+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dvouplamencové žárotrubné kotle Bosch

Již v 50. letech minulého století byl vyvinut špičkový parní kotel ZFR a jeho horkovodní verze UT-HZ. Ucelená výkonová řada byla patentována a je dodnes, pouze s malými úpravami v důsledku technického pokroku, úspěšně vyráběna a prodávána do celého světa. Kotel je však i nadále modernizován a vyvíjen.

Při navrhování těchto kotlů je třeba zvážit především způsob provozování s paralelním chodem plamenců, či provozování s neomezeným jednoplamencovým provozem certifikovaným TÜV. Varianta s jedním plamencem umožňuje konstrukční řešení kotle s oddělenými spalinovými cestami. Je dokonale zvládnut problém s nerovnoměrnou roztažností obou plamenců. Toto řešení se pozná podle velkých vzdáleností mezi oběma plamenci, a taktéž mezi plamenci a pláštěm kotle, podle stabilního spojení obou plamenců se zadním kotlovým dnem, a též podle robustního uložení obratových komor spalin. Platí, že kotlová dna/ plamence a kotlová dna/obratová komora spalin musí být vzájemně pevně ukotveny.

Image 1

Výsledek uvedených zásad přináší provozovatelům vynikající výhody právě při provozu s jedním plamencem a minimálním výkonem hořáku. Tento aspekt jasně předurčuje použití těchto bezesporu vynikajících výrobků v oblastech, jako jsou papírenský průmysl, výroba stavebních hmot, najížděcí kotle uhelných elektráren, výroba polystyrenu, ale především využití kotlů v teplárenství.

V České republice pracuje celá řada těchto kotlů v různých oborech, například Papírna Větřní, XELLA Chlumčany s výrobou stavebních hmot, Izopol Podbořany, Teplárna Karlovy Vary nebo MVV Termo Děčín. Poslední instalace dvou kotlů UT-HZ probíhá právě v Ostravě pro firmu Dalkia, kde budou pracovat ve špičkách pro jižní část Ostravy.

Všechny tyto, a další zde neuvedené, reference jasně vypovídají o špičkové kvalitě dodaných zařízení: vynikající výsledky, spolehlivost, dlouhá životnost, úsporný provoz a vysoká účinnost jsou garantem úspěchu a především spokojenosti zákazníků.

Image 2

Zástupci společnosti Bosch Termotechnika – průmyslové kotle jsou připraveni svými znalostmi a schopnostmi být partnery všem potencionálním zákazníkům, projektantům a montážním firmám při řešení složitostí s přípravou a realizací této techniky.


Více informací o komplexních řešeních v oblasti velkých kotlových zařízení a kompletní sortiment produktů naleznete na www.bosch-industrial.com/cz nebo můžete kontaktovat tým technické podpory na telefonech 244 112 124, 244 112 111.

Firemní článek