+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 5/2013

Úvodník

Vážení čtenáři,

všeobecným cílem průkazu energetické náročnosti budov (PENB) je motivovat ke snižování energetické spotřeby v budovách. Při výpočtech s využitím vyhlášky č. 78/2013 Sb. a TNI 730331 se používají různé koeficienty, které charakterizují účinnosti systémů i jednotlivých prvků a rovněž se přepočítávají spotřeby energií, či energonositelů, na energii primární, jejíž spotřeba je druhým hodnoticím kritériem.

Podívejme se blíže na přípravu teplé vody (TV) v centralizovaném zdroji tepla nebo teplem z centralizovaného zdroje tepla v předávací stanici v budově. Ve vyhlášce i v technické normalizační informaci se o těchto způsobech přípravy TV hovoří velmi jednoduše. Hodnotí se to, co je uvnitř obálky budovy. Posouzení celkové spotřeby energie i primární energie, kterou bylo nutné vynaložit na skutečně spotřebovanou teplou vodu v budově, zastupují pouze obecně stanovené koeficienty.

Těm, kteří již vědí více, je známo, že centralizovaná příprava teplé vody a její rozvod čtyřtrubkovým rozvodem je energeticky dost náročný vzhledem k tepelným ztrátám dlouhých rozvodů, nutnosti stálé cirkulace a i čerpací práce. Je pozůstatkem doby minulé, kdy spotřeba energie nebyla zásadním parametrem. Jak ukazují současné detailní propočty nákladů na teplou vodu se zohledněním vlivu otopné sezony a letního provozu, tak ani příprava teplé vody v předávacích stanicích v budovách při jejich zásobování teplem úspornějším dvoutrubkovým rozvodem není zcela ideální. V době, kdy není zapotřebí teplo pro vytápění, se musí dálkovým rozvodem prohánět otopná voda s teplotou okolo 80 °C a podíl tepla, odebraného z rozvodu pro přípravu teplé vody vzhledem k teplu ztracenému cestou a nutné energii čerpadel, není zanedbatelný. Příkladem může být konkrétně zjištěný poměr ceny za 1 GJ skutečně využité energie na přípravu TV z obecního zdroje tepla v topné sezoně a mimo ni, cca 450 Kč/GJ ku 2000 Kč/GJ. Zhruba čtyřnásobná letní cena, tedy i zásadně zvýšená spotřeba primární energie, není obecně při tvorbě Průkazu energetické náročnosti budovy zohlednitelná. Je skryta pod celoročním koeficientem. Vzhledem k tomu, jak přísně se předpisy o ENB dívají například na použití elektřiny, například tepelných čerpadel, je shovívavost vůči uvedenému faktu zřejmě důsledkem historicky velkého užívaní CZT v našich podmínkách.

Tato shovívavost na první pohled působí ve prospěch dodavatelů tepla. Nemusí se problémem zabývat. Rozbor důsledků mne však vede k opačnému mínění. Tím, že není nutné rozlišovat mezi energetickou náročností přípravy TV v topné sezoně a mimo ni, se podporují úvahy spotřebitelů, zda je skutečně nutné za 1 m3 spotřebované TV platit minimálně 250 Kč za teplo plus poplatek za vodné a stočné, když přibližně za 250 Kč/m3 si lze zajistit přípravu teplé vody ve vlastním elektrickém bojleru se zahrnutím všech nákladů.

Josef Hodboď

Obsah