+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Profesionální měření jemných prachových částic

04.10.2013 Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 5/2013,

Ochrana klimatu a snižování emisí – to jsou procesy, které musí jít ruku v ruce. Každý, kdo chce dnes vytápět ekologicky, volí jako zdroj tepla často kotel na spalování dřeva. Na jedné straně snižuje zatížení životního prostředí emisemi plynu CO2, ale na druhé straně zvyšuje emise prachových částic, jejichž projevem je zdraví škodlivá zátěž ovzduší.

Důsledky zvýšeného zatížení prachovými částicemi nejsou pro lidský organizmus zanedbatelné. Jemné prachové částice, v odborné praxi označované PM10 a zvláště pak menší částice PM2,5 (PM z anglického názvu „particulate matter“ je pojem pro mikročástice o velikosti do 10 mikrometrů [µm] – označení PM10 a do 2,5 µm je označení PM2,5) se dostávají přes plíce do lidského těla a způsobují tam různá onemocnění dýchacích cest, ale také kardiovaskulární onemocnění. Podle výzkumů Světové zdravotnické organizace jenom v rámci EU umírá předčasně na následky znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi 250 000 až 300 000 lidí každý rok. Tyto částice – prach – byly proto předními úřady pro ochranu životního prostředí (např. US-EPA) klasifikovány jako „látka znečišťující ovzduší č. 1“. Navíc je známo, že saze, které mohou být doprovodným jevem spalování pevných paliv, jsou po CO2 nejdůležitějším urychlovačem změny klimatu.

V Evropě jako první na nebezpečí prachových částic a hrozící zhoršování kvality ovzduší reagovali němečtí zákonodárci novelou k „Prvnímu spolkovému zákonu o regulaci emisí“ (1. BImSchV). Zákon stanovuje nové emisní limity i pro malá spalovací zařízení od výkonu 4 kW a zpřísňuje limity pro stávající zařízení. Po uplynutí přechodného období začátkem roku 2013 budou postaveni kominíci, topenáři a servisní technici před nové požadavky. Rozšíření nabídky jejich služeb předpokládá, že se budou novými postupy měření důkladně zabývat, a že se vybaví odpovídající technikou. Topenáři a servisní technici budou ze zákona povinni kontrolovat a optimalizovat provoz malých spalovacích zdrojů tepla tak, aby pracovaly bezproblémově, efektivně a dodržovaly nové emisní limity.

I v České republice se na poli ochrany před emisemi prachových částic vytváří předpisy. Jeden z hlavních problémů v aplikaci předpisů spočíval až dosud v tom, že nebyla k dispozici dostupná mobilní technika. Taková, která by potřebná měření umožňovala provádět mimo laboratoř na místě instalace kotle. Tento stav se zásadně mění, jak dokazuje testo 380.

testo 380: Praktický s intuitivní obsluhou pro kontrolu emisí prachu a optimalizaci chodu zařízení

Nový systém měření emisí jemného prachu, označený testo 380, umožňuje snadné a nekomplikované měření na kotli v místě jeho instalace včetně grafického zobrazení naměřených hodnot. Firmou Testo nově vyvinutá metodika měření umožnuje kontrolu a seřízení podle předepsaných limitů. Tím dostává technik otopných zařízení do rukou měřicí systém, který mu optimálně pomáhá, a se kterým lze provoz spalovacích zdrojů optimalizovat na minimální emise. Se systémem testo 380 budete proto perfektně vybaveni na požadavky současnosti a budete patřit k pionýrům na poli měření prachových částic.

Analyzátor koncentrace prachových částic testo 380 je velmi univerzálně použitelný při integraci s přístrojem testo 330-2 LL jako „řídicím centrem“. Mimo spalovacích zdrojů tepla na tuhá paliva se jím dají kontrolovat a udržovat také zdroje plynové a olejové. A jak je u testo 330-2 LL zvykem, znázornění naměřených hodnot probíhá v reálném čase.

Image 1Obr. 1 • Prachová sonda

I když Vám měření prachových částic doposud nic neříká – nebudete se muset dlouho zapracovávat. Systém Vás měřením provede, vyhodnotí důležité veličiny prach, O2 a CO a zjištěné hodnoty znázorní pomocí grafu. Jak během měření při uvádění zařízení do provozu, tak při optimalizaci jeho chodu. S analyzátorem prachových částic testo 380 s klidem splníte nové požadavky. Zásadní význam má i to, že měřicí systém je certifikován TÜV a podle VDI 4206 list 2 a garantuje splnění předepsaného postupu.

Menu měření „Jemné částice“

Menu měření „Jemné částice“ Vás vede krok za krokem. Všechny důležité měřené hodnoty koncentrace prachových částic, O2 a CO jsou přímo a paralelně vyhodnocovány a zobrazovány a na grafu lze sledovat jejich vývoj. Rovněž můžete kdykoliv pozorovat další měřené parametry, jako je teplota spalin a nasávaného vzduchu, komínová ztráta nebo vlhkost spalin.

