+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové elektronicky řízené průtokové ohřívače CLAGE

17.10.2013 Časopis: 6/2013

Elektrické průtokové ohřívače vody mají historicky své stálé místo mezi tepelnou technikou pro přípravu teplé vody.

Moderní konstrukční prvky, elektronické řízení výkonu a v neposlední řadě i vynikající design mají zásluhu na tom, že historie používání elektrických průtokových ohřívačů vody nekončí, naopak jsou nalézány nové, energeticky výhodné možnosti pro jejich použití.

Jednou ze základních předností průtokových ohřívačů je rychlá montáž a jednoduché zapojení. Jejich provoz je bezpečný, čistý a vysoce hygienický, obsluha je jednoduchá. Tyto dobré vlastnosti platí pro elektrické průtokové ohřívače stále. Oblast, na kterou se však výrobci průtokových ohřívačů zaměřují v posledních letech, je zvýšení efektivnosti a úspora elektrické energie. Na tuto cestu nastoupily nové generace elektronicky řízených průtokových ohřívačů CLAGE, které jsou konstruovány s cílem na maximální snížení provozních nákladů. Používání elektronicky řízených průtokových ohřívačů představuje pro uživatele značnou finanční úsporu oproti jiným způsobům ohřevu.

Image 1

Německá firma CLAGE je úzce zaměřená na decentrální ohřev vody již desítky let. Je to výrobce, který v poslední době určuje směr vývoje elektronicky řízených průtokových ohřívačů. Téměř každý nový produkt, nesoucí značku CLAGE, je vyhodnocen jako výrobek roku v kategorii elektrických průtokových ohřívačů, nebo získal jiné ocenění na prestižních výstavách ve světě.

Vysoká ocenění vyplývají z faktu, že elektronicky řízené ohřívače jsou schopny udržovat stabilní výstupní teplotu i při změnách průtoku, což je např. velmi důležité pro komfortní sprchování. Řídicí elektronická jednotka v ohřívači dokáže pružně ­měnit odběr proudu, tedy tepelný výkon ohřívače, podle okamžitého průtoku vody. Teplotní čidla na vstupu a výstupu ohřívače, společně se snímačem průtoku, dávají informace řídicí jednotce, která je vyhodnocuje několikrát za sekundu. Protože tepelný výkon ohřívače přesně odpovídá aktuálnímu požadavku, voda není ohřívána více, než je požadováno, a tak lze tímto sy­stémem řízení výkonu ušetřit až 30 % elektrické energie oproti běžným průtokovým ohřívačům bez elektroniky.

Princip regulace, použitý v elektronicky řízených průtokových ohřívačích CLAGE, je ideální i pro jejich zapojení do soustavy s tepelným čerpadlem nebo solárním ohřevem s centrálním zásobníkem teplé vody. Z centrálního zásobníku je často nutné vést dlouhé rozvody k některému z odběrných míst. Pokud má být i v tomto místě splněn požadavek na dostatečnou teplotu teplé vody, pak je nutné instalovat cirkulační okruh. Cirkulační okruh komplikuje soustavu, vyžaduje čerpadlo a vždy znamená tepelné ztráty. Elektronický ohřívač použitý v takovém odběrném místě ohřívá vodu podle nastavené teploty pouze do okamžiku, kdy k odběrnému místu doteče teplá voda z centrálního zásobníku. Pak se automaticky vypne a teplá voda, ohřátá základním zdrojem tepla, jím pouze protéká bez spotřeby energie.

Ohřívače nové generace nabízí i uživatelské a servisní menu, kde můžete sledovat aktuální provozní parametry:

  • okamžitý průtok vody,
  • vstupní a výstupní teplota,
  • okamžitá spotřeba energie,
  • celkově spotřebovaná energie,
  • celkové provozní náklady apod.

Ohřívače v případě poruchy diagnostikují její příčinu a ze servisního kódu lze příčinu poruchy rychle zjistit. Většinu typů elektronicky řízených ohřívačů je možné ovládat i z jiné místnosti rádiovým dálkovým ovládáním FX. Za pozornost uživatelů určitě stojí i čisté designové zpracování přístrojů, které patří mezi to nejlepší na trhu.

Související časopisy