohu z větší části ihned převzít například dodavatel kotlů GEMINOX. Kdybychom se my sami rozhodli skončit, tak zájemce najdeme snadno a určitě bychom za to dostali i zaplaceno.

Redakce Topin:

Letošní jaro s rekordně nízkým počtem slunečných dnů nebylo právě tím nejlepším tahákem pro instalaci solárních soustav. Využívá některá z vašich kotelen teplo ze Slunce?

Tomáš Vele:

Zatím nikoliv. V některých případech jsme však po dohodě s investorem do kotelen instalovali zásobníky na přípravu teplé vody i s topnou spirálou připravenou na dodatečnou instalaci solární soustavy. Až se to bude jevit uživatelům kotelny zajímavé, tak napojení kolektorů bude velmi jednoduché. I z pohledu regulace kotlů GEMINOX, která je na solární soustavu rovněž připravena.

Redakce Topin:

Děkuji za rozhovor a postřehy z praxe.

Firemní článek