Měření při uvádění do provozu

Pro systém testo 380 není žádný problém ověřovat zákonem a vyhláškami stanovené limity a tento proces provádět v souladu s postupem nařízeným 1. BImSchV. Intuitivní navigace v menu se stará o to, aby žádný ze zákonem předepsaných kroků nebyl vypuštěn. Do průběhu měření jsou začleněny i procesy vyhledání jádra proudění spalin, měření tahu a na další důležité pracovní kroky jste stále upozorňováni.

Pro získání přesného výsledku měření můžete přizpůsobit individuální parametry závislé na okolí, jako jsou například vlhkost a teplota spalin a okolního vzduchu. Měřené hodnoty sledujete v reálném čase.

Pomoc při seřízení

Seřídit spalovací zařízení na tuhá paliva na místě, efektivně a v souladu s novými limity, není jednoduchý úkol. Měřicí program „Pomoc při seřízení“ Vám při práci výborně pomůže. Proto svoje měření, ať již jen jedno nebo i několik cyklů, můžete provést velmi jednoduše. Všechny měřené hodnoty se znázorňují v reálném čase a podle nich můžete seřizovat kotel.

Systém měření prachových částic testo 380

Systém, dodávaný v kompletně vybaveném kufru, se skládá ze dvou částí:

 • z analyzátoru pevných částic testo 380 včetně prachové sondy
 • a z testo 330-2 LL jako řídicího centra a analyzátoru spalin.

Image 2Obr. 2 •

Kufr pro měření prachových částic s plným vybavením váží jen 7,9 kg a svou nízkou hmotností vytváří předpoklad i pro uplatnění žen. Budete žasnout, kolik měřicí techniky a praktických pomůcek jsme pro Vás do tohoto úzkého prostoru umístili.

 • testo 330-2 LL (od verze 2006) slouží jako řídicí centrála systému a měří paralelně s prachem také koncentrace O2 a CO a zaznamenává i další měřené veličiny, jako např. teplotu spalin. Ruční přístroj lze jedním hmatem vyjmout z kufru a použít pro analýzu spalin u olejových a plynových kotlů. Přístroj testo 330-2 LL je propojen s kufrem přes speciální konektor. V případě potřeby jej jediným pohybem v měřicím kufru zvednete, a tak si uchováte všechny měřené hodnoty stále na očích.
 • Jímka kondenzátu a několik filtrů připravují surový plyn k analýze spalin.
 • Odkládací přihrádka optimalizuje využití místa v kufru. Do ní uložíte různý materiál, např. čisticí soupravu.
 • Trasa předehřevu zajišťuje optimální teplotu plynu a tím maximálně přesné měření koncentrace prachových částic.
 • Prachová sonda s rotačním diskem z velmi kvalitní keramiky mění část surového plynu na měřený plyn. Tím se omezí znečištění systému na minimum a současně se zaručí velmi přesné měření. Inovační technologie dělá prachovou sondu kompaktní a jednoduchou pro manipulaci.
 • Tiskárna (volitelné vybavení) umožňuje tisknout výsledky měření na místě.
 • Prachový senzor svou zdokonalenou technologií zjednodušuje měření. Hodnoty prachu se zobrazují v reálném čase, a proto lze podle jejich úrovně průběžně seřizovat kotel.
 • Další úložný prostor lze využít pro bezpečný transport náhradních modulů senzorů a drobného materiálu.
 • Přihrádka s návodem k obsluze pro pomoc s měřením.
 • Síťový zdroj pro napájení testo 330-2 LL.

Jestliže již vlastníte testo 330-2 LL (od verze 2006), můžete využití tohoto přístroje aktualizací firmwaru rozšířit i na měření prachu. Podmínkou je, aby název Vašeho měřicího přístroje uvedený na štítku končil „-2 LL“. Přístroj testo 330-2 LL samozřejmě zůstává i po integraci do měřicího systému testo 380 nadále použitelný pro všechny aplikace v oblasti olejových a plynových zařízení. Stačí jej bez problému vyjmout z kufru a použít jako běžný analyzátor spalin, k měření tahu nebo diferenčního tlaku, vyhledání netěsností nebo měření obsah CO v okolí.

Program sond Testo umožnuje mnoho dalších měření na otopném zařízení. K dispozici je

 • víceotvorová sonda,
 • štěrbinová sonda,
 • sonda malého tlaku.

Měření emisí prachových částic, i z malých spalovacích zdrojů tepla na dřevo, bude nabývat stále většího významu. Zvláště proto, že jejich počet roste a význam polétavého prachu při poškozování zdraví roste. testo 380 Vás na splnění tohoto úkolu připraví.

Firemní článek